ယုံၾကည္စိတ္ရဲ. စြမ္:အား

(ေဖျမင့္ရဲ. "မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ ေသခ်ာျပီလား" စာအုပ္မွ heartထိတဲ. စာသားေလးေတြကို ကူးယူေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။)

ဘုရားသခင္ဟာ အေမတို.ရဲ. အရည္အခ်င္းေတြကို စမ္:သပ္ခ်င္လို႕ အခက္အခဲေတြ၊ ဆင္းရဲဒုတ္ခေတြ အေမတို.ဆီ ပို႕ေပးတာ သားရဲ.။ ဒါေပမဲ. တစ္ဖက္ကလဲ ဒါေတြရင္ဆိုင္ဖို. လက္နက္ေတြ အေမတို.မွာ တပ္ဆင္ေပးထားေသးတယ္ ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို.၊ ယုံၾကည္ခ်က္တို.၊ စိတ္ကူ:အိပ္မက္တို. ဆိုတာေတြေပါ့။ အဲဒါေတြ ရွိေနသမွ် ဘာမွေၾကာက္စရာ မလိုဘူး။ အဲဒါေတြ စြန္႕ပစ္လိုက္ျပီဆိုေတာ.မွသာ အရာရာ ဆုံးရွုံးတာ။ အေမ့သား မွတ္ထား၊ သားဘဝတေလွ်ာက္ သားရဲ. ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ယုံၾကည္ခ်က္ေတြ သားရဲ. စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြကို ဘယ္အရာမွ ဘယ္ကိတ္စေၾကာင့္မွ မေပ်ာက္ပ်က္ မဆုံးရွုံးေစနဲ. သား။

No comments: