ဗာမွန်သွား ေတာလား - ၁

စတိတ်မှာ သစ်ရွက်ေတွ အရောင်ေြပာင်းချိန်ဟာ အလှဆံုးပဲ။ ေအာက်တိုဘာ ၁၉၊ ၂၀ မှာ ဗာမွန်ြပည်နယ်ဖက်ကို Fall Foliage ခရီးထွက်ြဖစ်ပါတယ်။ မနက် ၇ နာရီ ၄၅ တရုတ်တန်းကနေ တိုးကားထွက်မှာ။ ကိုယ်က ရထားတေွ လမ်းေြကာင်းေတွပေြာင်း ေနာက်ကျလို ့ တဘူတာအဝေးမှာ ေရာက်နေပမဲ့ အချိန်မှီမရောက်နိုင်ေတာ့လို ့ ေြမပြင်ေပါ်တက် လမ်းမအတိုင်းေြပးြပီး တက္ကစီရှာ။ တက္ကစီကို အြမန်ဆံုးေမာင်းခိုင်း မီးပွိုင့်တေွပိတ်ေနလို ့ အနီးဆံုးနေရာနားမှာရပ်ြပီးေြပး ေတွ ့တဲ့တိုးဘတ်စ်ကားကို ေမးြကည့်ေတာ့ ေရှ ့ဆံုးကားတဲ့။ ဝိုင်းက စိတ်ပူလို ့ တိုးဂိုက်ကို ေစာင့်ပါလို ့ေြပာထားြပီး ကားေအာက်မှာေစာင့်ေနတယ်။ ကိုယ်ေရာက်ြပီးမကြာခင် ေနာက်ဆံုးတယောက်ေရာက်ြပီးတာနဲ ့ ကားထွက်တယ်။ ဒီနေ ့သွားလည်မဲ့ေနရာက တီဂွန်ဒီရိုရာခံတပ်တခုထဲမို ့လို ့ အက်ပ်စတိတ်ဖက် ေပါ့ကိစကီးြမိ ု ့နားက Walkaway over Hudson တံတားကို ပို ့ေပးမယ်တဲ့။ ေနွရာသီတုန်းက ေပါ့ကိစကီးကို ရထားဂိတ်ဆံုးစီးြပီး Walkway over Hudson တံတားကို ြဖတ်ေကျာ်ကာ သံုးမိုင်ဟိုက်ကင်း ထွက်ဖူးတယ်။ လမ်းတလေှျာက် သစ်ရွက်တေွ အရောင်ေြပာင်းနေတာ သိပ်လှတာပဲ။ နယူးေယာက်ဖက်မှာ အရောင်သိပ်မပေြာင်းေသးဘူး။ ဒီအချိန် ဗာမွန်ဖက်မှာ အလှဆံုးပဲ ထံုးစံအတိုင်း ကိုယ်တို ့ေတွ မှန်ကန်တဲ့ ဆံုးြဖတ်ချက်တေွ ချလိုက်ြပန်ြပီလို ့ေြပာြပီး ရယ်ြကသေးတယ်။ အဲ့ဒီလို သူများချီးကျူးေြပာစရာမလိုဘူး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ချီးကျူးကြတယ်။ တိုးဂိုက်က အစနားေလးမှာ ေစာင့်နေတယ် တံတားအဆံုးအထိ မလေှျာက်ခိုင်းဘူး။ တံတားအဆံုးအထိ ေလှျာက်ခိုင်းရင် နာရီဝက်ေလာက်ြကာမယ်။ တိုးကားဆီြပန်တော့ စကော့တလန်ရိုးရာဝတ်စံုဝတ် နှဲမှုတ်လာတဲ့အဖွဲ ့ေနာက်က လူအုပ်ြကီး။ အယ်ဆိုင်းမားေရာဂါအတွက် လမ်းေလှျာက်ရန်ပံုေငွ ရှာေဖွြကတာ။ ၂၀၁၂ ကန်တက်ကီြပည်နယ် လူဝီဗီလ်ြမိ ု ့မှာ ေနတုန်းက ရင်သားကင်ဆာအတွက် လမ်းေလှျာက်ပွဲမှာ ရံုးကပါဝင်ဆင်နွဲလို ့ အိမ်ရှင်မိသားစုနဲ ့ လမ်းေလှျာက်ဖူးတယ်။ ၂၀၁၈ ေအာက်တိုဘာ မခိုင်ဖိတ်လို ့ ပန်ဆယ်ေဗးနီးယားြပည်နယ် အန်လန်ေတာင်းြမို ့ရင်သားကင်ဆာ လမ်းေလှျာက်ပွဲမှာ ပါဖူးတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးပွဲေတွမှာ ပါဝင်ရတာေပျာ်တယ်။ နှစ်နာရီအဝေးက နယူးေယာက်ြပည်နယ်ရဲ ့ ြမိ ု ့ေတာ် အယ်ဘနီြမိ ု ့မှာ တရုတ်ဘူေဖး ဝင်စားတယ်။ ကားပါကင်ဝင်းထဲမှာ ဂစ်တာဆိုင်တေွ ့ေတာ့ ဝိုင်းက သွားြကည့်တယ်။ ကိုယ်က သွားမကြည့်တော့ဘူး အိမ်မှာ ဂစ်တာ၊ တယောရိှတယ် တခုမှြဖစ်ြဖစ်မေြာက်မေြာက် မတီးတတ်ဘူး။ ကိုယ်က တယောသင်တန်း တစ်နှစ်ေလာက်သင်ြပီး 1D နဲ ့ ရပ်လိုက်တယ်။

ဝိုင်းက သစ္စာေဖာက်လို ့စတယ် သစ္စာေဖာက်တာ မဟုတ်ဘူးေအ့ သင်တန်းသားတေွနဲ ့ ဆရာကို အားနာလို ့။ ဝိုင်းက 1E ဆက်တက်တယ် အတန်းထဲမှာ ကိုယ်တို ့နှစ်ေယာက်က အညံ့ဆံုး။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ည့ံေဖာ်ညံ့ဖက်နှစ်ေယာက်ဆိုေတာ့ အဖော်ရိှတယ် အားရိှတယ်။ ခုတော့ အတန်းထဲမှာ သူအညံ့ဆံုး အားငယ်စိတ်ဓာတ်ကျလို ့တဲ့ သင်တန်းြပီးရင် ဆက်မတက်တော့ဘူးတဲ့။ ကိုယ်က ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့ စန္ဒရားသင်တန်းစတက်မယ်။ ဝိုင်းက ကိုယ့်စန္ဒရားသင်တန်းကို လာတက်မယ်တဲ့။ ဝိုင်းက စန္ဒရားတီးတတ်တယ် အီတလီသူနေခဲ့တဲ့အိမ်တိုင်းမှာ စန္ဒရားရိှတယ်။ ယူကျူကနေ တစ်နှစ်ေလာက် ကိုယ့်ဘာသာသင်ြပီး တီးတတ်တယ်။ မကြီးက စန္ဒရားတီးသင်နေတာ ေြခာက်လလောက်ရိှြပီး သီချင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ ့ တီးတတ်တယ်။ ဗီွဒီယိုဖိုင်ပို ့ြပီး ြကွားတတ်တယ်။ ဝိုင်းက ဂျင်ဂဲဘယ်လ်သီချင်းနုတ် မကြီးဆီကတောင်း မကြီးက ဝိုင်းဆီက ဘီသိုဗင်သီချင်းနုတ်ေတာင်းနဲ ့ တီးထားတဲ့လက်သံေလးတေွပို ့နဲ ့ ဟုတ်နေကြတယ်။ ကိုယ်မှာတော့ ဘာမှြကွားစရာမရိှလို ့ အသာေလးြငိမ်နေရတယ်။ တီးတတ်ရင်ေတာ့ ြကွားဦးမှာ။ ခံတပ်ြပတိုက်က စိတ်ဝင်စားဖို ့ေကာင်းတယ် အကုန်လံုးေတာ့ လိုက်ြကည့်တယ်။ ေြပာင်းဖူးဝက္္္်ပါထဲမှာ ဓာတ်ပံုသွားရိုက်တယ်။ ခံတပ်သမိုင်းေြကာင်းကို ဝိုင်းက အချိန်ယူဖတ်နေလို ့ ဓာတ်ပံုရိုက်ထား ြပီးမှဖတ် ခုဟိုသစ်ပင်လှလှ နှစ်ပင်မှာ ဓာတ်ပံုသွားရိုက်မယ်။ အဲ့ဒီသစ်ပင်နှစ်ပင်ေရှ ့မှာ တန်းစီရိုက်နေကြတယ်။ ဓာတ်ပံုအရိုက်ဆံုးကတော့ ကိုယ့်တို့နှစ်ေယာက်ေပါ့။ အယ်မလေး ... ခံတပ်သမိုင်းေြကာင်းထက် ဓာတ်ပံုရိုက်လို ့ေကာင်းတဲ့ ေမပယ်ပင်နှစ်ပင်ကို ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ လမ်းတလေှျာက် ရှုခင်းတေွတအားလှတော့ ဓာတ်ပံုရိုက်လို ့မဆံုးေတာ့ဘူး။ ဟိုတယ်နားက Denny၊ Tacol Bells မစားချင်လို ့ စူပါမားကက်မှာ ြကက်တာရာကီနဲ ့ထမင်း၊ ပန်းသီးတအိတ် ဝယ်စားတယ်။ ေနာက်နေ့ ဘယ်တေွသွားလဲ ဆိုတာကတော့ ေနာက်ပို ့စ်မှပဲ တင်ပါတော့မယ်။

 Happy Traveling !
စန်းထွန်း
ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၉။

Walkaway over Hudson
တံတားေပါ်ကနေ ြမင်ရတဲ့ ဟက်ဆန်ြမစ်
ေနွရာသီတုန်းက Walkaway over Hudson တံတားနဲ ့ ဒီတံတားကိုြဖတ်ကိုြဖတ်ြပီး ဟိုက်ကင်းထွက်ခဲ့ဖူးတယ်
အယ်ဆိုင်မားေရာဂါအတွက် လမ်းေလှျာက်ချီတက်နေကြတာ
ခံတပ်ဆီအဝင်လမ်း
ခံတပ်ထက် ေမပယ်ပင်ကို ပိုြကိ ုက်တယ်
Corn Maze ေြပာင်းဖူးဝက်ပါ
အြပာေရာင်ေကာင်းကင်ေနာက်ခံမှာ အဝါေရာင်သစ်ရွက်ေလးေတွ
Fort Ticonderoga 
ေရှးတုန်းကလို ဝတ်၊ ေသနတ်ေဖာက်ြပ၊ အဝတ်ေတွ ချုပ်ြပ ပြီး ေရှးတုန်းက ဘယ်လိုနေထိုင်ြကလဲဆိုတာ သရုပ်ြပတယ်
ေဆာင်းဦးရာသီချိန်မှာ ဗာမွန်ြပည်နယ်ဟာ သိပ်လှတာပဲလို ့ ကိုယ်ေြပာရင် မင်းယံုလိုက်ပါ...

No comments: