ေကာ်လိုရာဒိုသွား ေတာလား - ၁

စက်တင်ဘာ ၁၃ ေသာြကာနေ ့ ညနေ ၃ နာရီ ရံုးကနေ ဂျက်ဆင်ဟိုက်ကို မိနစ် ၅၀ ေလာက် ရထားစီးရတယ်။ ဂျက်ဆင်ဟိုက်ကနေ လာဂွာရီရားေလဆိပ်ဆီ ဘတ်စ်ကားစီးဖို ့ ဘတ်စ်ကားလက်မှတ် ဝယ်နေတုန်း တယောက်ကလက်မှတ် လာေပးသွားလို ့ ဝိုင်း မင်းယူလိုက်။ ကိုယ့်ရထားလက်မှတ်က unlimited ဆိုေတာ့ ရထားခမပေးရဘူး။ ၂၀၁၈ ဇူလိှုင် အလာစကာ၊ ၂၀၁၉ ဇူလိှုင် ချီကာဂိုသွားတုန်းက ဘတ်စ်ကားလက်မှတ် ဝယ်စရာမလိုဘူး။ ေစျးပေါတဲ့ေလယာဥ်လက်မှတ်ဆိုတော့ ခံုနံပါတ်ချက်ချင်း မပေးဘူး။ ဘုတ်ဒင်းလုပ်တဲ့အခါ ဂိတ်ကပေးလိမ့်မယ်တဲ့။ ဟမ်မလေး ... အဆန်းေတာ့ ထိုင်ခံုတနေရာေတာ့ ရမှာပဲ ဘယ်နေရာပဲရရ ေစျးသက်သာရင်ြပီးရော။ ဂိတ်ေပါက်တေွ ့တာနဲ ့ ညနေစာစားဖို ့ ြပင်ဆင်ြကတယ်။ ကိုယ့်ရံုးနားက ဝယ်လာတဲ့ ဆူရီှက နှစ်ေယာက်စာမဟုတ်ဘူး တယောက်စာြဖစ်နေတယ်။ ကိုယ်လည်း ေန ့လည်ဝယ်တုန်းက မစစ်လိုက်မိဘူး။ အရင်တခါကလိုမဟုတ်ဘဲ တ ြခားဟာကိုမှာတာ ဆူရီှက ၈ ခုနဲ ့ Salad ။ တယောက်စာကို နှစ်ေယာက်မှျစားြကတော့ မဝဘူး။ ချီကာဂိုသွားတုန်းက တာမင်နယ်မှာတေွ ့ဖူးတဲ့ ဂျပန်ဆိုင်မှာ စားမလားလို ့ သွားရှာြကည့်တာ အရင်တခေါက်တုန်းကနဲ ့ မတူဘူး။ renovation လုပ်လိုက်တာလား တလခွဲနဲ ့ မ ြဖစ်နိုင်ဘူး။ ြပန်စစ်လိုက်တော့ ဇူလိှုင်လ ချီကာဂိုသွားတုန်းက တာမင်နယ်စီ ခု တာမင်နယ်ဘီ ေသြာ် ဒါေြကာင့်ကိုး။ ဘိုစာေတွပဲရိှတော့ မစားတော့ဘူး ဒန်ဗာေရာက်ရင် ေအးရှန်းစာ ရှာြကည့်မယ်။ ကိုယ်တို ့က ခရီးသွားရင် ေကျာပိုးအိတ်နဲ ့သွားေတာ့ လက်ေက့စ်အိတ် ေစာင့်ထုတ်စရာ မလိုဘူး ြမန်တယ်။ ေကျာပိုးအိတ်ကို ထိုင်ခံုအောက်မှာ ထားလို ့ရတော့ ခေါင်းပေါ်ကကယ်ဘင်မှာ နေရာမရိှလည်း ကိစ္စမရိှဘူး။ ေကာ်လိုရာဒိုြပည်နယ် ဒန်ဗာြမိ ု ့ကို ေလယာဥ် ၄ နာရီစီးရတယ်။ Mountain Time Zone မှာရိှြပီး နယူးေယာက်ထက် နှစ်နာရီနောက်ကျတယ်။ ဒန်ဗာကို ည ၁၀ နာရီေရာက်တယ်။ ေလဆိပ်ကနေ ြမို ့ထဲကယူနီယမ်ဘူတာဆီ သွားမဲ့ရထားကို ရှာမတေွ ့လို ့ ေကာင်တာက ဝန်ထမ်းအဘွားြကီးကို ေမးြကည့်တယ်။ တည့်တည့်ေလှျာက် အလံေတွ ့ရင် ေအာက်ကိုဆင်းတဲ့ စက်ေလှကားစီး။ အတော်နက်နက်စီးြပီးတဲ့အခါမှာ ရထားေတွ ့လိမ့်မယ်။ ဝိုင်းက ေနရာမေးြမန်းရင် အမျိုးသမီးေတွက ပိုစိတ်ရှည်တယ်တဲ့။ ဟုတ်ပါ့ စက်ေလှကားက အတော်ြမင့်တယ်။ ယူနီယမ်ဘူတာကို တနာရီေလာက်စီးရတယ် ၁၀ ပဲကျတယ်။ ဘူတာကနေ ဟိုစတယ်ကို လမ်းေလှျာက်ရင် မိနစ် ၃၀ အူဘာငှားစီးရင် ၅ မိနစ်ပဲ။ လမ်းေလှျာက်နိုင်ေသးတာရော၊ ေအးရှန်းစာရှာချင်တာရော၊ တိုးအားလံုးက ယူနီယမ်ဘူတာကနေ စတင်မှာမို ့ လမ်းေြကာင်းသိချင်တာေရာ၊ လူမ ြပတ်တာေရာေြကာင့် လမ်းေလှျာက်ဖို ့ ဆံုးြဖတ်လိုက်ြကတယ်။

၁၆ လမ်းမ ြကီးက စည်ကားတယ် စားေသာက်ဆိုင်တေွမှ အများြကီး။ အများစုက ဘားတေွ ေအးရှန်းဆိုင်ေတွက ည ၉ နာရီဆိုပိတ်ြပီ။ နယူးေယာက်မှာပဲ ညဥ် ့နက်တဲ့အထိဖွင့်တာ နယ်ြမိ ု ့ေတွက ည ၉ နာရီဆိုပိတ်ြပီ။ ဘားတေွကတော့ ညဥ့်နက်တဲ့အထိဖွင့်တယ်။ ေနာက်ဆံုးမှာတော့ ေအးရှန်းဆိုင်ရှာမတေွ ့တာနဲ ့ ၇၁၁ ဆိုင်ဝယ်ြပီး ေခါက်ဆွဲြပ ုတ်ဗူးေတွ ဝယ်လိုက်တယ်။ ဟိုစတယ်ရောက်ေတာ့ ေရထည့် မိုက်ခရိုေဝ့စ်ထဲ ထည့်ေနွှးစားတယ်။ ေအးရှန်းတေွဆိုတော့ ဘိုစာစားမလား ေခါက်ဆွဲေြခာက်စားမလားေမးရင် ကျန်းမာရေးနဲ ့မညီညွှတ်ဘူးဆိုတာ သိေပမဲ့ ေခါက်ဆွဲေြခာက်ပဲစားမယ်။ ဟိုတယ်ေဘးနားမှာ လူတန်းရှည်ြကီးကိုတေွ ့လို ့ ဟိုစတယ်မှာ ေမးြကည့်ေတာ့ နာမည်ြကီးဘားဒစ်စကိုကလပ်တဲ့။ ဆူနမ်က ကလပ်မှာသွားကရတာ ြကိ ုက်တယ်။ ကိုယ်တို ့က အင်တာနက်၊ စာအုပ်၊ ေတာတောင်ရေမြေ ပိုြကိုက်တယ်။ မနက်အိပ်ယာကနိုးတာနဲ ့ ေရချိုး ဟိုစတယ်က မနက်စာမကေွှျးဘူး။ ကိုယ်ယူလာတဲ့ အစေ့အနှံ၊ oat ေတွလည်း မစားချင်ဘူး။ မနက် ၇ နာရီခွဲ ကားလမ်းမပေါ် လူတေွကားတေွရှင်းလို ့ နည်းနည်းေအးတယ်။ စတိတ်ကယ်ပီတယ်ေရှ ့ြဖတ်ေတာ့ မနက်ြဖန်ဆိုရင် ဓာတ်ပံုဝင်ရိုက်ဖို ့ အချိန်ရိှတယ်။ မနက် ၈ နာရီထိုးတော့မယ် ဆိုင်တေွမဖွင့်ေသးဘူး။ ယူနီယမ်ဘူတာနားက ဘီဂယ်ဆိုင်မှာ ဘီဂယ်ဝယ်စားတယ်။ ကိုယ်စားဖူးတဲ့ဘီဂယ်ထဲမှာ အနူးညံ့ဆံုး အလတ်ဆတ်ဆံုး အကောင်းဆံုးဘီဂယ်ပဲ။ ေနာက်ေန ့ေတွ ဝယ်စားဦးမယ်။ တိုးဆံုရပ်က ယူနီယမ်ဘူတာေရှ ့က အလံတိုင်။ အလံတိုင်နားမှာ ရပ်နေတဲ့လူတေွကို ေမးြကည့်တော့ ကိုယ်တို ့နဲ ့တိုးတူတဲ့သူတေွပါတယ်။ အချိန်တိကျတယ် မီနီဘတ်စ်အြပည့်ပဲ နာမည်၊ ဘယ်မှာနေတာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ဒီတိုးမှာ ဘာတေွြမင်ချင်ြကည့်ချင်တယ်ဆိုတာေြပာြပီး မိတ်ဆက်ရတယ်။ တနာရီေလာက်ြကာြပီးတဲ့အခါ ေရာ့ကီးေတာင်တန်းထဲ ဝင်လာပါြပီ။ တနေရာမှာရပ်ြပီး ၁၅ မိနစ်ေလာက် ဟိုက်ကင်းြပီးတဲ့အခါ ေရတံခွန်ေလးေတွ ့တယ်။ နာရီဝက်အချိန်ေပးတယ် ထင်းရှူးပင်တေွနဲ ့တကယ့်ကိုအလာစကာ အသေးစားေလးပဲ။ ကိုယ်တို ့သွားဖူးတဲ့ ြပည်နယ်ထဲမှာတော့ အလာစကာဟာ အလှဆံုးပဲ။ ေတာင်ဖက်ကိုမျက်နှာမူနေတဲ့ ေတာင်ေစာင်းေတွမှာ ထင်းရှူးပင်တေွနည်းြပီး ေြမာက်ဖက်ကိုမျက်နှာမူနေတဲ့ေတာင်ေစာင်းေတွမှာ ထင်ရှူးပင်ပိုများတယ်။ North Face effect ေြမာက်ဖက်ကိုမျက်နှာမူနေတဲ့အြခမ်းက ေနရောင်ထိိရိုက်ထိတေွမှုနည်း ေရဓာတ်ပုိရလို ့တဲ့။ ေန ့လည်ထမင်းစားချိန်ေရာက်တော့ စမ်းေချာင်းေလးေဘးမှာ ရပ်နားြပီး ေန ့လည်စာစားြကတယ်။ ဆန်းဒွတ်၊ ပန်းသီး၊ chips၊ ေရဘူးေပးတယ်။ ေရထပ်လိုချင်ရင် ေရဘူးအသစ်ထပ်မပေးဘဲ ဘူးအဟာင်းကို ေရြဖည့်ေသးတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးအတွက် ပလတ်စတစ်အသံုးြပ ုတာကို ေလှျာ့ချတဲ့အနေနဲ ့ပါ။

ေရာ့ကီးေတာင်တန်းဟာ အလာစကာ အငယ်စားေလးပဲ
အြမင့်ေပ ၁၂၀၀၀ high altitude sickness ကို စခံစားရတယ် ေခါင်းြငီးစီစီ အသက်ရှူမဝ နားထဲကလေထွက်
အိပ်ငိုက် သန်းေဝတယ်..သံုးလှမ်းလှမ်းြပီးတိုင်း တခါနားရတယ် ၁၀ မိနစ်ခရီးကို ၂၀ မိနစ်ေလာက် ေလျှာက်ခဲ့ရတယ်...
မျက်နှာကဖြူေလျာ်သွားလို ့ ဝိုင်းက စိတ်ပူြပီး ြပန်လှည့်မလားေမးတယ်...
စကားမပေြာနိုင် အသံမထွက်နိုင်လို ့ ေခါင်းခါြပလိုက်တယ်...ေရာက်ေအာင် သွားမယ်...
ေလထန်လွန်းလို ့လွှင့်ထွက်မသွားေအာင် ဦးထုပ်ကို ကိုင်ထားရတယ်...ေအးလို ့ ေဒါင်းဂျက်ကက် ထုတ်ဝတ်ရတယ်...
သိပ်လှတဲ့ Reservoir  ေရလေှာင်ကန်

ေရာ့ကီးေတာင်တန်းေတွပေါ် တက်တာနဲ ့့high altitude sickness ကို စတင်ခံစားရြပီ။ ေခါင်းကငြီးစီစီ၊ သန်းေဝ၊ အိပ်ငိုက်လာတယ်။ အိပ်ငိုက်နေလို ့ ဝိုင်းကနိုးတယ် သာယာလှပတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အလှကို ြကည့်ရှူဖို ့။ အြမင့်ဆံုးနေရာဆီ သွားတဲ့အခါ နားထဲကလေထွက် အသက်ရှူမဝဘူး။ ကိုယ့်မျက်နှာက ြဖ ူေလျာ်သွားလို ့ ဝိုင်းကစိတ်ပူြပီး ြပန်လှည့်မလားမေးတယ်။ ဇွဲေကာင်းတဲ့ကိုယ်က စကားမပေြာနိုင် အသံကိုမထွက်နိုင်တော့ဘူး။ ေခါင်းခါြပပြီး သံုးလှမ်းေလာက်ေရာက်ရင် တခါနားြပီး ၁၀ မိနစ်ေလာက်ေလှျာက်ရတဲ့ခရီးကို မိနစ်၂၀ ေလာက် ေလှျာက်ခဲ့ရတယ်။ ေလတိုက်ရင် အတော်အေးလို ့ ေဒါင်းဂျက်ကက် ထုတ်ဝတ်ရတယ်။ ေရာ့ကီးေတာင်တန်းတလေှျာက်က ဗျူးပိွုင့်တိုင်းကို ရပ်ေပးတယ် ဘယ်နေရာတေွလဲလို ့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ နှစ်ေပါင်းသန်းချီနေတဲ့ ေကျာက်လွှာေတွမို ့ လမ်းေပါ်မှာပဲလမ်းေလှျာက်ဖို ့ သတိေပးဆိုင်းဘုတ်ေတွ ချိတ်ဆွဲထားတယ်။ လမ်းေပါ်မှာလမ်းမလေှျာက်တဲ့ ေကာင်မလေးကို လူငယ်ေလးတယောက်က သတိေပးတဲ့အခါ ရှင်က ငါ့အဖေလားလို ့ ြပန်ေြပာတဲ့ေကာင်မလေးကို အံ့သြလို ့ ။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ် ေဆာရီးလို ့ ြပန်ေြပာရမှာကို ရန်ေတွ ့ေနသေးတယ်။ ဟိုလူက အြမင်မတော်တာေတွ ့ရင် ေြပာရမဲ့တာဝန်ရိှလို ့ အသိစိတ်ရိှရိှနဲ ့ လုပ်တာမှန်တယ်။ ေရလေှာင်ကန်တခုက အတော်ေလးလှတယ်။ Estes Park ြမိ ု ့ထဲက စမ်းေချာင်းေဘးတလေှျာက် လမ်းေလှျာက်ြကတယ်။ ြပီးတော့ နာမည်ြကီး Stanley Hotel သွားလည်ြကတယ်။ ရှူခင်းက အတော်လှတယ် The Shinning ဝထ္ထု၊ ရုပ်ရှင်၊ သရဲေြခာက်တယ်လို ့ နာမည်ြကီးတဲ့ Room 217 အကေြာင်းေတွ ေြပာကြတယ်။ ၁၀ နာရီတိုးမို ့လို ့ ည ၆ နာရီခွဲေလာက်မှာ ယူနီယမ်ဘူတာဆီ ြပန်ေရာက်တယ်။ တိုးဂိုက်က ဝန်ဆောင်မှုအတော်ေကာင်းလို ့ တစ်ဖ်ေကာင်းေကာင်း ေပးလိုက်တယ်။ ညနေစာကို ေအးရှန်းဆိုင်မှာ စားြကတယ်။ မိနစ် ၄၀ ေလာက် လမ်းေလှျာက်နိုင်ေသးတာနဲ ့ အူဘာငှားမစီးဘဲ ဟိုစတယ်ဆီ လမ်းေလှျာက်ြပန်ြကတယ်။ ပင်ပန်းလို ့ ည ၁၀ နာရီဆိုတာနဲ ့ အိပ်ေတာ့တယ်။ ေနာက်နေ ့ဘယ်ကိုသွားလည်သလဲ ဆိုတာကတော့ ေနာက်ပို ့စ်မှပဲ တင်ပါတော့မယ်။

Happy Traveling !
စန်းထွန်း
နိုဝင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၉။

ေရာ့ကီးတောင်တန်း
ေကာ်လိုရာဒို စတိတ် ကယ်ပီတယ် 
Estes Park ထဲက ပန်း
သမိုင်းဝင် Stanley Hotel ...The Shinning ဝထ္ထု၊ ရုပ်ရှင်၊ သရဲေြခာက်တဲ့ room 217 

No comments: