ဂရိတ်ေဖာသွား ေတာလား ...

ဇွန် ၃ ရက်ေန ့မှာ ေမာင်ေမာင် ရုတ်တရက်ဆံုးသွားလို ့ ရန်ကုန်ကို နှစ်ပတ် ြပန်။ ရန်ကုန်က ြပန်ေရာက်တာနဲ ့ ေသာကအပူေတွ နည်းနည်းေလျာ့ေအာင်လို ့ ဇွန် ၂၂၊ ၂၃ ပိတ်ရက်မှာ ေြမာက်ဦးဆရာေတာ် တရားစခန်းဝင်တယ်။ ေနာက်အပတ် ဇွန် ၂၉၊ ၃၀ ဆူနမ်တို့ဆီ သွားလည်တယ်။ ထံုးစံအတိုင်း ေသာြကာေန ့  ည ၆ ၁၅ ဘတ်စ်ကားစီးရင် ဗာဂျီးနီးယားကို ည ၁၁ နာရီေလာက် ေရာက်တယ်။ ဆူနမ်တို ့ဆီကို မိနစ် ၄၀ ေလာက် ထပ်စီးရတယ်။ ဆူနမ်က ဝိုင်းကို စန်းစန်းကို ဘာလိုနှစ်သိမ့်ေပးရမလဲ မသိဘူး။ ဝိုင်းက ဘာမှသွားေမးမနေနဲ ့ သွားေမးရင် သူငိုလိမ့်မယ် သူေြပာချင်ရင် ေြပာလိမ့်မယ်။ ဆူနမ်က သူသိပ်ချစ်တဲ့အဘိုး ဆံုးသွားတုန်းက သူအင်မတန် ခံစားရတဲ့အ ေြကာင်းေတွ ေြပာြပတယ်။ ကိုယ်က ေမာင်ေမာင့်အ ေြကာင်းေ ြပာရင်းနဲ ့ ဝမ်းနည်းပက်လက်ငို။ ေြသာ် ... မသေပါနဲ ့လို ့ တားဆီးလို ့လည်းမရ သူ ့အစား ကိုယ်ေသပေးမယ်လို ့လည်း ေသပေးလို ့မရ။ ချစ်ရတဲ့သူတယောက် ဆံုးရံှုးသွားတာ အတော်ခံစားရတာပဲ။ ေတွးမိတိုင်း ဝမ်းနည်းလို ့မဆံုး ရင်ထဲနာကျင်ေ ြကကွဲ ခံစားရတုန်း။ ဇွန် ၂၉ စနေေန  ့မနက် ရာမားက အိပ်ယာမထသေးဘူး ဆူနမ်က စက်ဘီးစီးမလား လမ်းေလှျာက်မလားေမးတယ်။ စက်ဘီးစီးမယ် အိမ်နားမှာ နှစ်ပတ်ေလာက် စီးြကည့်တယ် အိုေကတော့ စက်ဘီးထေရးလမ်းမှာ သွားစီးြကတယ်။ ငှက်ေပျာသီးတလံုးစား ေရဘူးတဘူးယူ စက်ဘီး၄မိုင် စီးမယ်ဆိုြပီး ထွက်သွားလိုက်တာ ၂၁ မိုင်စီးြဖစ်သွားတယ်။ ကိုယ့်စက်ဘီးက ထိုင်ခံုေဖာ့ကပါးေတာ့ တင်ပါးနားတယ်။ ဝိုင်းစက်ဘီးက ဘီးေသးေတာ့ ကိုယ်ကတခေါက်ပဲ နင်းရတဲ့အချိန်မှာ ဝိုင်းကနှစ်ေခါက်နင်းရတယ်။ လမ်းမှာကိုယ့်စက်ဘီး ချိန်းကျလို ့ ဆူနမ် ြပင်ေပးတယ်။ နားလိုက် နင်းလိုက်နဲ ့ နင်းလာလိုက်တာ ဆူနမ်က မတတ်နိုင်ေတာ့ဘူး နားကျန်ခဲ့တယ်။ ကိုယ်နဲ ့ဝိုင်းက ေနာက်ထပ်ေလးမိုင် ထပ်နင်းြကတယ်။ ေန ့လည် ၁၂ နာရီ ေနပူ ြပင်းေတာ့ ေခါင်းေတွကိုက်လာတယ်။ မီးပွိုင့်မှာရပ်ေစာင့်ရင်း မူးလာြပီး ယိုင်လဲတာ ဒူးပွန်းသွားတယ်။ မျဥ်းကျားကူးေနတဲ့ ဆူနမ်တို ့က မ ြမင်လိုက်ဘူး။ ဒူးပွန်းတာေလးကိုေတာင် ဒီေလာက်နာကျင်တဲ့ ေဝဒနာခံစားရတာ အရိှန် ြပင်းနဲ ့ ဝင်ေဆာင့်တဲ့ ေမာင်ေမာင်ဆို ဘယ်ေလာက်များ ခံစားရလိုက်မလဲလို ့ ေတွးမိြပီး မျက်ရည်ကျတယ်။ ကိုယ်ဆိုေမာလွန်းလို ့ စကားေတာင် မ ေြပာနိုင်ေတာ့ဘူး လက်နဲ ့အမူအယာြပရတယ်။ Lotte ဆိုင်မှာ ေရဝင်ဝယ် အအေးေသာက် ြကတယ်။ အအေးက တအားချိုတယ် ေမာေနလို ့ ေသာက်လို ့ေကာင်းတယ်။ ေန ့လည်စား  ြပီးတာနဲ ့ ပင်ပန်းလို ့  အိပ်ငိုက်လာတယ်။

အီစတာဂရမ်ဖိုတို ဆမ်ေဆာင်ဖုန်းက ဓာတ်ပံုထွက် အင်မတန်လှတယ်
မျက်နှာကိုြဖ ူဝင်း အဖုအပိန် ့ အစက်အပေျာက်မရိှ ေချာေမွ ့ေနတယ်
ဂရိတ်ေဖာ ေမရီလန်း၊ ဟိုဖက်က ဗာဂျီးနီးယား
ေရစီးအားကို အားတုေလှာ်ခတ်ေနတဲ့ ကနူးေလှ
၄ မိုင်ေလာက်စီးမယ်ဆို ြပီး ငှက်ေပျာသီးတလံုးစား ေရတဗူးနဲ ့ ထွက်သွားလိုက်တာ
၄ နာရီ ၂၁ မိုင် စီး ြဖစ်သွားတယ်

ညနေေစာင်းမှာ တနာရီေလာက်ေဝးတဲ့ ဂရိတ်ေဖာကို သွားလည် ြကတယ်။ ၂၀၁၃ တုန်းက ဆူနမ်တို ့နဲ ့ စတော်ဘယ်ရီခူးရင်း ေရာက်ဖူးတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက သွားခဲ့တဲ့ေနရာက မလှဘူး ခုရှာေဖွေတွ ့ရိှထားတဲ့ ေနရာက ပိုလှတယ်တဲ့။ ဂရိတ်ေဖာတခုလံုး ြမင်ရတဲ့ြမင်ကွင်း အင်မတန်လှတယ်။ အားြပင်းတဲ့ေရစီးကို အန်တု ြပီး ေလှာ်ခတ်ေနတဲ့ ကနူးေလှလေှာ်သမားေတွကို ချီးကျူးမိတယ်။ ကနူးေလှဓာတ်ပံုကို အဖေ့ကို ပို ့လိုက်ေတာ့ စိတ်ပူြပီး ေလှမလေှာ်ဖို ့ မ ြကီးကို ေ ြပာခိုင်းတယ်။ စိတ်ချ အဲ့လိုစီးဖို ့ သတိမရိှဘူး။ ချစ်ရတဲ့သူတယောက် ဆံုးရံှုးထားြပီးြပီမို ့ ေနာက်ထပ်တယောက် ဆံုးရံှုးမှာကို ေ ြကာက်ေနမိတယ်။ ဓာတ်ပံုရိုက်ေတာ့ ရာမားဖုန်းက ဆမ်ေဆာင်း ဆယ်ဖီရိုက်ရင် လက်ဝေှ ့ရမ်းြပရတယ်။ ဆမ်ေဆာင်းကင်မရာ အတော်ကောင်းတယ် ြပင်စရာမလိုဘူး ြပင်ထားြပီးသား။ မျက်နှာေလးကို ြဖ ူဝင်းေချာေမွ ့ ေခွှျးေပါက် အစက်အပေ ျာက် ဝက် ြခံမရိှ။ ဓာတ်ပံုေတွကလှလို ့ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုတာ ြကီးပဲ။ အီစတာဂရမ်ဖိုတိုဆိုတာ အဲ့တာမျိုး အမလေး ဆမ်ေဆာင်ဖုန်းေတာင် လိုချင်သွားတယ်။ ဝိုင်းက ေကျာက်ေဆာင်ေတွမှာ လမ်းေလှျာက်ရရင် တုန်ေနတတ်တယ်။ ဝိုင်းက ငါးမိနစ်ေလာက် အချိန်ယူတာကို ကိုယ်က ဖတ်ကနဲဆို ဆင်းလိုက်တယ်လို ့ ရာမားက ေ ြပာေနတယ်။ မနက်က ပင်ပန်းထားလို ့ ဟိုက်ကင်းမထွက်နိုင်ေတာ့ဘူး။ ဆယ်မိနစ်ေလာက် လမ်းေလှျာက် ြပီးတာနဲ ့ အိမ် ြပန်ခဲ့ြကတယ်။ ေနာက်ေန ့ စက်ဘီးစီးမယ်လို ့ ေလကျယ်တဲ့ကိုယ်က စက်ဘီးစီးဖို ့မ ေြပာနဲ ့ တင်ပါးနာလို ့ ေကာင်းေကာင်းေတာင် မထိုင်နိုင်ဘူး။ တင်ပါးတ ြခမ်းနဲ ့ ထိုင်ရတယ်။ ေနာက်တခါ စက်ဘီးစီးမယ်ဆိုရင် တင်ပါးမှာအထူပါတဲ့ အတွင်းခံေဘာင်းဘီ၊ လက်နာလို ့ လက်အိတ် ဝယ်ရမယ်။ တယောတီးသင်တန်းက အတေွ ့အ ြကံုေတွအေ ြကာင်း ေ ြပာ ြကရင်း ရယ်ရသေးတယ်။ ေနာက်ေန ့ မနက် အိမ်နားမှာလမ်းေလှျာက် ေန ့လည်ကျတော့ ပန်းြခံတခုကို သွားလည် ြကတယ်။ သာယာလှပတဲ့ ပန်းြခံေလးပဲ ဆူနမ်တို ့အိမ်အနီးအနားမှာ ပန်းြခံေတွမှ အများြကီး။ ကိုယ်သာဆိုရင် အပတ်တိုင်း ဟိုက်ကင်းထွက် ပန်း ြခံေတွဆီ သွားလည်ေနမှာ။

Happy Traveling !
စန်းထွန်း
ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉။

ဆမ်ေဆာင်းဖုန်းမှာ အတော်စိမ်းတယ် အိုင်ဖုန်းမှာ အဲ့ဒီေလာက် မစိမ်းဘူး

No comments: