ကႊ်ႏ္ုပ္ႏွင့္ ကားမွတ္ပံုတင္ၿခင္း...

ကားရိွလွ်င္ ကားၿပင္ဆိုင္၊ အမ္ဗီြေအ (Motor Vehicle Administration) သို ့ ေရာက္မည္။ ကားရိွသေရြ ့ ကားဋီကာ ရိွေနမည္။ ထို ့အတူ ကႊ်ႏု္ပ္တြင္လည္း သူမ်ားႏွင့္မတူ တမူထူးၿခားေသာ ကား႗ီကာမ်ား ရိွသည္။

ကားေမာင္းတတ္မွ ခရီးေရာက္ေသာ စတိတ္သို ့ေရာက္ေသာအခါ ကႊ်ႏု္ပ္သည္ ကားေမာင္းသင္ယူရေလသည္။ ဗီယက္နမ္တြင္ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းခဲ့ေသာ မိုင္းဖန္၊ စတိတ္ေရာက္မွ ကားေမာင္းသင္ၾကတာၿခင္းအတူတူ ကားအေၾကာင္းနည္းနည္းပိုသိသည့္ ဆူနမ္၊ ဂဂၤါတို ့မွ သင္ၾကားေပးသည္။ သင္ေမာင္းလိုင္စင္ေၿဖသည့္အေၾကာင္း  ကားေမာင္းလိုင္စင္ရသည္ႏွင့္ အိုင္အိုဝါစီးတီးၿမိ  ု ့ေတာ္သို ့ ခရီးထြက္ၾကသည့္အေၾကာင္း ဆူနမ္တို ့ကားကိုဝယ္သည့္အေၾကာင္းဗုတ္စ္ဝယ္ကြန္ကားဝယ္သည့္အေၾကာင္း ကန္တက္ကီတြင္ ကားမွတ္ပံုတင္သည့္အေၾကာင္းကန္တက္ကီကေန ေမရီလန္းအထိ မိုင္၆၀၀ ခရီးႏွင္သည့္အေၾကာင္း ၊ ကားေပ်ာက္သည့္အေၾကာင္း ကားတိုးသည့္အေၾကာင္း ၿဖင့္ အႏွီကားကို အေၾကာင္းၿပ  ု၍ ပို ့စ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရးၿဖစ္သည္။

ကန္တက္ကီတြင္ အိမ္မွရံုးသို ့ ၁၀မိုင္ မိနစ္ႏွစ္ဆယ္၊ ဘယ္သြားသြား နာရီဝက္အနည္းဆံုး ေမာင္းရသည္။ ဆူနမ္ရိွရာ အိုဟိုင္းရိုးၿပည္နယ္ စင္စင္နာတီၿမိ  ု ့ မိုင္၁၀၀ ႏွစ္ႏွာရီခရီး တလတေခါက္သြားသည္။ အေမစုၾကိ ုဆိုဖို ့ အင္ဒီယားနားၿပည္နယ္ ဖို ့ဝိန္းၿမိ ု ့ မိုင္၂၅၀ ၃နာရီခြဲ ဟိုင္းေဝးေမာင္းသည္။ မခိုင္လက္ထဲတြင္ ဘာမွမၿဖစ္ေသာ အႏွီကားသည္ ကႊ်ႏု္ပ္လက္ထဲေရာက္သည့္ေန ့မွစ၍ ဘီးေပါက္၊ ေရွ ့မီး၊ ပလိတ္ၿပားမီး၊ စစ္ကနယ္မီး မလင္း၊ စလစ္ၿဖစ္၍ တာယာေလးဘီးလံုုးလဲ၊ ေမာက္ၿပင္၊ ဆီယို၍ ဂတ္စကတ္လဲ၊ ဘယ္ေနာက္ခန္းတံခါးဖြင့္မရ၊ ေနာက္ဖံုးဖြင့္မရ စသည္ၿဖင့္ ႏွစ္လတေခါက္ စက္ၿပင္ဆိုင္သို ့ ပံုမွန္ေရာက္ရာ ကႊ်ႏု္ပ္သည္ ကားၿပင္ဆိုင္၏ ပံုမွန္ေဖာက္သည္တေယာက္ ၿဖစ္လာသည္။ ကႊ်ႏု္ပ္ ကန္တက္ကီမွ ထြက္လာေသာအခါ ထိုဆိုင္သည္ ေဖာက္သည္ၾကီးတေယာက္ လက္လြတ္ဆံုးရံႈးၿပီဟူ၍ အေတာ္ဝမ္းနည္းေပလိမ့္မည္။

ေမရီလန္းသို ့ေရာက္ေသာအခါ ဆူနမ္၊ ရာမားတို ့ကားကို ကပ္စီးေန၍ ကားသိပ္မေမာင္းရ။ အမ္းထရူး အင္တာဗ်ဴးေၿဖဖို ့ ေမာင္းပို ့ရတာမ်ိဳး၊ လူႏွစ္ေယာက္သာေနခြင့္ရိွသည့္တိုက္ခန္းတြင္ လူေလးေယာက္ေနၾကသည့္အခါ စစ္ေဆးေရးဝင္သည့္အခ်ိန္ စာၾကည့္တိုက္တြင္ သြားေရွာင္ေနတာမ်ိဳး၊ အင္တာဗ်ဴးသြားသည့္အခါမ်ိဳးေလာက္သာ ေမာင္းသည္။ ကားဘီးေလေလွ်ာ့ၿခင္း၊ အင္ဂ်င္ဝိုင္လဲရန္အတြက္ ကားၿပင္ဆိုင္သို ့ တေခါက္သာေရာက္သည္။


အိုဟုိင္းရိုးၿပည္နယ္တြင္ ဆူနမ္ကားမွတ္ပံုတင္ေသာအခါ အိုင္အိုဝါကားေမာင္းလိုင္စင္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္၍မရ။ သို ့ပါေသာေၾကာင့္ ေရးေၿဖစာေမးပြဲေၿဖကာ အိုဟိုင္းရိုးကားေမာင္းလိုင္စင္ ေၿပာင္းရသည္။ ကန္တက္ကီၿပည္နယ္တြင္ ကႊ်ႏု္ပ္ကားမွတ္ပံုတင္ေသာအခါ ကန္တက္ကီၿပည္နယ္ကားေမာင္းလိုင္စင္ ေၿပာင္းစရာမလိုဘဲ မွတ္ပံုတင္၍ရသည္။ ကန္တက္ကီကားေမာင္းလိုင္စင္ေၿပာင္းရန္ ေရးေၿဖစာေမးပြဲ၊ ကားေမာင္းစစ္ေဆးၿခင္း ေၿဖရသည္။ ကားေမာင္းလိုင္စင္ရရန္ ငါးေခါက္တိတိေၿဖခဲ့ရေသာ ကႊ်ႏု္ပ္သည္ ကားေမာင္းစစ္ေဆးေၿဖဖို ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္မႈမရိွ။ ၿပည္နယ္သို ့ေရာက္ၿပီး ရက္ေပါင္း၆၀အတြင္း ၿပည္နယ္ကားေမာင္းလိုင္စင္ေၿပာင္းရမည္ၿဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ ကႊ်ႏု္ပ္သည္ ကန္တက္ကီကားမွတ္ပံုတင္ၿပီး အိုင္အိုဝါကားေမာင္းလိုင္စင္ၿဖင့္ ေမာင္းခဲ့ေလသည္။

ေမရီလန္းသို ့ေရာက္ေသာအခါ ကားေမာင္းလိုင္စင္သက္တမ္းကလည္း မၾကာခင္ကုန္ေတာ့မည္။ ေမရီလန္းတြင္ ကားေမာင္းလိုင္စင္ေၿပာင္းၿခင္းသည္ အင္မတန္လြယ္သည္။ မည့္သည့္ေရးေၿဖ၊ ကားေမာင္းစစ္ၿခင္း မလို။ ေမရီလန္းကားေမာင္းလိုင္စင္ကို ေအာင္ၿမင္စြာ ေၿပာင္းလိုက္သည္။ ေမရီလန္းကားေမာင္းလိုင္စင္ေၿပာင္းသည္ႏွင့္  ကားကို ၂လအတြင္း ေမရီလန္းၿပည္နယ္ မွတ္ပံုတင္ရန္လိုသည္။ ေမရီလန္းၿပည္နယ္မွတ္ပံုတင္ဖို ့ ကားကို အသိအမွတ္ၿပ ုကားၿပင္ဆိုင္တြင္ စစ္ေဆးၿပီး စစ္ေဆးေအာင္ၿမင္ၿခင္းလက္မွတ္ပါမွ မွတ္ပံုတင္၍ရေလသည္။

တခုေသာ စေနေန ့ မနက္ခင္းတြင္ ကားၿပင္ဆိုင္သို ့သြားကာ အင္စပက္သည္။ နာရီဝက္ခန္ ့ၾကာေသာအခါ မင္းအတြက္ သတင္းေကာင္းမရိွဘူးဆိုကာ အင္စပက္တာေရာက္လာေလသည္။

မင္းကား အင္စပက္မေအာင္ဘူး ဒါေတြၿပင္ရမယ္။
ဟင္ ဒါေတြၿပင္ဖို ့ဘယ္ေလာက္က်မယ္လို ့ ခန္ ့မွန္းေပးပါလား။ ငါးမိနစ္ခန္ ့ၾကာေသာအခါ
၇၀၀ က်မယ္ မမ္...
အိုး မိုင္ဂါတ့္...ေမာက္ဆိုတယ့္ဟာ ကန္တက္ကီမွာ ၿပင္ၿပီးၿပီ ၄၀၀ ေတာင္ ေပးရတာ...
အင္ဂ်င္မွာ ေမာက္က ၄ ခုရိွတယ္ မမ္...ဘယ္ေမာက္ၿပင္ၿပီးတာလဲ...အဲဒီဆိုင္သာ ဒီမွာဆိုရင္ ငါ ၿပန္ၿပင္ခိုင္းမယ္...
ဒီကားကို ၿပင္တာ ၂၀၀၀ နီးပါးရိွေနၿပီ...ခုထပ္ၿပင္ရရင္ မူရင္းကားတန္းဖိုးနီးပါးေလာက္ သြားၾကမယ္...မၿပင္ေတာ့ဘူး...
ၿပင္ရင္ ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္ စီးရမယ္...အသစ္ဝယ္ရင္ လစဥ္ပိုက္ဆံေတြ အမ်ားၾကီး ေပးရမယ္...ကားေဟာင္းဝယ္မလား...ငါ့မွာ ဟြန္ဒါအက္ေကာ့ ၂၀၀၅ တံခါးႏွစ္ေပါက္ အင္ဂ်င္က မူရင္းအင္ဂ်င္ကိုၿဖ ူတ္ၿပီး ၇၅ အင္ဂ်င္တပ္ထားတာ...
၇၅ အင္ဂ်င္ဆိုတာ ဘာတုန္း...
အင္ဂ်င္ၿမင္းေကာင္ေရ ေကာင္းတယ္လို ့ ဆိုလိုတာ...
ေၾသာ္...
မင္းမွာ ကေလးရိွလား...
မရိွဘူး...
အဲဒါဆို တံခါးေလးေပါက္မလိုဘူး...၂၀၀၅ ဟြန္ဒါအက္ေကာ့က ၆၀၀၀...တၿခားၿပည္နယ္မွာ ေက်ာင္းသြားတက္လို ့ ပိုေနတယ့္ ငါ့သားကား ေရာင္းဖို ့ရိွတယ္...သူက ပိုေကာင္းတယ္ ၂၀၀၈ ဟြန္ဒါ ၉၅၀၀...အင္ဂ်င္အားလံုးစစ္ၿပီးသား...စိတ္ခ်လက္ခ် ေမာင္းႏိုင္တယ္...တလစမ္းသံုးၾကည့္လို ့ရတယ္...အာမခံတယ္...
အိုေက...ငါ့သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ ့ တိုင္ပင္လိုက္ဦးမယ္...


ကန္တက္ကီတြင္ ဘရိတ္နင္း၊ ဘယ္၊ ညာ စစ္ကနယ္ၿပ၊ ဟြန္းတီးခိုုင္းရံုုသာ အင္စပက္သည္။ ေမရီလန္းတြင္ ဝယ္မည့္ႏြား နားရြက္၊ မ်က္စိ၊ ပါးစပ္ၿဖဲၾကည့္ကာ အေသအခ်ာစစ္သလိုု ကားတစီးလံုုးအေသအခ်ာစစ္သည္။ ရာမားကားက အင္စပတ္ရွင္းစစ္တာ လြတ္လြတ္ကႊ်တ္ကႊ်တ္ေအာင္ၿမီး အီမစ္ရွင္း (ေလထုထဲသို ့ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ထုတ္လႊတ္ၿခင္း) စစ္တာမွာ က်တာ...အဲဒါၿပင္ၿပီးမွ မွတ္ပံုတင္လို ့ရတယ္...နင့္ကားက အင္စပတ္ရွင္းအဆင့္မွာေတာင္ က်ေနတာ...အင္စပတ္ေအာင္လို ့ အီမစ္ရွင္စစ္ရင္လည္း က်ဦးမွာပဲ...မၿပင္နဲ ့ေတာ့ ေရာင္းလိုက္ေတာ့...
ေက်ာင္းမွာဆို ႏို ့တစ္ဘုတ္မွာကပ္ၿပီး ေၾကၿငာလို ့ရတယ္..ဒီမွာ ဘယ္မွာေၾကၿငာရမွာတုန္း...ကရပ္လစ္အြန္လိုင္းဆိုဒ္မွာ ေၾကၿငာရမွလား...ၿခံထဲပစ္ထားၿပီး Sale ဘယ္ေလာက္လို ့ ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ရေအာင္လည္း ကားထိုးထားစရာ ေၿမမရိွ....

လႈလိုက္...
ငါ နင့္တို ့ကို လႈမယ္ေလ...
ႏိုး..ႏိုး...ကားကို ဖ်က္မယ္ဆိုရင္လည္း ဖ်က္ခ ၂၀၀၊ ၃၀၀ ေပးရမယ္...နင့္မွာ ႏွစ္နည္းပဲရိွတယ္ ေက်ာင္းမွာေရာင္းရင္ေရာင္း နင့္အစ္မကို ၿပန္ေရာင္းခိုင္း...
ေက်ာင္းမွာေရာင္းဖို ့ ဘယ္သူက ႏို ့တစ္ဘုတ္မွာ ကပ္ေပးမွာတုန္း...မခိုင္ကို ၿပန္ေရာင္းခိုင္းရမယ္...
ေမရီလန္းကားေမာင္းလိုင္စင္ ေၿပာင္းၿပီးရင္ ကားကို ၂ လအတြင္း မွတ္ပံုတင္ရမွာေနာ္...
ကန္တက္ကီမွတ္ပံုတင္ထားတယ့္ ႏိုဝင္ဘာအထိေတာ့ ေမာင္းလို ့ရေသးတယ္ထင္တယ္...
ေအး ပုလစ္ မစစ္ရင္ေပါ့...၂၀၀၅ ဆုိရင္ တေသာင္းေအာက္  ကားၿပင္ဆိုင္သြားရမယ္...၂၀၁၀ ဆိုရင္ ႏွစ္ေသာင္းေအာက္ ကားၿပင္ဆိုင္သြားစရာမလိုဘူး...မထူးပါဘူး အသစ္သာ ဝယ္လိုက္...

အသစ္ဝယ္ရေအာင္ ဒီအိုအယ္လ္ (DOL Department Of Labor) ကြန္ထရပ္က မၾကာခင္ရပ္ေတာ့မွာ...အလုပ္သစ္ရွာရေတာ့မယ္...အလုပ္သစ္က ဘယ္ေတာ့ရမယ္မွန္းမသိ...ကားအသစ္ဝယ္လို ့ၿဖစ္မလားဟ...ကားအသစ္ဆို တလတလ ၃၀၀ ကေန ၅၀၀ ၾကား၊ အာမခံကလည္း ကားအသစ္ဆို အရမ္းေစ်းၾကီးတာ... တလ ၂၀၀ ကေန ၃၀၀ ၾကား...အလုပ္အေၿခမက်ေသးဘဲနဲ ့ ဝယ္လို ့မၿဖစ္ေသးပါဘူးဟာ...
ဘာလိုပဲၿဖစ္ၿဖစ္ နင္ ကားဝယ္ရမွာပဲ...


ကားအေၾကာင္းေၿပာၾကရင္ၿဖင့္ ဆူနမ္တေယာက္ ေက်ာင္းကသူ ့ကားကို အမႊန္းတင္ေလေတာ့သည္။ ငါတို ့ကားကို နင္ဝယ္ေတာ့ နင္ဘာမွမၿပင္ရဘူးမလား...မိုင္းဖန္က အင္ဂ်င္ဝိုင္လဲေပးသြားတယ္...ငါတို ့ေတြ ဘရိတ္ ၊ တာယာလဲထားတယ္...အဲဒီကားကို ငါတို ့ေတြ ဘယ္ေလာက္ေမာင္းၾကသလဲ နင္သိတယ့္အတိုင္း...ရာဂ်တ္၊ ဂဂၤါ၊ ဆူဘ၊ အမ္းထရူး၊ ရာမား၊ ငါ တေန ့ကို မိုင္ ၂၀ ၊ ၃၀ ေမာင္းတာ...နင့္လက္ထဲမွာ ဘာၿပင္ရလဲ...ဘာမွမၿပင္ရဘူးမလား...အၿမင္သာစုတ္သာ...ၿပန္ေရာင္းေတာ့လည္း ဝယ္တာထက္ ၅၀ ပဲေလ်ာ့တယ္...ဒါေတာင္ နင္က မဝယ္ခ်င္ဘူး အင္တင္တင္ လုပ္ေနတာ..ေတြ ့လား စန္းစန္း ငါတို ့က နင့္ကို အေကာင္းေတြ ေပးတာ...

ကားအေၾကာင္းေၿပာတိုင္း မခိုင္တေယာက္ သူ ့ကားကို အားတံု ့အားနာ ၿဖစ္ေလသည္။ စန္းထြန္းရယ္ ကားက ငါ့လက္ထဲမွာ ဘာမွမၿဖစ္ဘူး...နင့္လက္ထဲေရာက္မွ ၿဖစ္လိုက္တာ...ကိုေဇာ္ၾကီးဆို ေၿပာတယ္ နင္ဘာလို ့ စန္းထြန္းကို ေရာင္းလိုက္တာလဲနဲ ့...

၈၀၀တန္ အၿမင္စုတ္ၿပီး ဘာမွမၿပင္ရေသာ ဆူနမ္တို ့ကားမ်ိဳးကိုု ကႊ်ႏု္ပ္တို ့ေက်ာင္းတြင္သာ ရႏိုင္သည္။ ထိုကားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအစဥ္အဆက္ ေမာင္းခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းတြင္ေနကာ ေက်ာင္းတြင္ေပ်ာ္ေသာ ေက်ာင္းေပ်ာ္ကားၿဖစ္သည္။ ကန္တက္ကီတြင္ ၈၀၀တန္ေသာကားကို ကႊ်ႏု္ပ္ရွာမေတြ ့ခဲ့။ ဒီလာတြင္ အနည္းဆံုး ရွစ္ေထာင္တန္ကားသာ ရိွသည္။ ေစ်းခ်ိဳေသာကားမ်ားကို ေအ့ဂ်င့္မ်ားတြင္ ရႏိုင္ေသာ္လည္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈမရိွ။ ကားဝယ္သူအမ်ားစုသည္ ကားကိုသြားၾကည့္ ေမာင္းၾကည့္ၿပီးမွသာ ဝယ္ၾကသည္။ ကႊ်ႏုု္ပ္ မခိုင္ကားကို ဝယ္ယူစဥ္တုန္းက ဓာတ္ပံုမွ်ပင္ မၿမင္ဘူး။ ကႊ်ႏု္ပ္ထံသို ့ေရာက္လာေသာအခါမွ် ၿမင္ဖူးေလသည္။

ယခုအခ်ိန္ထိ ဆူနမ္ႏွင့္ မခိုင္ထံမွ ကားႏွစ္စီး ဝယ္ဖူးသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ကႊ်ႏု္ပ္အေပၚ အၿမတ္တင္ေရာင္းခ်မည့္သူမ်ား မဟုတ္။ ကႊ်ႏု္ပ္က ခ်စ္ခင္ယံုၾကည္သလို ကႊ်ႏု္ပ္ေကာင္းက်ိဳးကို လိုလားသည့္သူမ်ားၿဖစ္သည္။ ကႊ်ႏု္ပ္လက္ထဲေရာက္မွ ၿဖစ္သည့္ၿပသနာမ်ားသည္ကား ကႊ်ႏု္ပ္၏ကံပင္ ၿဖစ္ေလေတာ့သည္။


ဂ်ဴလိႈင္၄ပိတ္ရက္တြင္ နယူးေယာက္သို ့ ခရီးထြက္ၿဖစ္သည္။ ခရီးမစတင္မွီ အမွတ္တရဓာတ္ပံုရိုက္ၿပီး ေဖ့ဘြတ္တြင္တင္ေသာအခါ ကႊ်ႏု္ပ္ႏွင့္မိုင္းဖန္ အၿမင္ကတ္ေသာ အတန္းေဖာ္ အာရိယန္က ကြန္ ့မန္ ့ေပးလာသည္။  အာရိယန္သည္ ကႊ်ႏု္ပ္တို ့ႏွင့္ အတန္းေဖာ္ၿဖစ္ၿပီး အီသီးယိုးပီးယားႏိုင္ငံမွ ခြဲထြက္ေသာ အီထရီယာႏိုင္ငံေလးမွ ဒီဗြီေပါက္ၿပီး စတိတ္ေရာက္ေနသူၿဖစ္သည္။ အီထရီယာဘာသာစကားသည္ အီသီယိုးပီးယား ဘာသာစကားႏွင့္ ဆင္တူၿပီး ႏိုင္ငံေသးငယ္ေသာေၾကာင့္ ထိုႏိုင္ငံမွ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ ၁၈ ႏွစ္ၿပည့္သူတိုင္း စစ္သင္တန္း မၿဖစ္မေနတက္ရသည္။

သူအလိုရိွလွ်င္ ဆူနမ္တို ့ကားကို လာငွားတတ္ၿပီး ကားေမာင္းေလ့က်င့္လွ်င္ ကားေမာင္းလိုင္စင္ရိွသူက အေဖာ္လိုက္ေပးရန္လိုေသာေၾကာင့္ အေဖာ္လိုက္ေပးရန္ေၿပာလွ်င္ Tomorrow ဟုဆိုကာ ဘယ္ေတာ့မွမလိုက္ေပး။ ထိုအခါ မိုင္းဖန္ႏွင့္ ကႊ်ႏု္ပ္က Tomorrow never dies ဟုဆိုကာ အာရိယန္ကို အၿမင္မၾကည္။ ဆူနမ္တို ့ကားကိုုလည္းငွားေသး သူ ့ေရွ  ့နီပါလီလို ေၿပာလွ်င္ နီပါလီလိုမေၿပာနဲ ့ အဂၤလိပ္လိုေၿပာဟုဆိုကာ လူပါးဝေသာ္လည္း သေဘာေကာင္း၍ အားနာတတ္ေသာ ဆူနမ္တို ့က ကားငွားၿမဲ။ ကႊ်ႏ္ုပ္နွင့္ မိုင္းဖန္ကေတာ့ ၿပတ္သည္ အာရိယန္ကို စကားေတာင္ ဟဟမေၿပာ။ အာရိယန္ကလည္း သိသည္။ ကႊ်ႏုု္ပ္ႏွင့္ မိုုင္းဖန္ ဆူနမ္တိုု ့ႏွင့္အတူရိွေနလွ်င္  ကားလာမငွားရဲ။

အာရိယန္က ကားက ေကာင္းလိုက္တာ စန္းစန္းကားလားဟု ကြန္ ့မန္ ့သည္။ ၂၀၁၃ တိုရိုတာ ေရဗ့္၄၏ ကားပိုုင္ရွင္မွာ အမ္းထရူးၿဖစ္သည္။ ထိုအခါ ဆူနမ္တို ့က စန္းစန္းက ကားပိုုင္ရွင္ရုပ္ေပါက္ေနတယ္နဲ ့တူတယ္ဟုု ေနာက္ေၿပာင္ၾကေလသည္။ ကႊ်ႏု္ပ္က အမ္းထရူး အဲ့တာ နင့္အၿပစ္ အဲဒီလိုု အထင္မမွားရေလေအာင္ my new baby ဆိုၿပီး ကားဓာတ္ပံုကို ေဖ့ဘြတ္မွာ တင္ရမွာ...
ႏိုး...ႏိုး...ပရာကပ္လို တင္ရမွာ...
ဟား....ဟား....ဟားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး

စီနီယာနီေပါေလး ပရာကပ္ ေဖ့ဘြတ္တြင္ ကားဓာတ္ပံုုတင္ပံုကား ဤသို ့တည္း။ ဂူဂယ္နက္စပ္ တပ္ပလက္ ဝယ္ေသာအခါ အေမဇုန္ဘူးခြံပါမက်န္ေစရ ေဖ့ဘြတ္တြင္ ဓာတ္ပံုရိုက္ၿပီးတင္သည္။ ေစ်းၾကီးေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚ ဟြန္ဒါအက္ေကာ့ကား ဝယ္ေသာအခါ ကားတံခါးေပါက္အားလံုး အကုန္ဖြင့္ကာ ေရွ ့၊ ေဘး၊ ေနာက္ ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ဓာတ္ပံုရိုက္ၿပီး ေဖ့ဘြတ္တြင္တင္ရံုမွ်မက ကားေမြးေန ့ ဘတ္ေဒးကိတ္ပါ လွီးလိုက္ေသးသည္။ ထိုအၿခင္းအရာသည္ ကႊ်ႏု္ပ္တို ့ၾကား ေၿပာစမွတ္တြင္သြားသည္။

မၾကာေတာ့မည့္တခ်ိန္ခ်ိန္ ကႊ်ႏု္ပ္ကားဝယ္ေသာအခါ my new baby ဟုဆိုကာ ေဖ့ဘြတ္တြင္ ဓာတ္ပံုတင္ႏိုင္ေကာင္း တင္ႏိုုင္ေသာ္လည္း စီနီယာပရာကပ္လို  ကားေမြးေန ့ဘတ္ေဒးကိတ္ လွီးမလွီးကေတာ့ မေသခ်ာပါ း) ။

စန္းထြန္း
ဇူလိႈင္ ၁၀၊ ၂၀၁၃။

10 comments:

Anonymous said...

:DDDDDDDDDDDDDDD
Iora

Anonymous said...

တူတူပဲ စန္းထြန္းရာ၊၊ ကား အင္ဂ်င္ခ်ိန္းဖုိ႔ ပုိ႔ထားတယ္၊၊ တဘက္ခါ ရမယ္ေတာ့ ေျပာတာပဲ၊၊ လစဥ္ေၾကး မေပးခ်င္ေတာ့လည္း အေဟာင္းေလးကုိပဲ ျပင္လုိက္ဖာလုိက္နဲ႔ စီးေနရတာေပါ႔၊၊
တိမ္ျပာ(မေနာေျမ)

AMK said...

ဒဲဒါေၾကာင္ ့ ကားေရာင္း၇င္ ၿမန္မာ အခ်င္းခ်င္း မေရာငး္၇ဘူးလို ့ ေၿပာက်တာေနမွာ မ်က္ႏွာ နာ စ၇ာေတြ ၿဖစ္မွာစိုးလို ့ ကိုယ္လက္ထဲ ေကာင္းၿပီး သူမ်ား၀ယ္သြားၿပီး မွ ခ်ဴခ်ာမွာစိုးလို ့. အသစ္သာ၀ယ္ sis

Goldfish Lay said...

ကားေမြးေန ့ဘတ္ေဒးကိတ္ လွီးျဖစ္ရင္ေခၚလိုက္ေလ။ lol

မီးမီးငယ္ said...

ကားေရာင္းမယ္ဗ်ဳိ ့...
:P

San Htun said...

မမအိုုင္အိုုရာ :D
တိမ္ၿပာ(မေနာေၿမ) အေနာ္တိုု ့က ဘဝတူေတြပါလား း)
AMK အသစ္ပဲဝယ္မယ္...ပိုုက္ပိုုက္ရိွရင္...း)
ကိုုထြန္းထြန္း ကားေမြးေန ့ ဘတ္ေဒးကိတ္ လွီးၿဖစ္ရင္ ေခၚပါ့မယ္ ခင္ည
မမီး ဝယ္ဘူး ဒါၿဗဲ...းP

ျမတ္ပန္းႏြယ္ (Myat Pan Nwe) said...

ကားအသစ္ဝယ္ၿပီးသြားရင္ ဘေလာ႔မွာလည္း ပို႔စ္တစ္ပုဒ္ ထပ္ေရးပါဦး။

San Htun said...

မၿမတ္ ေရးဦးမွာ း)

ဟ said...

ဒါေတြသိလို႔ တို႔က ဘာပဲ၀ယ္၀ယ္ ဖြဘုတ္ေပၚ မတင္ဘဲ အသာလွ်ဳိထားတာ...ရာဇ၀င္တြင္မွာစိုးလို႔... ဦးဟန္ၾကည္ စီးတဲ့ကား လာ၀ယ္ေလ...အေတာ္ေကာင္းတာ...
“ စက္ႏႈိးရင္ ရွိထုတ္... ရွိထုတ္ နဲ႔အသံျမည္တယ္ ”

ဟန္ၾကည္ said...

နာမည္တပ္မလို႔ပဲ ရွိေသးတယ္...လက္ေခ်ာ္သြားတာ ကြန္မန္႔တက္ေျပးသြားလို႔ စန္းထြန္းေရ...