ၿပတိုုက္...

ၿပတိုုက္ ထိုုစကားလံုုးႏွင့္ သူစိမ္းၿပင္ၿပင္ ရိွေနရာမွ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းကဲ့သိုု ့ အကႊ်မ္းတဝင္ ရိွလာခဲ့သည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ခန္ ့က ၿဖစ္သည္။ ဖြံ ့ၿဖိ ုုးတိုုးတက္ေသာ ႏိုုင္ငံမ်ားမွ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေႏြရာသီပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ကမ့္ထြက္ၿခင္း၊ ၿပတိုုက္၊ ၿမိ ုု ့ၾကီးမ်ားသိုု ့ ေလ့လာေရးခရီးမ်ား ထြက္ၾကသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ရိွေသာ္လည္း မိခင္ႏိုုင္ငံတြင္ ထိုုကဲ့သိုု ့ မရိွ။ နယ္ၿမိ  ုု ့မွာမိုု ့လိုု ့ မေရာက္ဘူးဟုု ဆိုုရေအာင္လည္း ကြ်န္မ သူငယ္ခ်င္း ၿမိ ုု  ့ၾကီးသူစစ္စစ္မ်ားလည္း မူလတန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသားအရြယ္တြင္ ၿပတိုုက္မေရာက္ဘူးခဲ့။ ဒါဆိုု တကၠသိုုလ္ေက်ာင္းသားအရြယ္မွာ ၿပတိုုက္ေရာက္ဖူးၿပီးလားဟုု ေမးပါက အသက္ ၃၀ ေက်ာ္မွ ၿပတိုုက္သိုု ့ ေရာက္ဖူးသည္ဟုု ေၿဖလွ်င္ အံ့ၾသသြားမည္လားမသိ ။ ၿပတိုုက္ဆိုုသည္မွာ ဝင္ေၾကးေပးရေသာ၊ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား ၿပသထားေသာ၊ ႏိုုင္ငံၿခားသား၊ ပညာရွင္မ်ားသာ သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာ၊ စိတ္ဝင္စားစရာမရိွ ပ်င္းရိဖြယ္ေကာင္းေသာ ေနရာတစ္ခုုဟုုသာ ေတြးမိသည္။

ကြ်န္မ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကြ်န္္မကိုုယ္တိုုင္ ၿပတိုုက္သြားဖိုု ့ထက္ ေလွ်ာ့ပင္းေမာလ္၊ ရုုပ္ရွင္ရံုု၊ ဘုုရား၊ ပန္းၿခံ၊ စာအုုပ္ဆိုုင္ သြားဖိုု ့ေလာက္သာ စိတ္ကူးသည္။ တကႊ်န္းႏိုုင္ငံတြင္ သမၼတအိမ္ေတာ္ Istana သိုု ့ သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကသည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ ဓာတ္ပံုုမ်ားကိုု ၿမင္ရေသာအခါ သြားေရာက္လည္ပတ္ခ်င္ေသာ္လည္း ဝင္ေၾကးေပးရသည္ဟုု ဆိုုေသာအခါ တြန္ ့ဆုုတ္သြားသည္။ ဝင္ေၾကးေပးစရာမလိုသည့္ သာယာေအးခ်မ္း စိမ္းစိုုလွသည့္ ပန္းၿခံမ်ား၊ ေတာေတာင္မ်ားကိုုသာ လည္ပတ္ဖိုု ့ စိတ္အားထက္သန္ခဲ့သည္။ စတိတ္တြင္ ေက်ာင္းတက္ရသည့္ ၿမိ  ုု ့ငယ္ေလးသည္ တကၠစီမရိွ၊ ေစ်းဝယ္ၿခမ္းရန္ ေဝါမတ္စတိုုးတစ္ခုုသာ ရိွသည္။ နာရီဝက္အေဝးတြင္ရိွသည့္ ေအာ္တိုုဝါၿမိ ုု ့၊ တနာရီခြဲ အေဝးတြင္ရိွသည့္ အိုုင္အိုုဝါတကၠသိုုလ္ရိွသည့္ အိုုင္အိုုဝါစီးတီးၿမိ ုု  ့၊ အိုုင္အိုုဝါၿပည္နယ္ၿမိ ုု ့ေတာ္ ဒက္စ္မြိဳင္းၿမိ  ုု ့မ်ားတြင္ ၿပတိုုက္။ ရုုပ္ရွင္ရံုု၊ ေလွ်ာ့ပင္းေမာလ္မ်ား ရိွေသာ္လည္း ကားေမာင္းလိုုင္စင္မရိွေသးသလိုု စုုေပါင္းစပ္ေပါင္း ဝယ္ထားသည့္ ကားဖြက္ခ်က္ေလးသည္ ဆူနမ္တိုု ့ဆီသိုု ့ ဘယ္ေသာအခါမွ ေရာက္မလာခဲ့။

Iowa State Capitol, Des Moines,  Capital of Iowa State

ေက်ာင္းစေရာက္ၿပီး မၾကာမွီ အိုုင္အိုုဝါၿပည္နယ္၏ၿမိ ုု ့ေတာ္ ဒက္စ္မိြဳင္းသိုု ့ ေက်ာင္းမွ လိုုက္ပိုု ့ေပးသည္။ ေရႊေရာင္အမိုုးခံုုးၿဖင့္ အိုုင္အိုုဝါစတိတ္ကယ္ပီတယ္ အေဆာက္အဦးသည္ ခန္ ့ညားလွပသည္။ ပါပါဂႊ်န္ ပန္းပုုပန္းၿခံတြင္ ပန္းပုုဆရာ ေပးခ်င္ေသာ မက္ေဆ့ကိုု ရဖိုု ့ထက္ ပန္းပုုရုုပ္မ်ားၿဖင့္ ဓာတ္ပံုုရိုု္က္ဖုုိ ့ေလာက္သာ စိတ္ဝင္စားသည္။ ရာသီဥတုုက မိုုးရြာမည္ဟုု ခန္ ့မွန္းထားရာ ဆူနမ္တိုု ့က အိုုင္အိုုဝါစီတီးပန္းၿခံသိုု ့ မလိုုက္။ သူငယ္ခ်င္းကိုု ခင္မင္ေၾကာင္း ၿပသခ်င္တာလား၊ မိုုးေရ စိုုစိုုစြတ္စြတ္နဲ ့ မလည္ပတ္ခ်င္တာလား။ ဘာေၾကာင့္မွန္းေတာ့မသိ ထိုုခရီးစဥ္ကိုု ကြ်န္မ မလိုုက္ပါခဲ့။ သံုုးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည့္ေနာက္ ယခုုအခါမွ ထိုုခရီးစဥ္တြင္ မလိုုက္ပါခဲ့သည္ကိုု ေနာင္တရမိသည္။ နာမည္ၾကီးသည့္ ထိုုပန္းၿခံကိုု ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ထပ္ေရာက္မည့္ အခြင့္အေရး အင္မတန္ နည္းပါးလွသည္။

ကန္တက္ကီၿပည္နယ္တြင္ အလုုပ္ရသည့္အခါ သူစိမ္းၿပင္ၿပင္ ၿမိ ုု ့အသစ္၊ အလုုပ္အသစ္၊ လူအသစ္၊ နယ္ေၿမအသစ္ႏွင့္ အကႊ်မ္းတဝင္ ၿဖစ္ေအာင္ သံုုးလခန္ ့ အခ်ိန္ယူရသည္။ ထိုုပထမသံုုးလသည္ စိတ္အပင္ပန္းဆံုုး၊ အခက္ခဲဆံုုး ရက္ရွည္မ်ား ၿဖစ္သည္။ ရံုုးသူရံုုးသား၊ အိမ္ရွင္မိသားစုုၿဖင့္ အသိအကႊ်မ္း ၿဖစ္လာေသာ္လည္း သူငယ္ခ်င္းအသစ္ ရိွမလာသည့္အခါ ေက်ာင္းေနဖက္သူငယ္ခ်င္း ညီအစ္မမ်ားၿဖစ္သည့္ ဆူနမ္၊ မိုုင္းဖန္တိုု ့ရိွသည့္ မိုုင္ ၁၀၀ ကား  ၂ နာရီ ေမာင္းရသည့္ အိုုဟိုုင္းရိုုးၿပည္နယ္ စင္စင္နာတီၿမိ  ုု ့ဆီ လည္ပတ္ဖိုု ့သာ စိတ္အားထက္သန္သည္။

ဆူနမ္တိုု ့ဆီ သြားလွ်င္ ပန္းၿခံ၊ ၿပတိုုက္တိုု ့ထက္ အေရးၾကီးေသာ စားေသာက္ဆိုုင္၊ ကုုန္စံုုဆိုုင္၊ ေလွ်ာ့ပင္းေမာလ္တိုု ့ကိုုသာ သြားေရာက္သည္။ ဆိုုင္းမဆင့္ ဗံုုမဆင့္ ကန္တက္ကီအလုုပ္မွ ေလးေအာဖ့္ခံရၿပီး ဆူနမ္၊ ရာမားတိုု ့ရိွရာ ေမရီလန္းသိုု ့ ေၿပာင္းေရႊ ့ရဖိုု ့ ဖန္လာေသာအခါ ကန္တက္ကီရံုုးမွ ဆူပါဗိုုက္ဆာက ေနာက္တေခါက္ ၿပန္လာဖိုု ့ ခက္လိမ့္မယ္။ လူဝီဗီလ္မွာ ရိွေနတုုန္း ကန္တက္ကီဒါဘီၿပတိုုက္၊ လူဝီဗီလ္ဆလပ္ဂါးၿပတိုုက္ေတြကိုု သြားေရာက္လည္ပတ္သင့္သည္ဟုု အၾကံေပးသည္။ ကားေမာင္းလိုုင္စင္ေၿဖရန္ ပယ္ရလယ္ပါကင္း ေန ့စဥ္ေလ့က်င့္ေသာ္လည္း လိုုင္စင္ရၿပီးသည့္ေနာက္ ပယ္ရလယ္ပါကင္းမလိုုသည့္ေနရာတြင္ တစ္ႏွစ္ခန္ ့ ေမာင္းၿပီးေသာအခါ ပယ္ရလယ္ပါကင္းထိုုးရမည္ကိုု အေသေၾကာက္သည္။

Papajohn Sculpture Park, Des Monies, Capital of Iowa State

မန္ဆက္ခ်ဴးဆက္ၿပည္နယ္ ဂေလာ့ခ်က္စတာၿမိ ုု ့လယ္ေခါင္တြင္ ပယ္ရလယ္ပါကင္း ေလးခါထိုုးေသာ္လည္း ေခ်ာေခ်ာေမြ ့ေမြ ့ မၿဖစ္။ ဆူနမ္ ပယ္ရလယ္ပါကင္း ထိုုးေနခ်ိန္ သူ ့ကားကိုု ဘယ္ေတာ့မ်ား ဝင္ပြတ္ေလမလဲဟုု ကားပိုုင္ရွင္ခမ်ာ ရင္တမမ ၿဖစ္ေနရာ ဆိုုင္ထဲတြင္ စားေသာက္ေနရာမွ မေနသာေတာ့ဘဲ ကူထိုုးေပးရန္ ဆိုုင္ထဲမွ ေၿပးထြက္လာေလသည္။ သန္းေခါင္ယံ ေဘာ့စတြန္ၿမိ  ုု ့လယ္ေကာင္တြင္ ပယ္ရလယ္ပါကင္ ေလးခါထိုုးေသာ္လည္း အံမဝင္ဘဲၿဖစ္ရာ အံ့အားသင့္ရသည္မွာ ေစာင့္ေနေသာကားမ်ားသည္ ဟြန္းမတီးဘဲ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေစာင့္ဆိုုင္းၾကၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ကားေမာင္းတတ္စ ငတိမေလးေတြ ပယ္ရလယ္ပါကင္း မကႊ်မ္းဘဲ ၿမိ ုု ့လယ္ေခါင္မွာ လာေမာင္းေနတာ ဒုုကၡပါပဲဟုု ေတြးပံုုရသည္။

လူဝီဗီလ္ၿမိ  ုု ့လယ္ေခါင္တြင္ ပယ္ရလယ္ပါကင္ ထိုုးရမည္ကိုု ေၾကာက္လွ်င္ ကားကိုု တေနရာတြင္ ထားခဲ့ကာ ဘတ္စ္ကားစီးသြား၍ ရသည္။ ပယ္ရလယ္ပါကင္ေၾကာင့္မဟုုတ္ဘဲ ၿပတိုုက္ကိုု သြားရေကာင္းမွန္းမသိ၊ သြားခ်င္စိတ္ မရိွေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။ ဆူပါဗိုုက္ဆာစကား မွန္လွသည္။ လူဝီဗီလ္ၿမိ ုု ့ဆီသိုု ့ ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ သြားေရာက္လည္ပတ္ဖိုု ့ ဆိုုသည္မွာ ၿဖစ္ႏိုုင္ေခ် အင္မတန္ နည္းလွသည္။ ၿပတိုုက္ဆိုုသည့္ စကားလံုုးႏွင့္ ရင္းႏွီးကႊ်မ္းဝင္သည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္ ခရစ္စမတ္ အခါသမယတြင္ ၿဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာတြင္ အိုုဟိုုင္းရိုုးၿပည္နယ္ စင္စင္နာတီမွ ရာမားေနထိုုင္ရာ ေမရီလန္းၿပည္နယ္သိုု ့ ဆူနမ္ ေၿပာင္းေရႊ ့သြားရာ အားလပ္ရက္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ဆူနမ့္ဆီ သြားလည္ပတ္ေလ့ရိွေသာ ကြ်န္မမွာ ေငါင္စင္းစင္း ၿဖစ္က်န္ခဲ့ေလသည္။ ကန္တက္ကီမွ ေမရီလန္းသိုု ့ မိုုင္ ၆၀၀ ကား ၈ နာရီ ေမာင္းရရာ အိုုမင္းေနေသာ စီးေတာ္ၿမင္းသည္ ထိုုမွ်ေလာက္ ခရီးႏွင္ဖိုု ့ အင္အားခ်ည့္ႏွဲ ့လြန္းသည္။

ခရစ္စမတ္၊ ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္တြင္ သူငယ္ခ်င္း၊ မိသားစုုမရိွ တစ္ေယာက္တည္း ေယာင္ေတာင္ေတာင္ၿဖစ္ေနမွာ သူတိုု ့ဆီ လာလည္ပါလားဟုု ဆူနမ္တိုု ့က ဖိတ္ေခၚေသာအခါ ခြင့္ ၃ ရက္ ယူရံုုမွ်ၿဖင့္ အားလပ္ရက္ ၁၁ ရက္ရရာ သြားေရာက္လည္ပတ္သည္။ ခရစ္မမတ္ေန ့တြင္ အိမ္ၿဖ ူေတာ္၊ မိုုးႏူမတ္ေက်ာက္တိုုင္း၊ ဒုုတိယကမၻာစစ္အမွတ္တရ၊ ကယ္ပီတယ္ဆီ သြားေရာက္လည္ပတ္သည္။ ႏွင္းမက်ေသာေန ့မ်ားတြင္ ဝါရွင္တန္ဒီစီၿမိ ုု ့ေတာ္ဆီသိုု ့ တကိုုယ္ေတာ္ တိုုးရစ္သည္။ ေနရွင္နယ္ဝါရွင္တန္ကက္သီဒရယ္ ဘုုရားရိွခိုုးေက်ာင္း၊ လိုုင္ဘယ္ရီေအာ့ဖ္ ကြန္ကရက္၊ ယူအက္စ္ကယ္ပီတယ္၊ ဝါရွင္တန္ေဘာ္တနစ္ဂါးဒင္းတိုု ့ကိုု လည္ပတ္သည္။ ဝါရွင္တန္ဒီစီမွ ၿပတိုုက္မ်ား၊ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အခမဲ့ၿဖစ္သည္။

Mount Vernon, Virginia

အာကာသၿပတိုုက္တြင္ ေနစၾကာဝ႒ာ၊ လေပၚသိုု ့ လူသားတိုု ့ စတင္ဆင္းသက္ပံုု၊ မားစ္ၿဂိ ုုလ္ေပၚ ေလ့လားစူးစမ္းပံုု၊ အာကာသယဥ္၊ အာကာသယာဥ္မႈးဝတ္စံုုမ်ား ၿပသထားရာ အာမမ္ဂတမ္၊ ဂရပ္ဖစ္တီကဲ့သိုု ့အာကာသရုုပ္ရွင္မ်ားကိုု စိတ္ဝင္စားေသာ ကြ်န္မ ထိုုၿပတိုုက္မ်ားမွ မခြာႏိုုင္။ အမ်ိဳးသားသမိုုင္းၿပတိုုက္သည္ကား အထပ္ေလးထပ္ရိွၿပီး တကမၻာလံုုးမွ တိရစာၦန္မ်ားကိုု က်င္လည္က်က္စားေနထိုုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ပံုုစံတူၿဖင့္ ၿပသထားရာ အလြန္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းသည္။ ဒိုုင္ႏိုုေဆာ၊ ေၿမဆီလႊာ၊ ေက်ာက္လႊာ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ၿပခန္းမ်ားလည္း ရိွသည္။ ၿမန္မာၿပည္မွ ပတၱၿမား၊ ၿမ၊ ေက်ာက္စိမ္းတုုိ ့ကိုု ေတြ ့ခဲ့သည္။

ဝင္ေၾကး ၅ က်ပ္ ေပးရေသာ လိပ္ၿပာၿပခန္းတြင္ လိပ္ၿပာမ်ားက ပုုခံုုးေပၚလာနားကာ လိပ္ၿပာေရာင္စံုုမ်ားကိုု နီးနီးကပ္ကပ္ ၿမင္ရသည္ကိုု လူတိုုင္း သေဘာက် ေက်နပ္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားပန္းခ်ီပန္းပုုၿပတိုုက္တြင္ ၿပသထားေသာ ပန္းပုုရုုပ္မ်ားမွာ လက္ရာေၿပာင္ေၿမာက္လြန္းလွသည္။ ပန္းခ်ီမ်ားသည္ အလင္းအေမွာင္ ပိုုင္ႏိုုင္ၿပီး ပံုုစံတူပန္းခ်ီမ်ားမွာ အသက္ဝင္လွၿပီး တကယ့္သက္ရိွအလား ထင္ရသည္။ ပန္းခ်ီပါရမီမရိွေသာ္လည္း ပန္းခ်ီကားအလွကို ေငြ ့ေငြ ့ေလး ခံစားမိသည္။ ထိုုအခ်ိန္မွစ၍ ၿပတိုုက္ဆိုုသည္မွာ သြားေရာက္လည္ပတ္ေလ့လာသင့္ေသာ ေနရာၿဖစ္သည္ဟုု သေဘာေပါက္သြားသည္။

နယူးေယာက္ၿပတိုုက္မ်ားသည္ ဝါရွင္တန္ဒီစီၿပတိုုက္မ်ားကဲ့သိုု ့ အခမဲ့မဟုုတ္ေသာေၾကာင့္ သြားေရာက္လည္ပတ္ဖိုု ့ တြန္ ့ဆုုတ္သလိုု မနွစ္ကေဆာင္းတြင္းသည္ အင္မတန္ဆိုုးရြားလွေသာ ေဆာင္းရာသီၿဖစ္ရာ တေဆာင္းတြင္းလံုုး ဘယ္မွမသြားၿဖစ္။ အိမ္ထဲ မေနခ်င္ေအာင္ သာယာလြန္းေသာ ေႏြဦးရက္မ်ားတြင္ သူငယ္ခ်င္းမရိွေသာ္လည္း Meet up အဖြဲ ့မ်ားတြင္ ပါဝင္ကာ  လမ္းေလွ်ာက္ၿဖစ္သည္။ ပထမဦးဆံုုးအၾကိမ္ ပါဝင္သည္က အက္စ္စတိုုးရီးယားတခြင္ ၆ မိုုင္ ၃ နာရီ လမ္းေလွ်ာက္ၾကၿခင္း ၿဖစ္သည္။ လူ အေယာက္ ၆၀ ခန္ ့ပါဝင္သည္။ မက္ဟန္တန္တြင္ တိုုးရစ္အုုပ္လိုုက္ ေတြ ့ရသည္မွာ မထူးဆန္းေသာ္လည္း တိုုးရစ္မရိွေသာ အက္စ္စတိုုးရီးယားတြင္ တိုုးရစ္အုုပ္လိုုက္ ေတြ ့ရသည္မွာ ထူးဆန္းေနသည္။ စားေသာက္ဆိုုင္မ်ားက ဘယ္ႏိုုင္ငံက လာတာလဲဟုု ဝိုုင္းဝန္းေမးၿမန္း စပ္စုုၾကေသာအခါ နယူးေယာက္ကပဲဟုု ေၿဖလွ်င္ အံ့အားသင့္သြားၾကသည္။

National Gallery of Art, Washington, DC (District of Columbia)

လမ္းေလွ်ာက္ေသာေၾကာင့္ ကိုု္ယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ၿဖစ္သလိုု မေရာက္ဖူးသည့္ ေနရာမ်ားကိုု ေရာက္ဖူး၊ သိကႊ်မ္းရသည့္သူမ်ား၏ အေတြ ့အၾကံ ုုမ်ားကိုု နားေထာင္ရသည္မွာ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည္။ ဒုုတိယအၾကိမ္ သြားေရာက္သည္က လူးဝစ္အမ္းစေရာင္းအိမ္ၿပတိုုက္ ၿဖစ္သည္။ ကြ်န္မက လကမၻာတြင္ ပထမဆံုုး လမ္းေလွ်ာက္ေသာ အေမရိကန္အာသာယာဥ္မႈး အမ္းစေရာင္းဟုု ထင္ေနသည္။ ထိုုအခါ ဘိုုလီဗီးယားႏိုုင္ငံသူ ယူအန္တြင္ အလုုပ္လုုပ္သည့္ အန္တီက အဲဒါ Neil Armstrong ၊ အခုု သြားမွာက အေမရိကန္ ဂ်ဇ္ ေလမႈတ္တူရိယာတီးတဲ့သူ Trumpeter ၊ အေမရိကန္ စိတ္ႏွလံုုးေကာင္း သံတမန္၊ႏိုုင္ငံေပါင္းစံုတြင္ သီဆိုုခဲ့သည့္ အဆိုုေတာ္ လူးဝစ္အမ္းစေရာင္း။ ၁၉၆၀ တုုန္းက အရမ္းနာမည္ၾကီးတာ Summer Time သီခ်င္းဆိုု နာမည္ၾကီး ။ S..u...m...m...e...r....T...i...m...e (အသံေန အသံထားႏွင့္ပါ ဆုုိၿပသည္)။ ကြ်န္မ မသိပါ ဂ်ဇ္ဆိုုလွ်င္ ေနာ္ရာဂ်ဴန္း၏ Come away with me ၊ Don't know why ေလာက္သာ သိသည္။

အီတလ်ံသား မိုုက္က ေနာက္ အမ္းစေရာင္းတစ္ေယာက္ ရိွေသးတယ္။ Tour de France ခ်န္ပီယံ ခုုနစ္ဆုု ပိုုင္ရွင္ေလ။ ခုုေတာ့ တားၿမစ္ေဆးသံုုးစြဲလိုု ့ ခ်န္ပီယံဆုုေတြသိမ္း တရားဆိုုင္ေနရတယ္။ ေၾသာ္ ...အမ္းစေရာင္းေတြ မ်ားပါ့။  ၿပတိုုက္ဝင္ေၾကးမွာ ၁၀ ၿဖစ္ေသာ္လည္း လူ ၁၀ ေယာက္အထက္ဆိုုလွ်င္ အုုပ္စုုဒစ္စေကာင့္ရေသာေၾကာင့္ ၆ က်ပ္သာ ေပးရသည္။ လူးဝစ္အမ္းစေရာင္းအိမ္ၿပတိုုက္သည္ သာမာန္ရပ္ကြက္ထဲက မထင္မရွား အိမ္ေလးမွ်သာၿဖစ္သည္။ အဂၤလန္ဘုုရင္ကိုုယ္တိုုင္ ခ်ီးၿမွင့္ထားေသာ ေရႊအစစ္ၿဖင့္ ၿပ ုုလုုပ္ထားသည့္ Trumpet ကိုု သူငယ္ခ်င္းအား ေပးပစ္လိုုက္သည္အထိ အေပးအကမ္း ရက္ေရာလွသူ ၿဖစ္သည္။ ဧည့္ခန္း၊ အလုုပ္ခန္း၊ မီးဖိုုေခ်ာင္၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ ဧည့္သည္ခန္း၊ ဘုုရားခန္း အၾကာင္းကိုု ဂိုုက္မွ ရွင္းၿပၿပီး အမ္းစေရာင္း၏ စကားသံ၊ သီခ်င္းသံမ်ားကိုု နားဆင္ရသည္။

ေမြးစာရင္းမရိွေသာေၾကာင့္ သူ ့ကိုုေမြးတဲ့အခ်ိန္တုုန္းက မီးရႈးမီးပန္းေဖာက္ေနတယ္ဆိုုေသာ စကားေၾကာင့္ ဂ်ဴလိႈင္ ၄ လြတ္လပ္ေရးေန ့ကိုု သူ ့ေမြးေန ့ဟုုထင္ကာ ေမြးေန ့ပြဲက်င္းပခဲ့ရာ သူကြယ္လြန္ၿပီးမွ ေတြ ့ရသည့္ေမြးစာရင္းအရ သူ ့ေမြးေန ့သည္ ၾသဂုုတ္လ၏ တခုုေသာရက္တြင္ ၿဖစ္သည္။ သိုု ့ပါေသာ္လည္း သူ ့ေမြးေန ့အထိမ္းအမွတ္ ဂ်က္ဂီတပြဲေတာ္ကိုု ထိုု ၂ ရက္လံုုးတြင္ က်င္းပရာ နာမည္ၾကီးဂ်ဇ္ဂီတပညာရွင္မ်ား လာေရာက္ေဖ်ာ္ေၿဖၾကသည္။ အနီးပတ္ဝန္းက်င္အိမ္မ်ားမွာ လက္မွတ္ဝယ္စရာမလိုု  လမ္းမေပၚ ခံုုေလးတစ္ခုုခ်ကာ ေအးေအးလူလူ နားဆင္ႏိုုင္သည္။

National Gallery of Art, Washington, DC. 

အမ္းစေရာင္း၏ အလုုပ္ခန္းၿပတင္းေပါက္မွ လမ္းမသိုု ့ ေငးၾကည့္ရင္း သူ ့သီခ်င္းထဲမွ စာသားၿဖစ္သည့္  I hear babies crying ဆိုုသည့္စာသားေလးမွာ တကယ္လည္း ထိုအိမ္မွေန၍ ကေလးငိုုသံ  ၾကားခဲ့ရၿပီး စပ္ဆိုုခဲ့ပံုုေပၚသည္။ အိမ္ဆိုုသည္မွာ ေမတၱာၿမစ္တိုု ့ ၿမစ္ဖ်ားခံရာၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုုအိမ္ကေလးမွ ၿဖန္ ့ဝဖန္တီးလိုုက္သည့္ သီခ်င္းသံမ်ားကိုု ဝမ္းေၿမာက္ပီတီၿဖစ္စြာ နားဆင္ရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ေက်ာ္က ဂႏၱဝင္ဂီတပညာရွင္ ထိေတြ ့ကိုုင္တြယ္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ မေတာ္တဆ ထိေတြ ့မိၿပီး လက္ဆြဲမ်ား ႏႈတ္ဆက္မိေလသလား။

ၿဗိတိသွ်ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ တိုုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည့္ စစ္ဗိုုလ္ခ်ဳပ္၊ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုု၏ ပထမဆံုုး သမၼတ ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္၏ စံအိမ္ၿဖစ္ေသာ ဗာဂ်ီးနီးယားၿပည္နယ္ ေမာက္ဗာႏြန္သိုု ့ သြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာခန္ ့က တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည့္ ထိုုစံအိမ္ကိုု မပ်က္မစီး ထိန္းသိမ္းထားႏိုုင္သည္ကိုု အံ့ၾသခ်ီးမြမ္းမိသည္။ ေရွးခတ္ကလူမ်ား ေနထိုုင္စားေသာက္ပံုု၊ သမိုုင္းေၾကာင္းကိုု ေလ့လာသိၿမင္ရသည္။ တိုုင္းၿပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအေပၚ ေကာင္းက်ိဳးၿပ ုုခဲ့သည့္သူမ်ားသည္ လူေသေသာ္လည္း နာမည္မေသ ေနာက္မ်ိဳးဆက္မ်ားက ခ်ီးက်ဴးဂုုဏ္ၿပ ုု သမိုုင္းတြင္ရစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ တနဂၤေႏြေန ့က Meet up အဖြဲ ့ႏွင့္ MOMA PS 1 တြင္ ၿပသထားေသာ ေႏြဦးၿပခန္းသိုု ့ သြားေရာက္သည္။ မက္ဟန္တန္ရိွ MOMA ( Museum Of Modern Art ) ၿပတိုုက္သည္ နာမည္ၾကီးသည္။ ေလာင္းအိုုင္လန္မွ မိုုမာပီအက္စ္ဝမ္းသည္လည္း မဆိုုးလွ။ ဝင္ေၾကး တစ္ဆယ္ၿဖစ္ေသာ္လည္း သဒါၶေၾကးေပး၍ ရသည္။ ပထမဆံုုးၿပခန္းမွာ Maria Lassing ၏ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ား ၿဖစ္သည္။ ေရေဆးႏွင့္ ဆီေဆးကိုုေတာင္ ခြဲၿခားမသိေသာ လူပိန္းကြ်န္မ လက္ဆင္း၏ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ား အင္မတန္ ထူးဆန္းသည္ကိုုေတာ့ သတိမထားဘဲ မေနႏိုုင္။ ဂ်င္းေဘာင္းဘီစမ်ား၊ အနက္ေပၚတြင္ ေရႊေရာင္စလစ္မႊန္းခႊ်န္းမ်ားကိုု ၿမင္ရသည့္အခါ ၿမန္မာဘုုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ မုုခ္ဦးမ်ားကိုု မ်က္စိထဲ ၿမင္မိသည္။

National Gallery of Art, Washington, DC.

ပန္းခ်ီဆရာ ဘယ္သူလဲဟုု သိခ်င္ေသာေၾကာင့္ သြားဖတ္သည့္အခါ Korakrit Arunanondchai ထိုုင္းပန္းခ်ီဆရာ ၿဖစ္ေနသည္။ ခ်င္းမိုုင္မွ White Temple တြင္ သူ ့လက္ရာမ်ား ရိွသည္ဟုု ဆိုုသည္။ ပန္းခ်ီဆရာ၏ ယံုုၾကည္သက္ဝင္မႈ၊ ခံစားခ်က္၊ စကားလံုုးမ်ားသည္ ပန္းခ်ီကားတြင္ ေဖာ္ၿပေနသည္။ ေရတဝက္ၿဖည့္ထားေသာ ေရပံုုးမ်ား၊ သဲစာအုုပ္စင္၊ သစ္သားၾကမ္းၿပင္မ်ား ေတြ ့ရေသာ္လည္း ေပးခ်င္သည့္မက္ေဆ့ကိုု မရ။ အိမ္ၿခံေၿမေရာင္းဝယ္ေရးကုုမၺဏီတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ဓာတ္ပံုုမ်ားကိုု ၿမင္ရေသာအခါ အံ့ၾသဘနန္း ၿဖစ္ရသည္။ ဂရပ္ဖစ္အက္ဖက္သံုုးထားမွန္း သိေသာ္လည္း သာမန္ရိုုးက်မွ ခြဲထြက္သည့္ ရိုုက္ခ်က္ၿပင္းၿပင္းမ်ားက သပ္ရပ္လွပလြန္းသည္။ အနီးအနားတဝိုုက္မွ ပန္းခ်ီဆရာမ်ား၏ အိမ္မ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ပန္းခ်ီကားကိုု သြားေရာက္ၾကည့္ရႈၾကသည္။ အၾကိ ုုက္ေတြ ့တာလည္း ရိွသည္၊ နားမလည္တာလည္း ရိွသည္၊ အေရာင္စပ္ထားတာ ၾကိ ုုက္တာလည္း ရိွသည္။ ဘာကိုုဆိုုလိုုခ်င္မွန္း မသိတာလည္း ရိွသည္။ ဒီလိုုလည္း ဆြဲလိုု ့ရတာပဲဟုု သိရတာလည္း ရိွသည္။

ၿပတိုုက္ဆိုုသည္မွာ  ပ်င္းစရာမေကာင္းေတာ့သလိုု သြားေရာက္ေလ့လာသင့္ေသာ၊ အသိညဏ္ဗဟုုသုုတ တိုုးေစေသာ၊  မၿမင္ဘူးတာေတြ ၿမင္ရေသာ ေနရာတစ္ခုုၿဖစ္သည္။ ၿပတိုုက္သည္ဆိုုသည္မွာ မသိ၊ မၿမင္၊ မေတြးဆႏိုုင္ေသာ ကၾကိ ုုးမ်ားၿဖင့္ ဖမ္းစားတတ္သည့္ ကေဝတစ္ပါး ၿဖစ္သည္။

စန္းထြန္း
ေမ ၂၁၊ ၂၀၁၄။

"ကြ်န္မသည္ ပန္းခ်ီကားကိုု ေန ့စဥ္ စိုုက္စိုုက္ၾကည့္ေနသည္။ တစ္ေန ့ မၾကည့္ရလွ်င္ မေနႏိုုင္ဘဲ ၿဖစ္ေနသည္။ သိုု ့ၿဖစ္ရၿခင္းမွာ အေၾကာင္းရိွသည္။ ပန္းခ်ီကားကိုု စိုုက္ၾကည့္ရင္း လူရုုပ္ေတြကပင္ လႈပ္လာသလိုု သစ္ပင္သစ္ကိုုင္းေတြကပဲ လႈပ္သလိုုလိုု ထင္မိသည္။"

ဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္၏ ဥေရာပယဥ္ေက်းမႈ အႏုုပညာမိတ္ဆက္ စာအုုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

Louis Armstrong House Museum
Corona, New York
credit to Google
Maria Lassing 's painting at MOMA PS 1
Long Island City, New York
credit to Google
Korakrit Arunanondchai 's painting at MOMA PS 1
Long Island City, New York
credit to Google 
Open studios, museums and galleries
Long Island City, New York

4 comments:

Anonymous said...

စန္းထြန္း..
အားက်သကြယ္။ သြားႏုုိင္တုုန္းသြားျဖစ္ေအာင္သြားစန္းထြန္းေရ။
မမအိုုင္အိုုရာကျပတုုိက္သြားရတာသိပ္သေဘာက်တာ။
အေျခအေနေပးတာနဲ ့သြားတာဘဲ။
တခ်ဳိ ့ျပတုုိက္မွာ ကက္တေလာက္လိုုမ်ဳိးေတြအ၀င္မွာယူလိုု ့ရတယ္။ တခ်ဳိ ့ျပတိုုက္မွာပန္းခ်ီကားေအာက္နားမွာပန္းခ်ီကားနဲ ့ဆုုိင္တဲ့ပန္းဖလက္ေလးေတြခ်ေပးထားတတ္တယ္ေလေနာ္။ ဖတ္ၾကည့္ရင္သိပ္စိတ္၀င္စားဘုုိ ့ေကာင္းတာဘဲ။
ဓါတ္ပံုုေတြတင္အုုန္းမယ္ဆုုိေတာ့ေမ်ွာ္အုုန္းမယ္ေနာ္။
မမအိုုင္အိုုရာ

မီးမီးငယ္ said...

စန္းထြန္းနဲ႔ျပတိုက္
တခုသြားမယ္လို႔ဂတိေပး
ထားတာမွတ္မိေနပါတယ္
တေန႔သြားၾကမယ္ေနာ္..

ကုိကုိေမာင္(ပန္းရနံ႔) said...

စန္းထြန္းတုုိ႔ကေတာ့ ခရီးသြားလဲေကာင္း စာေရးအားလဲေကာင္း တင္ျပပုုံလဲေကာင္းဘဲ။ ျပတုိက္ေတြက စိတ္၀င္စားတတ္တဲ့သူေတြ အတြက္ေတာ့ တကယ့္ကုုိ ရတနာသုုိက္ပါဘဲ။ တစ္ေနရာထဲမွာ အစုုံအလင္ေတြ႔ျမင္ခံစားခြင့္ ရတာကုုိး။ အဆင္ေျပပါေစ စန္ထြန္းေရ။

San Htun said...

မမအိုုင္အိုုရာ း ဒီေန ့ေတာင္ ဘရြတ္ကလင္းဖက္မွာ open studios art festival ရိွတယ္ တနာရီ ရထားစီးရမွာရယ္ ပင္ပန္းေနလိုု ့ မသြားၿဖစ္တာ...
မမီးငယ္ း တေန ့ သြားမယ္ေလ...
တဂ်ီးမင္း း ေပ်ာက္ခ်က္သား ေကာင္းလွၾကီးလား က်န္းခမ္းသာလိုု ့ မာပါစ သူၾကီးမင္...