ၾကဳံဖူးေပါင္

မွတ္မွတ္ရရ ေလးတန္:ေက်ာင္းသူ ဆယ္ႏွစ္သမီး အရြယ္မွာေပါ့။ ဟိုင္းၾကီ:ရြာကို ဗိုုဟ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္လာျပီ: ကမ္:နားတန္:က အိမ္ေတြ ဖ်က္ဆိုတာနဲ. ပ်ဥ္:ကတိုးေတြကို မရမ္:ကြင္း၊ ငေျပမဖက္က ေဖကိုယ္တိုင္စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူေဆာက္ထားတဲ. အိမ္အသစ္ၾကီ:ခမ်ာ အေပၚထပ္ၾကမ္:ျပင္ေတာင္ မခင္းရေသးခင္ ဖ်က္လိုက္ရပါေရာလား။ ျပီ:ေတာ. ဟိုင္:ၾကီ:ရြာနဲ. လမ္:ေလွ်ာက္ရင္ မိနစ္ေလးဆယ္၊ ဆိုင္ကယ္စီးရင္ ဆယ္.ငါးမိနစ္ေလာက္ စီးရတဲ. လယ္ကြင္းေတြကို သိမ္:ျပီ: ရြာသစ္ တည္ပါေရာ။ ၁ လမ္:ကေန ၁၀ လမ္:အထိ အပိုင္း က၊ ခ အျဖစ္ ေနရာကြက္သစ္ ႐ိုက္လိုက္တယ္။ ဘာအပင္မွ မရွိ၊ ၅ လမ္:ကေန စျပီ: ေရေနာက္ေနာက္ေတြ ထြက္တဲ. ရြာအသစ္ကို ဖ်က္ဆိုတဲ. စကားတခြန္းနဲ. တည္ရတာ ပင္ပန္:လွပါတယ္။ ျခံပတ္ပတ္လည္မွာ သရက္ပင္၊ အရိပ္ရပင္ေတြ စိုက္ျပီ: ေန႕စဥ္ ေရေလာင္းရတာ အေမာ။ ရြာသစ္က ကေလးေတြအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းမရွိလို႕ အနီးအနားက ဇီးျဖဴေခ်ာင္းရြာမွာ သြာ:တက္ရတယ္။ ေလးတန္:ေက်ာင္းသူ ေလးေယာက္၊ ေက်ာင္းသား သုံးေယာက္၊တတိယတန္:၊ဒုတိယတန္:၊ပထမတန္:၊ သူငယ္တန္:ေတြလည္:ပါတယ္။

ရြာခံေက်ာင္းသားေတြက တျခားရြာသားေတြလာေတာ. ေနရာက်ပ္တယ္ ဆိုျပီ: အျမင္မၾကည္ပါဘူး။ကိုယ္.ရြာသားမွ ကိုယ္.ရြာသား တျခားရြာသားဆိုေတာ. အႏိုင္က်င့္ခ်င္ ပညာျပခ်င္တာေပါ့ေလ။ ဒီလို ကေတာက္ကဆေလးေတြ ရွိေနရာက တေန႕မွာေတာ. အတူတူ ထိုင္မယ္ ဆိုတာကို ေနရာမေပးလို႕ စိတ္ေပါက္ေပါက္နဲ. သူငယ္ခ်င္းသုံးေယာက္ကို လက္ဆြဲျပီ: ေက်ာင္းေပၚက ဆင္းခ်သြားလို႕ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီ:ခမ်ာ လိုက္ေခၚျပီ: အတူတူ ထိုင္ဖို. ေနရာစီစဥ္ေပးလိုက္ရတယ္။ အဲဒီထဲက ေက်ာင္းအုပ္ၾကီ:က ဦးသာထြန္းသမီး အငယ္မကို မွတ္မိသြားတာ ခုထိ ေဖကို ေတြ႕တိုင္း တို.သတင္း ေမးေနဆဲ။ ေက်ာင္းအုပ္လုပ္လာတဲ. သက္တမ္:တေလွ်ာက္ ဒီလိုမ်ိဳး ေက်ာင္းေပၚက ဆင္းသြားတဲ. ကေလး ဒီတေယာက္ပဲ ေတြ႕ဖူးလို႕ မွတ္မွတ္ရရျဖစ္တယ္ ထင္ပါရဲ.။ ဆရာေတြက ေက်ာင္းသား၂မ်ိဳ:ကိုပဲ မွတ္မိတယ္။ စာေတာ္တဲ. ေက်ာင္းသားနဲ. ဆိုးတဲ. ေက်ာင္းသား။

ေမဆီမွာ ပိုက္ဆံအျမဲ လာခ်ီးတတ္တဲ. အေဒၚၾကီ:တေယာက္ ရွိပါတယ္။ အရင္ေႂကြ:လည္: မဆပ္ေသးတဲ. အျပင္ ထပ္လည္: လာခ်ီးတယ္။ တေန႕ေတာ. ေမမရွိတုန္း အိမ္မွာ ေဆာ.ေနတဲ. တို.ကို ေမရွိလားလို႕ ေမးတယ္။ ေမမရွိဘူး ဘာလဲ ပိုက္ဆံခ်ီးမလို႕လား၊ အရင္အေႂကြးဆပ္ျပီ:မွ လာခ်ီးလို႕ ေျပာလိုက္တာ အဆူခံံရပါေရာလား။ ကေလးက လူၾကီ:စကားေျပာလို႕ေလ။

စင္ကာပူမွာ အိမ္ေျပာင္းဖို. အိမ္သူၾကီ:လုပ္သူကို တလႏိုးတစ္ေပးေတာ. အခန္:ေဖာ္ကို ေျပာတဲ.။ အခန္:ေဖာ္ကို ေျပာေတာ. ငါက အိမ္သူၾကီ:က မဟုတ္တာ။ စာခ်ဳပ္ျပည္.ဖို. တလပဲ က်န္ေတာ. ေနာက္ထပ္ လူရဖို.က မလြယ္ေတာ. ဆက္ေနေပးပါတဲ။ အမွန္က ေျပာင္းခ်င္ရင္ ၂ဖက္လုံးက လူရွာ၊ လူမရရင္ ဆက္ေနေပးဖို. ေျပာရမွာ ။ ခုေတာ. အိမ္သူၾကီ:က အခန္:ေဖာ္ကို ေျပာတဲ.။ ေနာက္ဆုံ:လမွာ စေပၚတင္ထားတဲ. ေငြနဲ. ေခ်ျပီ: ေပ:စရာ မလိုေတာ.တာ ထုံးစံပါ။ ဒါေပမယ္. အဲဒီ အိမ္ရွင္က ေနာက္ဆုံ:လစာကို ေပးျပီ: အိမ္အပ္ေတာ.မွ စေပၚေငြကို ျပန္ေပးမွာ မို႕လို႕ အိမ္လစာ ေပးရပါမည္တဲ.။ ပိုက္ဆံေပးဖို. အင္တင္တင္ ျဖစ္ေနေတာ. တေန႕ေတာ. အိမ္လခ ပိုက္ဆံ ေတာင္းပါတယ္.။ တို.က အိမ္ကို စုငွါးထားတဲ.အထဲလည္: မပါ၊ ေျပာင္းမယ္ ႏိုးတစ္ေပးေတာ.လည္: ဘာမွျပန္မေျပာလို႕ အိမ္လခကို မေပးဘူး စေပၚနဲ. ႏွိမ္တယ္ ဆိုေရာ အိမ္လခ မေပးရင္ အိမ္ေပၚက ဆင္းတဲ.ေလ။ ဘယ္မွာလဲ စေပၚေငြ၊ စေပၚေငြရရင္ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းေပးမွာ ဒီကလည္: ေျပာင္းခ်င္ေနတာလို႕ ေျပာလိုက္ေတာ. အိမ္ေပၚက ဆင္းဆိုတယ္. ပါးစပ္ေပါက္ ပိတ္ေရာ။ စန္:ထြန္းလိုမ်ိဳး ၾကဳံဖူးၾကရဲ.လားဟင္။ စေပၚေငြ မေပးဘဲ အိမ္ေပၚက ဆင္းတဲ.။

No comments: