ချီကာဂိုသွား ေတာလား - ၃

ဇှုလိှုင် ၆ ရက် စနေနေ ့ မနက်စာစား့ြပီးတာနဲ ့ ဟိုတယ်ကနေ ချက်ေကာက်လုပ်။ ဒီေန ့သွားလည်မဲ့ေနရာကတော့ ချီကာဂိုေဘာ်တနစ်ဂါးဒင်း။ ဟိုတယ်ကနေ ရထားဘူတာကို မိနစ် ၄၀ ေလာက် လမ်းေလှျာက်ရတယ်။ ဘူတာေရာက်ေတာ့ လတ်မှတ်ဝယ် ဂိတ်ကဖွင့်ေတာင် မဖွင့်ေသးဘူး။ ရထား Track နံပါတ်မှန်နေ ရထားတစီးတည်း ရိှေနတာေတာင် မှားမှာစိုးလို ့ ရထားေပါ်ကလူတေွကို ေမးရသေးတယ် ေသချာအောင်လို ့။ တနာရီေလာက်စီးြပီးတဲ့အခါမှာ ေဘာ်တနစ်ဂါးဒင်းဘူတာကို ေရာက်တယ်။ ထရေးလမ်းကိုရှာေဖွြပီး မိနစ် ၂၀ ေလာက် လမ်းေလှျာက်ရတယ်။ ဟမ်မလေး ... ေဘာ်ထနစ်ဂါးဒင်းကိုေတာင် မရောက်ေသးဘူး နှစ်မိုင်ေလာက်လမ်းေလှျာက်ြပီးနေ ြပီ။ စက်ဘီးအုပ်စုလိုက် စီးေန ြကတာတေွ ့တယ်။ လမ်းေလှျာက်တဲ့သူ၊ စက်ဘီးစီးတဲ့သူ၊ ေြပးတဲ့သူနဲ ့ လူမ ြပတ်ဘူး။ ဝိုင်းက ဂါဝန်ေလးနဲ ့ ဓာတ်ပံုရိုက်ချင်လို ့ အိမ်သာမှာသွားလဲတယ်။ ေကာင်တာမှာ ေလဆိပ်ကိုသွားတဲ့ ရှယ်တယ်ဘတ်စ်ရိှလား ေမးြကည့်ေတာ့ မရိှဘူး တက္ကစီ၊ အူဘာငှားစီးရမယ်တဲ့။ ေကျာပိုးအိတ်အပ်လို့ရမဲ့ေနရာရိှလား ေမးြကည့်ေတာ့ မရိှဘူး ဒါေပမဲ့ ကိုယ်တို ့အိတ်ေတွ သိမ်းထားေပးမယ်တဲ့။ သဘောေကာင်းလိုက်ြကတာ ကူညီတတ်တယ် ေတာ်ေသးတာေပါ့ ေကျာပိုးအိတ်သယ်ြပီး ပန်းြခံအနှံ ့ေလှျာက်ဖို ့ဆိုတာ အတော့်ကိုမလွယ်ေြကာ။ ေဘာ်တနစ်ဂါးဒင်းအများစုက ဝင်ေြကးေပးရတယ် ချီကာဂိုေဘာ်တနစ်ဂါးဒင်းကတော့ ဖရီးဝင်ေြကးအခမဲ့။ ပန်းချီ၊ ပန်းပု၊ အိုးထည်ြပခန်း ဆိုင်ေလးတေွကို ဝင်ြကည့်ြကတယ်။ လက်ရာအတော်ေြမာက်တယ်။ ေဘာ်တနစ်ဂါးဒင်းက အကျယ်ြကီး အင်မတန်လှတယ်။ တနေရာအရောက်မှာ နားရင်းထိုင်ြကတော့ ကိုယ်ကပင်ပန်းလို ့ အိပ်ငိုက်တယ်။ မျက်မှန်တပ်ြပီး အိပ်ငိုက်နေတဲ့ကိုယ်ကို ဝုိင်းက မင်းအိပ်ငိုက်နေတာလား ဟုတ်တယ် ပင်ပန်းတယ်။ ဒါဆို ေြဖးေဖြးသွားမယ် အကုန်လံုးေလှျာက်သွားဖို ့ မ ြဖစ်ဘူး တချိိ ု့ နေရာေတွ ချန်ထားခဲ့မယ်။ ြကာပန်းကန်၊ မီးဖိုေချာင်စိုက်ခင်း၊ နှင်းဆီခင်း အင်မတန်လှတယ်။ ဗိုက်ဆာလာလို ့ ဆန်းဒွတ်ဝယ်စားြကတယ်။ ြပီးေတာ့ ဂျပန်ပန်းြခံ အကုန်နီးပါးပဲ။ အူဘာေခါ်ေတာ့ ြကိုရမဲ့နေရာက မပေါ်လို ့ ဝန်ထမ်းတယောက်ကို ေမးြကည့်လိုက်တော့ တက္ကစီ၊ အူဘာ၊ ဝီှးချဲေတွ ြကိ ုရတဲ့ေနရာရိှတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီနေရာရောက်မှ ြကိ ုရမဲ့လိပ်စာေပါ်လာတယ်။ ပန်းြခံထဲဝင်တဲ့ကားတေွပိတ်နေလို ့ အတော်ေလးြကာမှ ေရာက်လာတယ်။ ပန်းြခံမှာ မင်္ဂလာေဆာင်ရိှလို ့ ကားေတွပိတ်နေတာ။ ပန်းြခံကနေ ေလဆိပ်ကို မိနစ် ၂၀ ေလာက်ပဲေဝးတယ်။ ချီကာဂိုကနေ နယူးေယာက်ကို ေလယာဥ်နှစ်နာရီပဲ စီးရတယ်။ ချီကာဂိုသွား ေတာလားခရီး ဒီမှာပဲ ြပီးဆံုးပါြပီ။ စက်တင်ဘာလလယ် ေကာ်လိုရာဒိုြပည်နယ် ဒန်ဗာသွားေတာလားကတော့ ေနာက်ပို ့စ်မှပဲ တင်ပါတော့မယ်။

Happy Traveling !
စန်းထွန်း
ေအာက်တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၉။

No comments: