The Window - 2

ၿပတင္းေပါက္ေဟာင္းကိုု ခြဲခြာၿပီး ၿပတင္းေပါက္အသစ္ ၃ခုုမွတဆင့္ တိမ္ဆိုုင္ၿဖ  ူၿဖ ူမ်ားကိုု ကြ်န္မ ေငးၾကည့္ေနခဲ့ဖူးသည္။

ပထမၿပတင္းေပါက္
ဘုုရင္ေနေသာၿမိ  ုု ့ မွ ထြက္ခြာၿပီး  ဆူနမ္တိုု ့ေနေသာၿမိ ုု ့ဆီသိုု ့ ေရာက္ရိွခ်ိန္ မၾကာေသးေသာ ခရစ္စမတ္အခ်ိန္တုုန္းက ၁၁ရက္ လာေရာက္ေနထိုုင္ လည္ပတ္ဖူးၿပီးသားမိုု ့ သူတိုု ့အိမ္သည္ ကြ်န္မအတြက္ စိမ္းမေနခဲ့။ ထိုအိမ္၏အိမ္ခန္း ေခါင္းရင္းႏွင့္ေဘးတြင္ ၿပတင္းေပါက္မ်ား ရိွသည္။ ဧည့္ခန္းတြင္ ၾကီးမားေသာ ၿပတင္းေပါက္တခုုရိွေသာ္လည္း နံရံေပၚ ပေရာ္ဂ်က္တာထိုုးကာ ရုုပ္ရွင္ၾကည့္ၾကသည့္ ဆူနမ္တိုု ့သည္ ထိုုၿပတင္းေပါက္ကိုု ယင္းလိပ္အၿမဲခ်ထားေလ့ရိွသည္။ ထိုုၿပတင္းေပါက္ၾကီးေဘးတြင္ရိွေသာ ၿပတင္းေပါက္ေလးသည္ ကြ်န္မ၏ ပထမၿပတင္းေပါက္ပင္ ၿဖစ္သည္။

ထိုုၿပတင္းေပါက္ေလးမွတဆင့္ ႏွင္းတဖြဲဖြဲက်ေနသည္ကိုု ေစာင့္ၾကည့္ဖူးသည္။ ေကာင္းကင္တခုုလံုုး ေမွာင္မည္းကာ မိုုးထစ္ခ်ဳန္းရြာသည္ကိုု ေစာင့္ၾကည့္ဖူးသည္။ တခါတရံ ေကာင္းကင္တခုုလံုုး တိမ္ကင္းစင္ကာ ၾကည္လင္ၿပာလဲ့ေနၿခင္း၊ တိမ္ဆိုုင္တိမ္လိပ္မ်ား ပံုုသဏၭန္မ်ိဳးစံုုၿဖင့္ လြင့္ေမ်ာေနၿခင္းကိုလည္း ေငးေမာေနဖူးသည္။ တိုုက္ေခါင္မိုုးမ်ားၾကားမွ ထိုုးထြက္ေနေသာ သစ္ပင္မ်ား ရာသီအလိုုက္ အေရာင္ေၿပာင္းသည္ကို ၿမင္ေတြ ့ရသည္မွာ ပန္းခ်ီကားတခ်ပ္ကို ၾကည့္ရသကဲ့သို ့ၿဖစ္သည္။ ရာသီလိုုက္ပန္းေရာင္စံုမ်ား ဖူးပြင့္ၾကသည္ကိုု ထိုုၿပတင္းေပါက္ေလးမွတဆင့္ ၿမင္ေတြ ့ရသည္။


ဒုုတိယၿပတင္းေပါက္
ကြ်န္မအလုုပ္စားပြဲေဘးတြင္ရိွေသာ ၿပတင္းေပါက္သည္ ကြ်န္မ၏ ဒုုတိယၿပတင္းေပါက္ ၿဖစ္သည္။  ထိုုၿပတင္းေပါက္သည္ အေတာ္ၾကီးမားသည္။ ၿပတင္းေပါက္တည့္တည့္တြင္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦးၿဖစ္ၿပီး အလံလြင့္ထားသည့္ အေမရိကန္အစိုုးရရံုုးႏွင့္ သစ္ပင္ၾကီးတစ္ပင္ရိွသည္။ ယင္းအေဆာက္အဦး၏ ေနာက္ဖက္တြင္ ကြ်န္မၿဖတ္သန္းသြားေနက် ပန္းၿခံရိွသည္။ ထိုုပန္းၿခံေဘးတြင္ အလြန္ၾကီးမားေသာ အလုုပ္သမားဌာနရံုုးရိွသည္။ ေအာက္ဖက္ငံုု ့ၾကည့္လိုုက္လွ်င္ သစ္ပင္စိမ္းစိမ္းမ်ား၊ မီးပြိဳင့္ၿဖတ္ကူးေနၾကသူမ်ား၊ ဟိုုင္းေဝးလမ္းၿဖစ္သၿဖင့္ မၿပတ္လပ္ေသာကားမ်ား၊ ရပ္နားထားေသာ ကားမ်ားကိုု ၿမင္ရသည္။ မ်က္စိေညာင္းညာသည့္အခါ အနားေပးသည့္အေနၿဖင့္ ထိုုၿပတင္းေပါက္မွတဆင့္ မိုုးေကာင္းကင္ႏွင့္ သစ္ပင္ကိုု ကြ်န္မၾကည့္ေလ့ရိွသည္။


ရံုုးႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ လြန္စြာလွပခန္ ့ညားေသာ ကယ္ပီတယ္အေဆာက္အဦး ရိွသည္။ ေရခဲမုုန္ ့ပရိုုးမိုုးရွင္းလုုပ္ေသာအခါ အလကားရသည့္ ေရခဲမုုန္  ့ကိုု ကယ္ပီတယ္ေနာက္ဖက္ ေရပန္းေဘးတြင္ ထိုုင္စားၾကဖူးသည္။ မနီးမေဝးတြင္ ဂ်ပန္အေမရိကန္အထိမ္းအမွတ္ရိွကာ ေရပန္းၿဖ ူၿဖ ူ ၊ က်ဆံုုးသြားသည့္ ဂ်ပန္အေမရိကန္စစ္သည္ နာမည္မ်ားကိုု နံရံေပၚ ေရးထိုုးထားသည္။ ဂေရးေဟာင္း ဘတ္စ္ကားဂိတ္၊ ရထားဂိတ္ရိွေသာေၾကာင့္ ယူနီယမ္ဘူတာသည္ အလြန္စည္ကားသည္။ ေဘးတြင္ စာၾကည့္တိုုက္ၿပတိုုက္ရိွသည္။

 

တတိယၿပတင္းေပါက္
ဆူနမ္တိုု ့အိမ္မွ ရံုုးသိုု ့ ကားတတန္၊ ရထားတတန္ ၁ နာရီခြဲ စီးရသည္။ အိမ္မွအေစာဆံုုးထြက္ၿပီး ေနာက္ဆံုုးမွေရာက္သူမွာ ကြ်န္မၿဖစ္သည္။ ပင္ပန္းလြန္းေသာေၾကာင့္ ရထားေပၚတြင္ အိပ္ငိုုက္သည္။ အိမ္အပူတၿပင္းရွာကာ အလုုပ္ရၿပီး တပတ္အၾကာ ကြ်န္မအတြက္ တတိယၿပတင္းေပါက္ရိွသည့္အိမ္သိုု ့ ေၿပာင္းေလသည္။ ထိုုအိမ္သည္ ကြ်န္မေနဖူးသမွ်အိမ္ထဲတြင္ အလွဆံုုးၿဖစ္ကာ အစြန္ဆံုုးၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ပတ္ပတ္လည္ ၿပတင္းေပါက္မ်ားစြာ ရိွသည္။

 ၿမိ  ုု ့ေလးသည္ သစ္ပင္အေတာ္မ်ားသည္။ ဆူနမ္တိုု ့က နင္ ဂ်မ္းဂဲ (ေတာ) မွာ ေနတာဟုု ေနာက္ေၿပာင္ၾကသည္။ စီနီယာအက္စ္စမီတာမန္ေခ်း သူငယ္ခ်င္း စီနီယာ့စီနီယာ နီေပါအစ္ကိုုၾကီးက မိုုမိုု (နီပါလီ ဖက္ထုုပ္) စားရန္ ဖိတ္ေခၚေသာအခါ နာရီဝက္အေဝးတြင္ရိွေသာ ကိုုလံဘီယာၿမိ  ုု ့သိုု ့ ေရာက္ဖူးခဲ့သည္။ ထိုုၿမိ  ုု ့သည္ သစ္ပင္အေတာ္ထူထပ္ၿပီး စိမ္းညိႈ ့ေနသည္။ ထိုုအခါ ဆူနမ္တိုု ့က နင့္ၿမိ  ုု ့ထက္ ပိုဂ်မ္းဂဲ(ေတာ) သည္ဟုု ဆိုုၾကေလသည္။ ဂ်မ္းဂဲသည္ပဲဆိုုဆိုု ကြ်န္မကေတာ့ သစ္ပင္မ်ားသည့္ၿမိ ုု ့၊ ေတာင္တန္း၊ ပင္လယ္ရိွသည့္ၿမိ ုု ့၊ ၿပတင္းေပါက္မ်ားသည့္အိမ္မ်ားကိုု ႏွစ္သက္သည္။


အိပ္ခန္းတြင္ ၿပတင္းေပါက္ၾကီးတခုုေသာ္လည္း တဝက္ကိုု ယင္းလိပ္အၿမဲခ်ထားကာ တဝက္ကိုု ဖြင့္ထားေလ့ရိွသည္။ ၿပတင္းေပါက္မွ ရပ္နားထားေသာ ကားမ်ား၊ စိမ္းလန္းေနေသာ သစ္ပင္မ်ားကိုု ေကာင္းစြာၿမင္ႏိုုင္သည္။ မိုုးတိမ္မည္းမ်ား၊ တိမ္ဆိုုင္ၿဖ ူၿဖ ူမ်ား၊ ဆည္းဆာခ်ိန္ တိမ္ေတာက္ေနၿခင္းမ်ားကိုု ၿမင္ေတြ ့ရသည္။ ရံုုးပိတ္ရက္ မနက္ေစာေစာ ၿပတင္းေပါက္ဖြင့္ထားလွ်င္ ေလႏုုေအးကေလးမ်ား ဝင္ေရာက္လာၿပီး ငွက္ကေလးမ်ား ေတးဆိုုသံကိုု ၾကားရသည္။ လသာေသာညမ်ားတြင္ ေအးၿမေသာ လေရာင္မ်ား နီယြန္မီးေရာင္မ်ားၿဖင့္အၿပိ ုင္ ထိုၿပတင္းေပါက္မွ ၿဖာဆင္းေနတတ္သည္။

ဧည့္ခန္းအဆင္းေလွကားတြင္ ၿပတင္ေပါက္တခုုရိွသည္။ မီးဖိုုေခ်ာင္တြင္ ခ်က္ၿပ ုုတ္ေသာအခါ အိမ္ရွင္အန္တီ စိုုက္ပ်ိဳးထားေသာ မီးဖိုုေခ်ာင္စိုုက္ခင္းမွ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ေဂၚဖီ၊ ေနၾကာပင္၊ ခရမ္းသီးပင္မ်ား၊ အရိပ္အာဝါသေကာင္းေသာ သစ္ပင္ၾကီးမ်ား၊ ေခြးေက်ာင္းၾကသူမ်ား၊ ကေလးကစားကြင္းတြင္ ကစားၾကသူမ်ားကိုု ၿမင္ရသည္။


ဘူတာရံုုတြင္ မနက္တိုုင္း ေကာင္းေသာမနက္ခင္းပါ၊ ေကာင္းေသာေန ့ေလးၿဖစ္ပါေစဟုု ႏႈတ္ဆက္သည့္ အန္ကယ္ၾကီးကမ္းသည့္  သတင္းစာကိုု ရထားစီးရင္း ဖတ္မည္။ လက္ၿပႏႈတ္ဆက္တတ္ေသာ အလုုပ္သမားဌာနရုုံးေဘး လံုုၿခံ ုုေရးအေစာင့္ကိုု ဂြတ္ေမာနင္းဟုု ႏႈတ္ဆက္မည္။ ပန္းၿခံေရာက္လွ်င္ စံပယ္ပန္းရနံ ့ႏွင့္ဆင္တူကာ ေမႊးရနံ ့သင္းထံုုေနတတ္သည့္ ပန္းရံုုနားေရာက္လွ်င္ အသက္တဝၾကီးရႈကာ ပန္းရနံ ့ကိုု နမ္းရိႈက္မည္။ ဒုုတိယၿပတင္းေပါက္ကေလးမွတဆင့္ တိမ္ေတြကိုု ေငးေမာမည္။ ရံုုးဆင္းခ်ိန္တြင္ မနက္ကတေယာက္မဟုုတ္ေတာ့သည့္ လက္အုုပ္ခ်ီကာ ႏႈတ္ဆက္တတ္သည့္ အန္ကယ္ၾကီးကိုု ဂြတ္အီးဗနင္း၊ ေကာင္းေသာညေလးၿဖစ္ပါေစဟုု ႏႈတ္ဆက္မည္။ အစားအေသာက္ေဝခ်ိန္ကိုု ေစာင့္ေနတတ္သည့္ အိမ္ယာမဲ့မ်ားႏွင့္ မ်က္လံုုးခ်င္းမဆံုုေအာင္ ၾကိ ုုးစားမည္။ မ်က္လံုုးၿခင္းဆံုုမိလွ်င္ အေၾကြ၊ ပိုု္က္ဆံမပါဘူးလားဟုု ေတာင္းတတ္သလိုု တခ်ိဳ ့အိမ္ယာမဲ့မ်ားသည္ စိတ္မွန္ပံုုမရ။


ေၿမာက္အေမရိကတိုုက္ႏွင့္ ေတာင္အေမရိကတိုုက္ၾကားရိွေသာ ကာရစ္ဘီယန္ကႊ်န္းစုု ပြာတိုုရီကိုုႏိုုင္ငံမွလာေသာ အိမ္ရွင္အန္တီၾကီးသည္ ဘုုရားေက်ာင္း၊ ကိုုယ္ပိုုင္စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း၊ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားၿဖင့္ အလုုပ္မ်ားေနတတ္သၿဖင့္ သိပ္မေတြ ့ၿဖစ္။ ပြာတိုုရီကိုုႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရတဝက္မွာ လူမည္း၊ တၿခားတဝက္မွာ အိႏိၵယၿဖစ္သည္။ စပိန္စကားေၿပာၾကေသာ္လည္း ယခုုအခါ အဂၤလိပ္စကားသည္ ရံုုးသံုုးစကားၿဖစ္သည္။ အန္တီၾကီး၏ မိဘႏွင့္ သမီးသည္ အိမ္အနီးအနားတြင္ ေနထိုုင္ၾကကာ မိဘသားသမီးဆက္ဆံေရးသည္ အေရွ ့တိုုင္းႏွင့္ ဆင္တူသည္။ Seventh-day Adventist Church ဘုရားေက်ာင္းတက္ကာ ဘုုရားသီခ်င္းဆိုုသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဆန္းေဒးစကူးဟုုေခၚသည့္ တနဂၤေႏြေန ့တြင္ ဘုုရားေက်ာင္းတက္ၾကေသာ္လည္း အန္တီၾကီးတိုု ့ ဘုုရားေက်ာင္းသည္ ရက္သတၱပတ္၏ ခုုႏွစ္ရက္ေၿမာက္ေန ့ၿဖစ္ေသာ စေနေန ့တြင္ ဘုုရားေက်ာင္းတက္သည္။

စူပါဗိုုက္ဆာ သီဟုုိဒိုုဝိန္းရိုုက္သည္ လူၿဖ ူလူမည္းစပ္ထားပံုုၿဖစ္ၿပီး မ်က္လံုုးအေရာင္မွာ ထူးၿခားသည္။ မ်က္ကပ္မွန္တပ္သလားဟုု ေမးေသာအခါ  မ်က္ကပ္မွန္မတပ္ နဂိုုမူရင္းအေရာင္ Hazel Color သည္ ဝတ္ထားသည့္အကၤ် ီအေရာင္ကိုုလိုုက္ၿပီး အေရာင္ေၿပာင္းသည္ဟုု ဆိုုသည္။ တခါတရံ အညိုုေရာင္၊ တခါတရံ မီးခိုုးေရာင္၊ တခါတရံ ၿပာလဲ့လဲ့ ေၿပးေနတတ္သည္။ တဒ္တြင္ ပန္းဝတ္မႈန္အလာဂ်ီရိွၿပီး ေႏြဦးရာသီတြင္ ဟတ္ခ်ိဳး ႏွာအၿမဲခ်ီေနတတ္ကာ ႏွာရည္ရြဲေနတတ္သည္။ ဘရန္ဒန္ ဟန္နာမန္းတြင္ ေၿမပဲအလာဂ်ီရိွသည္။ အစားအစားအေသာက္မစားခင္ ပါဝင္သည့္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ေၿမပဲပါမပါကို အၿမဲစစ္ေဆးရသည္။ အထူးသၿဖင့္ ေၿမပဲပါသည့္ ထိုင္းအစားအေသာက္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရသည္။ ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာ ကင္၏ မ်က္လံုးသည္ အၿမဲနီေနတတ္သည္။ မ်က္စိနာေနတာလား ေမးသည့္အခါ ပန္းဝတ္မႈန္အလာဂ်ီၿဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။


တခန္းတည္းအတူတူ အလုပ္လုပ္သည့္ တရုုတ္မ ကလယ္ရားကြမ္းသည္ အေမရိကန္ေရာက္ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေနၿပီး အေမရိကန္ႏိုုင္ငံသား ခံယူထားသည္။ တရုုတ္ၿပည္ အလည္ၿပန္လွ်င္ ဗီဇာေလွ်ာက္ရၿပီး ၃ လေနၿပီးလွ်င္ အထြက္ၿပကာ ၿပန္ဝင္ရသည္။ ႏိုုင္ငံၿခားဘာသာတကၠသိုုလ္တြင္ တရုုတ္စာတစ္ႏွစ္သင္ခဲ့ဖူးရာ ေမ့ေတ့ေတ့ၿဖစ္ေနသည့္ တရုုတ္စာမ်ားကိုု ကလယ္ရားကြမ္းႏွင့္ ၿပန္ေႏြးရသည္။  တရုုတ္ႏွင့္အဂၤလိပ္ ညွပ္အေၿပာေကာင္းသၿဖင့္ အဂၤလိပ္လိုုေၿပာတာလား၊ တရုုတ္လိုုေၿပာတာလား၊ ဗမာလိုေၿပာေနတာလား စဥ္းစားေန၍ I am speaking English ဟူ၍အသိေပးရတာမ်ိဳး ၊ Chinese can't understand your Chinese speaking ဟူ၍တမ်ိဳး ကြ်န္မ၏ တရုုတ္အသံထြက္ကိုု ခ်ီးမြမ္းသည္။

ရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ မိနစ္ႏွစ္ဆယ္အေဝးတြင္ရိွသည့္ ဆူနမ္တိုု ့အိမ္ သြားေရာက္ကာ ဘာဘီက်ဴးကင္သည္၊ ေတာင္တက္သည္၊ ေရတံခြန္သြားသည္၊ စေတာ္ဘယ္ရီခူးထြက္သည္၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္သည္၊ ငါးမွ်ားသည္၊ ဒယ္လာဝဲယားၿပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ စီနီယာအက္စ္စမီတာမန္ေခ်းအိမ္သို ့ သြားေရာက္လည္ပတ္သည္၊ ခရီးထြက္သည္။ ကြ်န္မေနေသာၿမိ  ု ့တြင္ ၿမန္မာအမ်ားအၿပားရိွသည္ဟုု ဆိုေသာ္လည္း အိမ္ရွာတုန္းက ၿမန္မာအိမ္တအိမ္ကို ေရာက္ဖူးသည္။ တခါတရံ ၿမန္မာအကၤ် ီဝတ္ထားသည့္ အဘြားမ်ားကို ကားေပၚမွလွမ္းေတြ ့လိုက္ဖူးေသာ္လည္း ၿမန္မာမိတ္ေဆြတေယာက္မွ မရိွ။ ရံုးတြင္လည္း ၿမန္မာမရိွ။ ပိတ္ရက္တြင္ ဆူနမ္တို ့ႏွင့္ လည္ပတ္ေနတတ္သည္မိုု ့ ၿမန္မာမိတ္ေဆြ တိုုးမလာခဲ့။


ကလိုင္းရင့္ အလုပ္သမားဌာနသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ ကြန္ထရပ္ထပ္မတိုး။ စီနီယာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အလုပ္ထြက္ကုုန္ၾကေသာအခါ အလုပ္ရွာဖို ့ လိုအပ္လာသည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အနီးအနားတြင္ အလုပ္ရွာလွ်င္ အလုပ္ရွားသည္။ ေနရာမေရြးေသာအခါ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဝးေသာေနရာတြင္ အလုုပ္ရႏိုုင္သည္။ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိကစိတ္ခ်မ္းသာမႈဟာ ဘဝေနနည္းပါ စာအုုပ္ထဲမွ ႏွစ္သက္မိေသာ စာပိုုဒ္ေလးရိွသည္။

TODAY
Yesterday is just a memory.
Tomorrow we may never see.
There's beauty all around us,
life can be so pleasant.
Today is like a gift.
That's why it's called the present.


အရင္တုုန္းက ၿပတင္းေပါက္မ်ားသည္ အမွတ္တရ ၿဖစ္ေနရစ္ၿပီး ေနာင္လာမည့္ ၿပတင္းေပါက္မ်ားကို ၾကိ ုုတင္မသိႏိုုင္။ လက္ေဆာင္လိုုၿဖစ္သည့္ ယေန ့ၿပတင္းေပါက္မ်ားကိုုေတာ့ ကြ်န္မ တကယ္ႏွစ္သက္ေနခဲ့သည္။ ေပ်ာ္ရာမွာမေနရ ေတာ္ရာမွာေနရ အလုပ္ရသည့္ေနရာသိုု ့ ေၿပာင္းရမည့္အခါ ထိုၿပတင္းေပါက္မ်ားမွ တိမ္ဆိုင္ၿဖ ူၿဖ ူ ေငးၾကည့္ခြင့္ ဘယ္အခ်ိန္ထိ ရမလဲ၊ ဘယ္လိုမ်ိဳး ၿပတင္းေပါက္သစ္မ်ား ရရိွလာမလဲဆိုုတာ ကြ်န္မ သိခ်င္ေနမိသည္။

This post is dedicated to Ma Ma Iora who wanna know my new windows.

စန္းထြန္း
ဂ်ဴလိႈင္ ၁၇ ၊ ၂၀၁၃ ။

4 comments:

ဘုန္းေတာက္ said...

ဖတ္လုိ႔ေကာင္းတယ္ စန္းထြန္းေရ အျပင္က ျပန္လာရင္ ဆက္ဖတ္ဦးမယ္
က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ

T.Win said...

Good luck with your job hunting..

Anonymous said...

ျပဴတင္းေလးေတြအေၾကာင္းဖတ္ခြင့္ရလိုု ့ေက်းဇူးပါစန္းထြန္းေရ။
ဒီေန ့ဘဲမွတ္မွတ္ရ ရံုုးကမွန္ခ်ပ္ၾကီးကတဆင့္ျမင္ေနရတဲ ့ေရြ ့ လ်ားေနတဲ့တိမ္ဆုုိင္တိမ္လိပ္ၾကီးေတြၾကည့္မိရင္း ရုုံးကျမင္ကြင္းအေၾကာင္းေရးခ်င္ေနမိတယ္။
ကိုုယ္လည္းျပဴတင္းသစ္ေတြအေၾကာင္းအေတြးနယ္ခ်ဲ ့ေနမိခဲ့တယ္။
စန္းထြန္းရဲ ့အခုုျပဴတင္းေလးေတြကလည္းစိတ္ခ်မ္းသာစရာစိတ္ၾကည္ႏူးစရာေနာ္။
ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ျပဴတင္းသစ္ေလးေတြသာပိုုင္ဆုုိင္ရပါေစလိုု ့ဆုုေတာင္းေပးေနမယ္ေနာ္။
ခ်စ္ေသာမမအိုုင္အိုုရာ

ဟန္ၾကည္ said...

စန္းထြန္းရဲ႕ ျပတင္းေပါက္ေတြဖတ္ရင္း ဦးဟန္ၾကည္ရဲ႕ ျပတင္းေပါက္ေတြအေၾကာင္း စဥ္းစားမိတယ္...ေလာေလာဆယ္ျပတင္းေပါက္ကေန ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ လမ္းတစ္ဖက္က အစိုးရဘီအီးဆိုင္မွာ မနက္ေစာေစာ ေဖာက္သည္ေတြေရာက္ေနတာ ျမင္ရပါရဲ႕ဗ်ား း)