ြသဂုတ်ရက်စွဲများ...

ေန ့လည်ထမင်းစားြပီးချိန်ဆို ရုံးနားကတံတားဆိပ်ေလးမှာ လမ်းသွားေလှျာက်တယ်။ ေဝါထရိတ်စင်တာနဲ ့ ေအာက်မန်ဟက်တန် စကိုင်းလိုင်းကို ြမင်ရတယ်။ ေလပေြလေညှင်းေလးေတွ ေပွ ့ဖက်ကျီဆယ် တိုက်ခတ်သွားတာေလးကို သဘောကျတယ်။ ြသဂုတ် ၃၀ နယူးဂျာစီ ေလာကချမ်းသာဘုရား နိဗ္ဗာန်ေစျးပွဲေတာ်ရိှတယ်။ မခိုင်၊ မမီးတို ့နဲ  ့ဆံု စကားတွေပေြာ ြမန်မာအစားအစာတေွ ဝယ်စား။ စက်တင်ဘာ ၂ ရက် တနလ်ာနေ ့က မန်မိုရီယမ်ေဒးပိတ်ရက် နယူးဂျာစီဘုန်းြကီးေကျာင်းမှာ ၃ ရက် တရားစခန်း ဝင်ြဖစ်တယ်။ စိတ်ေတွက ဂယောက်ဂယက် ဘယ်လိုမှစုစည်းလို ့ မရဘူး။ စက်တင်ဘာ ၃ ရက် ေမာင်ေမာင်ဆံုးတာ ၃ လြပည့် ကွင်းက သံုးပါးေကျာင်းမှာ ဆွမ်းသွားကပ်တယ်။ မနက် ၅ နာရီခွဲထ ြမန်လွယ်တဲ့ဟင်းေတွချက် ၇ နာရီအိမ်ကနေ ဘုန်းြကီးေကျာင်းကို နာရီဝက်လမ်းေလှျာက်။ မနက် ၇ နာရီခွဲဆွမ်းကပ် ၈ နာရီ ဂျက်ဆင်ဟိုက်ကနေ ရထားစီးြပီးရံုးသွား။ လစဥ်လတိုင်းရဲ ့ ၃ ရက်ေန ့တိုင်း ေမာင်ေမာင့်အတွက် ရည်စူးြပီး တစ်နှစ်ဆွမ်းကပ်ဖို ့ စိတ်ကူးထားတယ်။ ဟင်းချက်မကွှျမ်းကျင်လို ့ ဟင်းဝယ်စား ကိုယ့်ေမွးနေ ့ေတာင် ဆွမ်းမကပ်တဲ့သူ။ လက်ရာသိပ်မကောင်းလို ့ ဘုန်းဘုန်းကို အားနာမိသား။  ေမာင်ေမာင့်အတွက် ကိုယ်လုပ်ေပးနိုင်တာက ကုသိုလ်ေကာင်းမှုလုပ်ြပီး အမှျပေးနိုင်တာပဲရိှလို ့ ေန ့စဥ်ေန ့တိုင်း ကုသိုလ်ေကာင်းမှုလုပ်ြပီး အမှျဝေြဖစ်တယ်။ သူရနိုင်သည်ြဖစ်ေစ မရနိုင်သည်ြဖစ်ေစ ကိုယ်ေပးနိုင်တာေလးတော့ လုပ်ေပးချင်တယ်။ ပါချုပ်ဆရာတော်ရဲ ့ တမလွန်မှဆေွမျိုးများတရားထဲမှာ ကုသိုလ်ေကာင်းမှု လုပ်ြပီးတိုင်း အမှျဝေရတယ်။ အမှျဝေတာကို ေစာင့်ေမှျာ်သာဓုေခါ်ချင်တဲ့ ေဆွမျိုးေတွရိှတယ်တဲ့။ ကိုယ်ကဆေွမျိုးတော်စပ်မှန်း မသိပေမဲ့ သူတို ့ကသိတယ်တဲ့။ သံသရာက ရှည်လွန်းေတာ့ သံသရာတကေွ ့ေကွ ့မှာ ေဆွမျိုမတော်စပ်ဖူးတဲ့သူ မရိှဘူးတဲ့။ ေမာင်ေမာင်လို ့ေြပာတိုင်း ရင်ထဲနာကျင်ေြကကွဲ ဝမ်းနည်းနေတုန်း။ ဗီယက်နမ်ကို နှစ်ပတ်အလည်ြပန်တဲ့ ဝိုင်းြပန်ရောက်လာေတာ့ စက်တင်ဘာလလယ်မှာ ေကာ်လိုရာဒိုြပည််နယ် ဒန်ဗာြမိ ု ့ကို သံုးရက်ခရီးထွက်ြဖစ်တယ်။ ေကာ်လိုရာဒုိသွားေတာလားကတော့ ေနာက်ပို ့စ်မှပဲ တင်ပါတော့မယ်။

စန်းထွန်း
နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၉။

ရုံးနားက တံတားဆိပ်ကနေ ြမင်ရတဲ့ ဝေါထရိတ်စင်တာ
ေအာက်မန်ဟက်တန်စကိုင်းလိုင်း
မခိုင်ရိုက်ေပးတာ
မမီး၊ မခုိင်တို ့နဲ ့ ြသဂုတ် ၃၀ နယူးဂျာစီ ေလာကချမ်းသာ နိဗာန်ေစျးပွဲေတာ်
စက်တင်ဘာ ၂ မန်မိုရီယမ်ေဒးပိတ်ရက် နယူးဂျာစီ မဟာစည်တရားရိပ်သာ သံုးရက်တရားစခန်း
စက်တင်ဘာ ၃ ေမာင်ေမာင်သံုးလြပည့်အလှု သံုးပါးေကျာင်း

No comments: