မ်က္ႏွာေလးေတာ. ေအးေနမွ(သူငယ္ခ်င္းေဝ ေျပာျပတဲ. ဂ်ပန္ခရီးစဥ္ အေတြ.အၾကဳံေတြကို ျပန္ရွယ္လိုက္ပါတယ္။)
သိတဲ. အတိုင္း စလုံးဆိုတာ ကြန္ပလိမ္: ခပ္မ်ားမ်ားရယ္။ ဒီတေခါက္ customersစလုံးေတြက အေတာ္.ကို ကြန္ပလိမ္:နည္:ပါတယ္။ ဒါေပမယ္.လည္: ေရခဲမွတ္ေအာက္ ေရာက္ေနတဲ. ရာသီဥတုမွာ လည္စရာေတြ လည္ျပီ: ကားေပၚတက္လာရင္ ဂ်ပန္ေတြက ေႏြးေအာင္ အပူေပးစက္ ဖြင့္ေပးထားေပမယ္. စလုံးေတြက ေလေအးေပးစက္ ဖြင့္ေပးဖို. ေတာင္းဆိုပါသတဲ.။ ဂ်ပန္ေတြက အေတာ္ၾကီ: အံ.ဩကုန္တယ္။ တယ္ ထူးဆန္:တဲ. စလုံးေတြေပါ့။ ဟိုတယ္ အခန္:ထဲ ေရာက္ရင္လည္: ေလေအးေပးစက္ ဖြင့္ဖို. ေတာင္းဆိုပါသတဲ.။ ေလေအးေပးစက္ ဖြင့္ခိုင္းေတာ. ဂ်ပန္ေတြ ေတာ္ေတာ္ အလုပ္ရွုပ္သြားတယ္ ။ စကားျပန္ကတဆင့္ ရွင္းျပခိုင္းရတယ္။ ဂ်ပန္မွာက ေဆာင္းရာသီဆိုရင္ ဗဟိုေလေအးေပးစက္ကို ပိတ္ထားတာ ေႏြေရာက္မွ ျပန္ဖြင့္ေတာ.တာ ။ ကဲ ေလေအးေပးစက္ မရရင္လည္: ျပတင္းေပါက္ ဖြင့္မယ္ ဆိုေတာ. ဂ်ပန္ေတြက စိတ္ပူတာေပါ့။ ညဖက္ ခဲသြားမွဖြင့္ ဒုတ္ခ။ စိတ္မပူနဲ. တာဝန္ယူတယ္ ဆိုမွ ဖြင့္ေပးေတာ.တယ္ ။ ျပတင္းေပါက္ကလည္: ႏွင္းေတြနဲ. ပိတ္ျပီ: အေတာ္.ကို ခက္ရခဲဆစ္ ဖြင့္ရတယ္။ စကားျပန္ စလုံးၾကီးက သူတို. စလုံးအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိလို႕ မွတ္ခ်က္ခ်တယ္။ "စလုံးေတြက တကိုယ္လုံး အဝတ္ထူထူ ဝတ္ျပီ: ေႏြးေနေပမဲ. မ်က္နာေလးေတာ. ေအးေနမွ"တဲ.။

ဝန္ေဆာင္မူေကာင္းပါတယ္ ဆိုတယ္. စလုံးေတြ လက္ေျမႇာက္ရေအာင္ ဂ်ပန္ဝန္ေဆာင္မႈက အရမ္:ေကာင္းပါတယ္။ ခါ:ညြတ္ျပီ: အရိုအေသ ေပးတာမ်ား ကားကို မျမင္ရေတာ. အထိ။ တကယ္.ကို ရင္ထဲက စိတ္ပါလက္ပါ ဝန္ေဆာင္မူ ေပးၾကတာပါ။ ခက္တာက English စကားမေျပာတတ္ၾကတာပါ။ တိုက်ိဳျမိဳ.မွာေတာ. အနည္းအက်ဥ္: ေျပာႏိုင္ၾကေပမယ္. တျခားေနရာမွာေတာ. လုံးဝမေျပာၾကတာပါ။ ဒီေနရာမွာေတာ. စလုံးနဲ. ျမန္မာက သာျပန္ေရာ။

No comments: