ဝက်ဝံေတာင်သွား ေတာလား...

နယူးေယာက် port authority bus terminal ကနေ ၈:၄၅ နဲ ့ ၁၁:၁၅ မှာ Bear Mountain ဝက်ဝံေတာင်ဆီသွားတဲ့ ဘတ်စ်ကားေတွ ရိှတယ်။ ဝက်ဝံေတာင်ကနေ နယူးေယာက်ကို ညနေ ၃း၁၅ ဘတ်စ်ကားရိှြပီး ပိတ်ရက်ဆိုရင် ညနေ ၅း၁၉ ထွက်တဲ့ ဘတ်စ်ကားရိှတယ်။ ဝက်ဝံေတာင်ဆီ ေတာင်သွားတက်တာ သံုးေခါက်ရိှြပီ။ ေနွရာသီနဲ ့ ေဆာင်းရာသီ ဟိုက်ကင်းထဲမှာ ေဆာင်းဦးရာသီက အလှဆံုး။ ေအာက်တိုဘာ ၃၀ ကနေ နိုဝင်ဘာ ၁၃ အထိ ပီရူး၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ ချီလီ ေတာင်အမေရိကသံုးနိုင်ငံ ၁၄ ရက်ခရီးထွက်ဖို ့ဝိုင်းအစ်မဟန် ေအာက်တိုဘာ ၂၅ ရက ေသာကြာနေ ့ ေန ့လည်မှာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟနိွုင်းြမိ ု့ကနေ ေရာက်လာတယ်။ ေအာက်တိုဘာ ၂၆ စနေနေ ့ နယူးေယာက်ေဘာ်တနစ်ကယ်ဂါးဒင်း၊ ြပီးရင် နယူးဂျာဆီြပည်နယ်က ပါလစ်ဆိတ်ပန်းြခံဆီ ဟိုက်ကင်းထွက်မယ်။ တနင်္ဂနေွေန ့ ဝက်ဝံေတာင်သွားမယ်လို ့ စီစဥ်တယ်။ ဘာြဖစ်လို ့ စနေနေ ့မှာမှ နယူးေယာက်ေဘာ်တနစ်ကယ်ဂါးဒင်းကို သွားမလို ့စီစဥ်ရတာလဲဆိုတော့ နယူးေယာက် ေဘာ်တနစ်ကယ်ဂါးဒင်းက စနေနေ ့မနက် ၉ နာရီကနေ ၁၁ နာရီအထိ ဝင်ေြကးအခမဲ့ကိုး။ ေနာက်တော့ ဝက်ဝံတောင်မတက်နိုင်မှာစိုးလို ့ စနေနေ ့မှာ နယူးေယာက်ေဘာ်တနစ်ကယ်ဂါးဒင်းပဲ သွားမယ်လို ့ေြပာင်းြကပြန်တယ်။ ဟန်က ေသာြကာနေ ့ကမှ နယူးေယာက်ေရာက်တာ ဂျက်လက်ြဖစ်နေမှာပေါ့ နားပါဦးလို ့ ေြပာတာကို ရတယ်ခံနိုင်တယ်တဲ့ ဝိုင်းအစ်မ ပီသပါပေတယ်။ ၂၀၁၄ ေနွရာသီ နယူးေယာက်အက်ပ်စတိတ် Cold Spring ကို ဟိုက်ကင်းထွက်ြပီး ကိုယ်က အိမ်ေရာက်တာနဲ ့ ကုတင်ေပါ် ပစ်လဲတယ်။ ဝိုင်းက တခြား meet up အဖွဲ ့နဲ ့ ဟိုက်ကင်းထွက်တာ အိမ်ကို ည ၁၁ နာရီမှ ြပန်ေရာက်တယ်။ ရာသီဥတုစစ်ကြည့်လိုက်တော့ တနင်္ဂနေွေန ့ မိုးရွာမယ်တဲ့။ အဲ့ဒါဆို စနေနေ ့ ဝက်ဝံေတာင်တက်မှြဖစ်မယ်။ မိုးရွာရင် သစ်ရွက်တေွေြကွသွားမှာ။ စနေနေ ့ ကိုယ်က သွားေဆးခန်းြပဖို ့ရိှတယ်။ တနင်္ဂနေွေန ့ကို ေြပာင်းလို ့မရတော့ ဝက်ဝံတောင်ကို ဝိုင်းတို ့အရင်သွားနှင့် ကိုယ်ေနာက်က လိုက်ခဲ့မယ်။ ဟန်က အချိန်ယူရမှာ ကိုယ်တို ့ေတာင်ထိပ်မှာ ဆံုြကမယ်။ ဝိုင်းတို ့က ၈း၄၅ ဘတ်စ်ကားနဲ ့ သွားနှင့်ြပီး ကိုယ်က ၁၁း၁၅ ဘတ်စ်ကားနဲ ့ လိုက်ခဲ့တယ်။ ဝိုင်းတို ့ဘတ်စ်ကားက ၈း၃၀ နဲ ့ထွက်တယ် ဘယ်မှာမှမရပ်ဘူး express အြမန်ကား။ ဝက်ဝံတောင်ဘတ်စ်ကားက West Point စစ်ေကျာင်းအထိေရာက်တယ်။ အက်ပ်စတိတ်ဖက်ကို ေနွရာသီဟိုက်ကင်းထွက်တုန်းက West Point ကို သွားလည်ဦးမယ်လို ့ စိတ်ကူးထားတယ်။ West Point စစ်သင်တန်းေကျာင်းက နာမည်ြကီးတယ်။ တရုတ်မလေးတယောက်နဲ ့တေွ ့ေတာ့ သူက ၈း၅၀ ေရာက်တာ ငါးမိနစ်နောက်ကျသွားလို ့ မနက်ေစာေစာကားကို လွတ်သွားတယ်တဲ့။ ကိုယ်က မနက် ၈း၁၅ ဘတ်စ်ကားပါ ဝိုင်းက ၈း၃၀ ကားထွက်ြပီလို ့ မတ်ေဆ့ပို ့တယ်။ တရုတ်မလေးက အင်တာနက်မှာရှာြကည့်ြပီး ေတွ ့လား ၈း၄၅ ဘတ်စ်ကားလို ့ သက်ေသပြတယ် ေဆာရီးပါ။ ပထမဆံုးအြကိမ် ဝက်ဝံေတာင်သွားတာတဲ့။ ကိုယ်က ဝက်ဝံတောင်က ေနရာတေွကို ကိုယ်သိသလောက် ရှင်းြပတယ်။ Woodbury outlet ဆီကို ဘတ်စ်ကားတေွ တနာရီတစီးထွက်တယ်။ ကိုယ်လား တခါမှမရောက်ဖူးဘူး ဝိုင်း၊ မနန်းတို ့က သွားရင်ေခါ်ပေမဲ့ ဘာမှဝယ်စရာသိပ်မရိှတာရယ်၊ ကိုယ်ကလည်း JCrew၊ Anthropologie ဘရန်းေလာက်ပဲြကိုက်တော့ အွန်လိုင်းကနေဝယ် မကြိုက်ရင်ဆိုင်မှာလဲ ေလျာ့ပင်းမောလ်မှာပတ်ြပီး ေစျးဝယ်ရမှာကို ပျင်းတယ်။


ဝက်ဝံတောင်က ထံုးစံအတိုင်း ြကိတ်ြကိတ်တိုး စည်ကားတယ်။ မတ်မတ်ြကီး တက်ရတာဆိုတော့ ဟိုက်နေအောင်ေမာတယ်။ ေရသောက်နားတဲ့အချိန်မှာ ဓာတ်ပံုရိုက်။ ေတာင်ထိပ်ကို ၄၅ မိနစ်နဲ ့ေရာက်တယ် ဝိုင်းတို ့က နှစ်နာရီြကာတယ်။ ေတာင်ထိပ်က ကျဥ္်းတော့ သိပ်မရှာလိုက်ရပါဘူး တာဝါတိုင်နားမှာတဲ့။ ဟန်က ကိုယ့်ကိုအရင်တေွ ့တယ် ၂၀၁၈ ဂျူလိုင် အလာစကာခရီးကတည်းက ဟန်နဲ ့မတေွ ့တာဆိုတော့ တစ်နှစ်ေကျာ်ြပီ ဟန်က အရင်အတိုင်းပဲ။ ဝိုင်းတို ့ညီအစ်မနဲ ့ ခရီးသွားရတာ အရမ်းအဆင်ေြပတယ် အစားအသောက်၊ အနေအထိုင်၊ အြကိ ုက် တော်တော်များများတူတယ်။ သူတို ့နဲ ့ခရီးသွားတာ တခါမှစိတ်အနေှာင့်အယှက် မဖြစ်ဖူးဘူး။ သူတို ့ကလည်း ခရီးသွားရင် ေြမပံုကျွမ်းကျင် ပတ်ဝန်းကျင် စူးစမ်းေလ့လာမှုရိှတဲ့ ကိုယ့်ကိုေခါ်ချင်တယ်။ အဆင်းမှာ တရုတ်မလေးနဲ ့ဆံုတယ် သူက ကားလမ်းကနေ ဆင်းနေလို ့အဲ့ဒီလမ်းကဆင်းရင်ြကာမှာ အတက်လမ်းကပဲဆင်း။ သူ ေတာင်တက်တာ တနာရီြကာတယ်တဲ့။ တောင်တက်လိုက် ဓာတ်ပံုရိုက်လိုက်နဲ့ သူများတနာရီြကာတဲ့ခရီးကို ကိုယ်တို ့က နှစ်နာရီေလာက်ြကာတယ်။ ကိုယ်တို ့က Photography Hiking လို ့ေခါ်တယ်။ ဒီတခါတော့ ၄၅ မိနစ်နဲ ့ ကိုယ့်စံချိန်သစ်ပဲ။ ဟန် ့ကင်မရာက ေစျးြကီးတဲ့ နစ်ကွန်ကင်မရာ ပံုထွက်အင်မတန်လှတယ်။ ကိုယ့်ကင်မရာက ဓာတ်ပံုေတွထက် ဟန် ့ကင်မရာက ဓာတ်ပံုေတွကို ပိုြကိ ုက်တယ်။ ညနေ ၅း၁၉ ဘတ်စ်ကားကို ၅ နာရီေလာက်ကတည်းက တန်းစီရတယ်။ အလာတုန်းက လူအြပည့် နှစ်ေယာက်ဆို အတက်တံခါးေပါက်နားမှာ ထိုင်ရတယ်။ ကိုယ့်တို ့တန်းစီြပီးမကြာခင်ပဲ ကိုယ်တို ့နောက်မှာ လူတန်းြကီးက အရှည်ြကီး။ ကိုယ့်ေရှ ့က တရုတ်မလေးက အိမ်သာေြပးလိုက်ဦးမယ် သူ ့နေရာကို ြကည့်ေပးထားပါတဲ့။ အချိန်အြမဲတိကျတဲ့ ဘတ်စ်ကားက ထူးထူးြခားြခား ေနာက်ကျနေတယ်။ တရုတ်မလေး အချိန်မှီြပန်ေရာက်ပါ့မလား အိမ်သာတေွက တမေှှျာ်တခေါ်အဝေးမှာ။ ခဏလေးနဲ ့ ြပန်ေရာက်လာတော့မှ စိတ်အေးသွားတယ် အင်းထဲက အိမ်သာကိုသွားတာနေမှာ။ ဘတ်စ်ကားေပါ်ေရာက်မှပဲ သက်ြပင်းချနိုင်တော့တယ်။ ဘတ်စ်ကားနောက်ထပ်တစီးကိုေစာင့်ရရင် နယူးေယာက်ကို ေနာက်ကျြပီးမှရောက်မှာ။ တန်းစီနေတဲ့လူတန်းြကီးက အရှည်ြကီး၊ ထိုင်ခံုဆယ်ခံုအလွတ်နဲ ့ ဘတ်စ်ကားထွက်တော့ ထိုင်ခံုလွတ်တေွရိှေသးတယ် ေစာင့်နေတဲ့လူတေွကို တင်လို ့ရတယ်လို ့ ဝိုင်းအော်ြကတယ်။ ကားဆရာက သူ ့သိတယ်တဲ့ တချိ ု ့က ကားသမားကို ဆဲြကတယ် ဘာြဖစ်လို ့ မတင်တာပါလိမ့်။ အတော်လေးြကာတော့မှ သဘောပေါက်သွားတယ် တချို ့နေရာတေွမှာ ခရီးသည်တေွကို ထပ်တင်ရတာကိုး။ အဲ့ဲဒါေြကာင့် အကေြာင်းတစံုတရာကို ေသချာမသိဘဲနဲ့ လူတယောက်ကို အပြစ်မတင်ဖို ့၊ အြပစ်တင်မစောဖို ့ သင်ခန်းစာရတယ်။

Happy Traveling!
စန်းထွန်း
ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၉။

No comments: