ဘဝရထား

ဘဝဆိုတာ ရထားတစီးလိုပါပဲ။ ကိုယ္နဲ. ေရစက္ရွိသူေတြက ဘူတာကေန တက္လာလို႕ ဆုံလိုက္ၾက၊ ေရစက္ကုန္လို႕ ဘူတာေရာက္ရင္ ဆင္းသြားလို႕ ခြဲခြါလိုက္ၾက။ ဒီသူငယ္ခ်င္းကို ခ်စ္လို႕ အတူခရီးသြားမယ္လို႕မွ မရတာ။ ကိုယ္ခရီးကိုယ္သြား သူ႕ခရီးသူသြား။ ၾကဳံဆုံတုန္း စကားလက္ဆုံၾကျပီ: အဆင္ေျပတာေတြးလည္: ရွိသလို တက္နင္းမိလို႕ ယိုင္သြားလို႕ ထိမိသြားရာကေန ကေတာက္ကဆေလးေတြလည္: ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ဒီလိုရွိရင္လည္: ေတြးလိုက္ပါ ေရစက္ရွိလို႕ ေတြ႕ဆုံရခိုက္ ခဏတာေလးပါ။ အခ်ိန္တန္ရင္ ခြဲခြါရမွာလို႕။ ေတြ႕ဆုံရခိုက္ ကိုယ္.ကို ခ်စ္တဲ. ေကာင္းတဲ.သူလည္:ရွိသလို ကိုယ္.ကို မႏွစ္သက္ မေကာင္းတဲ.သူလည္: ရွိမွာပါ။ လက္ခံလိုက္ပါ။ ကိုယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ စိတ္ေကာင္းေစတနာထားျပီ: ႏွုတ္ရဲ. ေဆာင္မျခင္း၊ ကိုယ္ရဲ. ေဆာင္မျခင္းနဲ. ကူညီစရာ ရွိတာ ကူညီလိုက္ပါ။ ေလာကၾကီ:မွာ လူႏွစ္ေယာက္ စေတြ႕တာနဲ. အကဲခတ္မယ္။ ကိုယ္.ထက္နိမ့္ရင္ သနားမယ္။ တန္:တူရင္ ျပိဳင္မယ္။ ကိုယ္.ထက္ သာရင္ေတာ. အားက်မယ္။ ဒါ သဘာဝပါပဲ။ေရွ႕မွာ ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္မယ္မွန္: မသိႏိုင္ေပမယ္. ဘဝရထားၾကီ:ကေတာ. ခုတ္ေမာင္းဆဲ။

1 comment:

Seeker said...

ကၽြတ္တန္းမ၀င္ခင္ထိေတာ႔ ဘ၀ရထားႀကီး ေမာင္းႏွင္ရာ ဆက္လက္ၿပီး လုိက္ပါ စီးနင္းေနရ ဦးမွာေပါ႔ဗ်ာ။ အားလုံးကေတာ႔ ကုိယ္ျပဳသည္႔ကံတရား အတုိင္း ျဖစ္တည္ေနၾကတာပါပဲ။