အေမြ...

သမီးေလးအတြက္ ကြ်န္မ၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မွန္သမွ် သမီးေလးအတြက္ အေကာင္းဆံုးၿဖစ္မည္ထင္တာကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ စဥ္းစားကာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ကြ်န္မ မိတ္ေဆြ၊ အေပါင္းအသင္းမ်ားေပးသည့္ အၾကံညဏ္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေကာင္း ကြဲလြဲႏိုင္သည္။ ကြ်န္မ၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကို သမီးေလး ၿငင္းပယ္ခြင့္ မရိွခဲ့။ ေဝဖန္ပိုင္းၿခားႏိုင္စြမ္းရိွသည့္ အရြယ္ေရာက္လာလွ်င္ ကြ်န္မ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကို သမီးေလး ေဝဖန္ခ်င္ ေဝဖန္လိမ့္မည္။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့  ကမၻာေပၚတြင္ သမီးေလးကို ကြ်န္မေလာက္ ခ်စ္ႏိုင္မည့္သူ မရိွႏိုင္ၿခင္းပင္ ၿဖစ္သည္။

**************************************************************************

ေမ့ကို  ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းရိွ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ကိုင္ၾကေသာ၊ ၿမိ ု ့အေရွ  ့ၿခမ္းႏွင့္ အေနာက္ၿခမ္းကို ၿခားထားေသာ ၿမစ္ငယ္ေလး ၿဖတ္သန္းစီးဆင္းရာ ၿမိ ု ့ငယ္ေလးတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမ့ကို ေမြးဖြားၿပီးၿပီးၿခင္းပင္ ေမေမ ဆံုးပါးသြားသည္ႏွင့္ ေမေမ့မ်က္ႏွာကို မၿမင္ဘူးလိုက္။ ေမြးခ်င္း၆ေယာက္ထဲတြင္ တဦးတည္းေသာ သမီးၿဖစ္သည့္ ေမေမ့သမီး မိတဆိုးေလး ေမ့ကို ႏွစ္ဖက္ေဆြမ်ိဳးမ်ားက သနားပိုၾကသည္။ လာတင္ေတာင္းသည့္အခါတိုင္း ေခါင္းခါရင္း ေမ ၾကီးၿပင္းေအာင္ အေမက ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္။ ေမ ့မွာ ေမေမ မရိွေသာ္လည္း သည္ ေဖေဖ့ညီမသည္ ေမ၏ အေမ ၿဖစ္သည္။

ေဖေဖ့ ဝန္ထမ္းလစာ ဝင္ေငြ၊ အေမ စပါးေပး၊ ပဲေပး၊ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မွ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ မပိုလွ်ံေသာ္လည္း ဝမ္းေရးဖူလံုသည္။ သာယာေအးခ်မ္းေသာ ၿမိ ု ့ငယ္ေလးတြင္ ေမ၏  ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘဝမ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္အတိ ၿဖစ္သည္။ စာေတာ္ေသာ ေမ့ကို ရန္ကုန္တြင္ရိွေသာ ေမေမ့ဖက္က ဦးေလးအိမ္ပို ့ကာ အထက္တန္းပညာကို သင္ၾကားေစသည္။ လစာဝင္ေငြမွတပါး အၿခားဝင္ေငြ မရိွေသာ ေဖေဖ့ ဝန္ထမ္းလစာသည္ အိမ္စရိတ္မွတပါး ေမ့ ပညာသင္စရိတ္ကို မေထာက္ပံ့ႏိုင္။ ေမေမ့ဖက္က ဘၾကီး၊ ဦးေလးမ်ားက ေထာက္ပံ့ရသည္။


ေက်ာင္းအားခ်ိန္မ်ားတြင္ ကိုယ့္မိဘအိမ္တြင္ ေနရေသာ တၿခားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားလို ေမ့မွာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မလည္ပတ္ႏိုင္။ ဦးေလး၏ အမ်ိဳးသမီး အေဒၚ့ အိမ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးရသည္။ အိမ္အနီးအနားတြင္ ရိွေသာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းတက္ခ်ိန္မ်ားသည္ ေမ့ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခ်ိန္ ၿဖစ္သည္။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ရွည္ အိမ္ၿပန္ခ်ိန္မ်ားကို လက္ခ်ိဳးေရတြက္ ေစာင့္စားသည္။ အေမခ်က္ေသာ ငါးေၿပမငါးဟင္းသည္ ေမ အမက္ေမာဆံုးေသာ အစားအစာ ၿဖစ္သည္။

ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္းထြက္ေသာအခါ  ဂုဏ္ထူး၃ခုၿဖင့္ ထူးခႊ်န္စြာ ေအာင္ၿမင္စြာခဲ့သည္။ ဆရာဝန္အမွတ္ မမွီေသာအခါလည္း ေမ ဝမ္းမနည္းခဲ့။ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားေသာ ေဆးေက်ာင္းသားဘဝကို တက္ေရာက္ဖို ့ ေမ အင္အားမရိွပါ။ တကၠသိုလ္တက္ရန္ ေစာင့္ေနရင္း ပုသိမ္တြင္ရိွေသာ ဦးေလး သားသမီးမ်ားအတြက္ ဂိုက္အၿဖစ္ ေဖေဖ အတင္းအက်ပ္ ေစလႊတ္ၿခင္းသည္ ေဖေဖႏွင့္ ေမ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ၏ အစၿဖစ္သည္။ ေငြေၾကးၿပည့္စံုေသာ ဦးေလးတို ့ မိသားစုသည္ သူတို ့သားသမီးမ်ားအတြက္ ေမ့ထက္ ပိုေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းေက်ာင္းေပးႏိုင္ေသာ ဂိုက္ ငွားရမ္းႏိုင္သည္။ သို ့ေသာ္ ေဆြမ်ိဳးၿခင္း ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဟု ေဖေဖက ဆံုးၿဖတ္ေသာအခါ ေမ မေက်နပ္ေသာ္လည္း မၿငင္းပယ္ႏိုင္ခဲ့။

ေမတို ့ မတိုင္ခင္ တႏွစ္ခန္ ့က ပိတ္သြားခဲ့ၿပီ ၿဖစ္ေသာ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ၾကီးေၾကာင့္ ေမ ဂ်ီေဟာသူ မၿဖစ္ခဲ့။ အဲဒီႏွစ္က ေဆးၿပ ုတ္အမ်ားစုေရာက္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ကို ေမ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္မတက္မွီ ၿမိ ု ့ငယ္ေလးဆီ အလည္ၿပန္ရင္း ေမ ခ်စ္သူ ရိွခဲ့သည္။  ရန္ကုန္တြင္ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ကိုေအာင္သည္ ေမတို ့ၿမိ ု ့၏ ပ်ိဳတိုင္းၾကိ ုက္ေသာ ႏွင္းဆီခိုင္ ၿဖစ္သည္။ စာအဆက္အသြယ္ၿဖင့္ ခ်စ္သူၿဖစ္ခဲ့ေသာ ေမႏွင့္ ကိုေအာင္ ပထမဆံုး ခ်ိန္းေတြ ့ၾကသည့္ေနရာကေတာ့ သီခ်င္းခ်ိဳခ်ိဳေလး ဖြင့္ထားသည့္ ေကာ္ဖီဆိုင္ေလး မဟုတ္ခဲ့ပါ။  ေလာ္ၾကီးၿဖင့္ ဖြင့္ထားေသာ ပ႒ာန္းတရားသံကို ေက်ာ္လြန္ကာ မိုင္ကုန္ဟစ္ရသည့္ ဘုရားရင္ၿပင္တြင္  ၿဖစ္သည္။ ကိုယ္ ၿပန္မေရာက္မွီ သတင္းအရင္ ေရာက္ႏွင့္ေနေသာ နယ္ၿမိ ု ့ေလးၿဖစ္သည့္အတြက္ အသိေတြႏွင့္မ်ား တိုးမလား စိုးထိတ္ရင္း  ရင္တဒိတ္ဒိတ္ခုန္ေနခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ ေရာက္လွ်င္ ထပ္မံေတြ ့ဆံုဖို ့ ကတိစကား ထားခဲ့ၾကသည္။


ကိုေအာင္ ဖုန္းဆက္တိုင္း ဖုန္းဆိုသည္မွာ အလုပ္အတြက္ မရိွမၿဖစ္သံုးဖို ့ ထားတာဟု ဆိုေသာ အေဒၚ့စကားေၾကာင့္  ဖုန္းမဆက္ဖို ့ ကိုေအာင့္ကို တားၿမစ္ရသည္။  သူလည္း တၿခားခ်စ္သူမ်ားလို ၾကည္ႏူးခ်င္ေပမေပါ့။ ၾကည္ႏူးခြင့္ မရသည္ကုိ ကိုေအာင္ စိတ္ပ်က္မိမွာ မလြဲ။ မခိုင္ၿမဲေသာ အခ်စ္ၾကိ ုးေလး ေလွ်ာ့နည္းလာသည္ကို သိေသာ္လည္း ကိုေအာင့္ကို ေမ အၿပစ္မတင္ရက္ပါ။ တကၠသိုလ္တြင္ ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာေသာ ေမ့ကို ပိုးပန္းသူမ်ားေသာ္လည္း ေမကေတာ့ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ခ်စ္သူကို တမ္းတေနဆဲ။ ကိုေအာင္ ေပးထားေသာ ေက်ာပိုးအိတ္ေလးကို တၿမတ္တႏိုး လြယ္ေနဆဲ။ ကိုေအာင့္နာမည္ ၾကားရတိုင္း ရင္ခုန္ေနဆဲ။ ကိုေအာင္မ်ား သင္တန္းေရွ  ့ လာမလားလို ့ ေမွ်ာ္ေနဆဲ။ ေမ့သူငယ္ခ်င္း ဝတီတို ့ အိမ္ေရာက္တိုင္း ကိုေအာင့္ဆီ ဖုန္းဆက္ဆဲ။

ကိုေအာင္ မိန္းမခိုးေၿပးသည့္ သတင္းၾကားသည့္ေန ့ကေတာ့ ဝတီ့အိမ္ သြားကာ ငိုေၾကြးသည္။ ေမငိုေတာ့ ဝတီလည္း ေမ့ကို ဖက္ကာ ငိုေတာ့သည္။ ဝတီ ငိုေတာ့ ေမ စိတ္မေကာင္း ၿဖစ္မိသည္။ ကိုေအာင့္အတြက္ ေမ့ ခံစားခ်က္ကို ဝတီတို ့ကို ရင္မဖြင့္ေတာ့ဘဲ ေသာ့ခတ္သိမ္းဆည္းလိုက္ေတာ့သည္။ စိုးထိတ္ေနသာ အရာတခု စိုးထိတ္ေနသည့္အတိုင္း ၿဖစ္လာသည့္အခါ ေမ စိုးရိမ္ပူပန္ေနရာမွ လြတ္ေၿမာက္သြားသည္။ ႏွလံုးသားဒဏ္ရာ တၿဖည္းၿဖည္း က်က္လာေသာ္လည္း အမာရြတ္ေလးေတာ့ ပါးပါးေလး က်န္ေနခဲ့သည္။ အသည္းကြဲဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေမ စာေတြ ပိုဖတ္ၿဖစ္သည္။

တေကာင္ၾကြက္ၿဖစ္သည့္ ေမသည္ အိမ္လည္းနီးေသာ၊ မြန္းၾကပ္တိုင္း သြားလည္ၿဖစ္ေသာ ဝတီတို ့ မိသားစုကို အားအက်ဆံုး ၿဖစ္သည္။ သားသမီးလိုအပ္ခ်က္မွန္သမွ်ကို ၿဖည့္ဆည္းေပးရင္း သားသမီး၏ ဆႏၵမ်ားကို အေလးထားေသာ မိဘ၊ ေမာင္ႏွမမ်ားကို  ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ဝတီ့အစ္မ ရတီ၊ ဝတီႏွင့္ ရန္ၿဖစ္ေနတတ္ေသာ နဒီတို ့ႏွင့္ ဝတီ့ဘဝေလးသည္ ေႏြးေထြးလွသည္။ ဝတီကဲ့သို ့ အေဖာ္ရေသာ ညီအစ္မ၊ ရန္ၿဖစ္စရာ ေမာင္ေလးတေယာက္ လိုခ်င္မိသည္။ သြယ္ကဲ့သို ့ မုန္ ့ဖိုးေတာင္းရန္ ကိုၾကီးတေယာက္၊ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္လို အေဖာ္ရေသာ အစ္မတေယာက္၊ ရန္ၿဖစ္ရန္ ကိုေလးတေယာက္ လိုခ်င္မိသည္။ အၿမဲတတြဲတြဲ ရိွေနတတ္ေသာ လိႈင္ႏွင့္ၾကိ ုင္တို ့လို ညီအမမ်ိဳး လိုခ်င္မိသည္။ သံသာကဲ့သို ့ ေမာင္ေလး၊ ညီမေလးမ်ားၿဖင့္ တရုန္းရုန္း ေနခ်င္မိသည္။


အေဒၚ့သားသမီးမ်ားၿဖစ္ေသာ တဝမ္းကြဲ ေမာင္ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ညီမတစ္ေယာက္သည္ ေမ့ကို ခ်စ္ၾကေသာ္လည္း ေမာင္ႏွမရင္း သံေယာဇဥ္ေလာက္ မတြယ္တာ။ အိမ္ေထာင္ၿပ ုလို ့ သားသမီးေမြးရင္ၿဖင့္ ေမ့လို ဥတလံုး တစ္ေကာင္ၾကြက္ မၿဖစ္ေစရဟု ဆံုးၿဖတ္ထားသည္။

ဘြဲ ့ ႏွင့္ လံုးဝမသက္ဆိုင္ေသာအလုပ္ၿဖင့္ ေမ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ခဲ့သည္။ ကိုရီးယားမွ စက္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းေသာ ကုမၸဏီတြင္ ၿဖစ္သည္။ ထိုကုမၸဏီတြင္ ေမ၏ အထက္မန္ေနဂ်ာၿဖစ္ေသာ၊ ေမ့ထက္ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ၾကီးေသာ ကိုသက္ႏွင့္ ဆံုေတြ ့ခဲ့သည္။ စနစ္က်ေသာ၊ လက္ေရးလွေသာ၊ အဂၤလိပ္စာ ကႊ်မ္းက်င္ေသာ ကိုသက္အရည္အခ်င္းမ်ားက ေမ့ကို အထင္ၾကီးေလးစားေစခဲ့သည္။ ေမ ရင္ဖြင့္တိုင္း ဝတီက နားေထာင္ေပးေလ့ရိွသည္။ ရုပ္အဆင္းမရိွရွာေသာ ကိုသက္ကို စေတြ ့ေတြ ့ခ်င္း ေမႏွင့္ မလိုက္ဖက္လိုက္တာဟု ေကာင္းခ်ီးေပးၾကေသာ္လည္း ေမႏွင့္ ကိုသက္တို ့၏ အခ်စ္ၾကိ ုးေလးသည္ တရစ္ၿပီးတရစ္ ခိုင္ၿမဲလာခဲ့သည္။

အလုပ္အေၿခတက်ၿဖစ္သည္ႏွင့္ ေမ အေဆာင္ ေၿပာင္းေနသည္။ ေဖေဖက ဦးေလးအိမ္ ရိွရဲ  ့သားႏွင့္ အေဆာင္ေနသည္ကို သေဘာမက်ေသာ္လည္း ေမ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ မေၿပာင္းမွန္း သိသည့္အခါ  ၿငင္းဆန္ၿခင္းငွာ မစြမ္းသာခဲ့။ ဦးေလးအိမ္တြင္ အေဒၚ့အလိုက် ေနခဲ့ရေသာ ေမ ဘယ္သူ ့မ်က္ႏွာမွ ၾကည့္စရာ မလိုေသာ အေဆာင္ေၿပာင္းေနေသာအခါ ကိုသက္သည္သာ ေမ့ တြယ္တာရာ ၿဖစ္လာခဲ့သည္။ အေဆာင္တြင္ ဘယ္သူ ့မ်က္ႏွာမွ ၾကည့္ေနစရာ မလိုေသာ္လည္း အေဆာင္သူအခ်င္းခ်င္း စိတ္အခန္ ့မသင့္ၿဖစ္စရာေလးေတြ ရိွတတ္ပါသည္။


ေၿခေဆာ့လက္ေဆာ့ရိွေသာ အေဆာင္သူေၾကာင့္  စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ၿဖစ္ရဖူးသည္။ ေရႊ၊ လက္ဝက္လက္စား တန္ဖိုးၾကီးပစၥည္းကို သူတို ့အိမ္က မီးခံေသတၱာမွာ လာထားဟု အၾကံေပးေသာ ဝတီ့စကားေၾကာင့္ ေမ ရယ္ေမာရေသးသည္။ မီးခံေသတၱာထဲ ထည့္သိမ္းထားေလာက္ေအာင္ တန္ဖိုးၾကီးမိဘအေမြ ေမ့မွာ မရိွပါ။ ကိုသက္ ႏိုင္ငံၿခားထြက္ခြာသြားၿပီး မၾကာမွီပင္ ေမ့ကို လိုက္လာရန္ ေခၚသည္။ ကိုသက့္ေနာက္မည္ဟု ေမ ဆံုးၿဖတ္ခဲ့သည္။

မိဘဓနအင္အား မေတာင့္တင္းေသာ ေမႏွင့္ ကိုသက္တို ့ႏွစ္ေယာက္သည္ သာမာန္ဝန္ထမ္းမွ်သာ ၿဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံၿခားတြင္အလုပ္ရရန္ ကုန္က်ေသာစရိတ္မ်ား ဆပ္ၿပီး တစ္အိုးတစ္အိမ္ ထူေထာင္ရန္ လက္ထဲစုမိေဆာင္းမိ ရိွေစရန္ ၂ႏွစ္ေက်ာ္ခန္ ့ ေမတို ့ အခ်ိန္ယူခဲ့ရသည္။ ေနစရိတ္ၿမင့္မားေသာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္သူၾကီးလုပ္ရေသာသူတို ့ ဒုကၡထံုးစံအတိုင္း လူငွားမရလို ့ အိပ္စုိက္ရသည္လည္း ရိွသည္၊ အခန္းေဖာ္အခ်င္းခ်င္း အေပးအယူမမွ်လို ့ တိုင္ေတာၾကသည့္အခါလည္း ရိွသည္။ ေရခ်ိဳခန္း၊ အိမ္သာ၊ မီးဖိုေခ်ာင္၊ သန္ ့ရွင္းေရး၊ ေနရာထားသိုေရး ၿပသနာ ေၿဖရွင္းရသည့္အခါလည္း ရိွသည္။ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ယာကေလးႏွင့္ ေနခ်င္ေသာ ေမ ထိုဒုကၡမ်ားကို သည္းခံႏိုင္သည္။

နာမည္ၾကီးတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းလာတက္ေသာ ဝတီႏွင့္ သံသာတို ့သည္ ေက်ာင္းၿပီးသည္ႏွင့္ လစာေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္မ်ား ရရိွသည္။ ေမ သူတို ့ကို အားက်သည္။ သို ့ေသာ္ သူတို ့ဘဝေပး အေၿခအေနႏွင့္ ေမ့ဘဝေပး အေၿခအေနက ၿခားနားသည္။ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ သူတို ့လို ေက်ာင္းတက္ဦးမည္ဟု ရည္မွန္းထားသည္။ ပညာအေမြဆိုသည္မွာ မိဘက ေထာက္ပံႏိုင္ေသာ္လည္း သားသမီးက ၾကိ ုးစားမွ၊ သားသမီးက ၾကိ ုးစားေသာ္လည္း မိဘက ေထာက္ပံ့ႏိုင္မွ ရႏိုင္သည္။ ဘြဲ ့ရသည့္ပညာၿဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းၿပ ုခြင့္မရသည့္ ေမ့အၿဖစ္ကို ရင္နာမိသည္။ ေမ့သားသမီးလက္ထက္တြင္ေတာ့ သူစိတ္ဝင္စားသည့္ပညာကို သူ ့ဘာသာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္၊ အတင္းအက်ပ္ ေစခိုင္းၿခင္း မဟုတ္ဘဲ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ ရိွရမည္။ ေမ့လို စိတ္မဝင္းစားသည့္ ဘာသာကို သင္ၾကားရသည့္ အၿဖစ္၊ ၿငင္းဆန္ႏိုင္ခြင့္ မရိွသည့္အၿဖစ္မ်ိဳး မၾကံ ုေစဖို ့ ဆံုးၿဖတ္ထားသည္။


သမီးေလး ဝင္ေရာက္လာသည့္ေန ့မွစ၍ ေမ့ဘဝ ပို၍ အဓိပၸာယ္ ရိွလာသည္။ ေမ တေကာင္ၾကြက္ မဟုတ္ေတာ့။ ေမ့တြင္ တြယ္တာစရာ သမီးေလး ရိွသည္။ သမီးေလးအတြက္ ေမ အရာရာ ေပးဆပ္ႏိုင္သည္။  ႏို ့ခ်ိဳတိုက္ေကႊ်းရင္း တစိမ့္စိမ့္ ၾကည့္ရေသာ သမီးေလးမ်က္ႏွာသည္ ရႈမဝၿဖစ္သည္။ အႏိႈင္းမဲ့ေသာ မိဘေမတၱာကို သမီးေလး ေမြးဖြားၿပီးမွ ေမ နားလည္လာခဲ့သည္။ ေဖေဖ့ကို အရင္ကလို မေက်နပ္တာ မရိွေတာ့။

မီးဖြားခြင့္ၿပီးသည္ႏွင့္ သမီးေလးကို သူ ့ဘြားေအ လက္ထဲအပ္ရင္း အလုပ္ခြင္ ဝင္ရသည္။ ပထမဆံုး သမီးေလးႏွင့္ ခြဲရသည့္ေန ့ကေတာ့ သမီးေလး ငိုေနမည္လားဟု စိုးထိတ္ေနရသည္။ သမီးေလး၏ တီတီတာတာ အသံမ်ားကို လြမ္းေနမိသည္။ အိမ္ၿပန္ေရာက္ၿခင္း သမီးေလး၏ မ်က္ႏွာကို ၿမင္ရသည္ႏွင့္ တေန ့တာလံုး ပင္ပန္းသမွ်  ပိန္းၾကာရႊက္ ေရမတင္ဘိသကဲ့သို ့ ေလွ်ာဆင္းသြားသည္။ မိဘမ်ားမွာ ငယ္ငယ္တုန္းက သားသမီးမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းရံုမွ်မက ေၿမးရၿပန္ေတာ့လည္း ေၿမးထိန္းရန္ ႏိုင္ငံၿခားသို ့ ေရာက္ၾကေတာ့သည္။ သမီးေလးကို ထိန္းေက်ာင္းေနရေသာ အေမသည္ ႏိုင္ငံၿခားတြင္ စကားေၿပာေဖာ္မရိွ ပ်င္းေနရွာသည္။ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝန္းမွ မခြဲခြာဘူးေသာ၊ ၿမိ ု ့ငယ္ကေလးမွ မခြာဘူးေသာ အေမ့အတြက္ ၿမိ  ု ့ၿပၾကီးသည္ အေတာ္ပ်င္းစရာ ေကာင္းေနခဲ့သည္။ စားသုတ္သုတ္၊ သြားသုတ္သုတ္ တက္သုတ္ႏွင္ေနၾကေသာ ၿမိ  ု ့သူၿမိ ု ့သားမ်ားကိုၾကည့္ကာ  ေဘးကေန အေမက ေမာေနတတ္သည္။

အေမ့လက္ထဲထည့္ကာ ဇာတိၿမိ  ု့ငယ္ေလးတြင္ သမီးေလးကို ၾကီးၿပင္းေစမည့္ ေမ့ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကို မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္မ်ားက ကန္ ့ကြက္ၾကသည္။ ေမတို ့ သားအမိ ေကာင္းစားေရးအတြက္ သူတို ့ ေၿပာဆိုၾကမွန္း ေမသိပါသည္။ မနက္ေစာေစာ မိဘပခံုးထက္တြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတတ္ေသာ၊ လူႏွင့္မလိုက္ေအာင္ ေက်ာပိုးအိတ္အၾကီးၾကီးမ်ားကို သယ္ပိုးရေသာ ကေလးမ်ားကို ေတြ ့တိုင္း ေမ ဂရုဏာ သက္မိသည္။ ႏိုင္ငံၿခားတြင္ သမီးေလးအတြက္ ပညာေေရး ပိုေကာင္းသည္မွာ အမွန္ၿဖစ္သည္။


ငယ္ငယ္ေလးႏွင့္ မိဘႏွင့္ ခြဲရသည့္ သမီးေလးအတြက္ ေမရင့္ထဲ မခ်ိၿဖစ္သည္။ ၿဖစ္ႏိုင္လွ်င္ သမီးေလးနားမွာ ေနရင္း တၿဖည္းၿဖည္း ၾကီးၿပင္းလာသည္ကို ေမ့မ်က္စိၿဖင့္ ကိိုယ္တိုင္တပ္အပ္ၿမင္၊ ကိုယ္တိုင္ၿပ ုစုပ်ိဳးေထာင္ခ်င္မိသည္။ တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံၿခားတြင္ မၾကီးၿပင္းေစသည့္အတြက္ သမီးေလးမွ အၿပစ္တင္ေကာင္း တင္ႏိုင္မည္။ ေမ့ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မွန္သမွ်သည္ သမီးေလးအတြက္ အေကာင္းဆံုးၿဖစ္ႏိုင္မည္ဟူသမွ်ကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ စဥ္းစားကာ ဆံုးၿဖတ္ခဲ့သည္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ သမီးေလး၏ အဘိုး၊ အဘြားမ်ားသည္ မိဘၿဖစ္ေသာ ေမ့၏ ခ်စ္ၿခင္းထက္ မေလ်ာ့ေသာ ခ်စ္ၿခင္းတရားမ်ားၿဖင့္  သမီးေလးကို ၿပ ုစုေစာင့္ေရွာက္ပ်ိဳးေထာင္ၾကမည္မွာ မလြဲၿဖစ္သည္။

ေငြေၾကးအပိုအလွ်ံမရိွေသာ ေမသည္ သမီးေလးအတြက္ တိုက္တစ္လံုး၊ ကားတစ္စီး၊ ကုမၸဏီတစ္ခု အေမြေပးစရာ မရိွပါ။ သမီးေလးအတြက္ ေမ ေပးႏိုင္သည့္ အေမြကေတာ့ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာၿဖင့္ မႊန္းထံုေနေသာ၊ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ငယ္ဘဝ၊ စာအုပ္၊ သစ္ပင္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးသည့္စိတ္၊ ရိုးသားသည့္ ဂုဏ္ကို တန္ဖိုးထားသည့္ စိတ္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အတတ္ပညာတခု၊ လူၾကီးသူမကို ရိုေသကိုင္းရိႈင္းသည့္စိတ္၊ ကူညီရိုင္းပင္း ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးဖြယ္ေကာင္းသည့္ ၿမန္မာ့ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးသည့္စိတ္၊ ကံ ကံ၏ အက်ိဳးကို ယံုၾကည့္စိတ္ႏွင့္ ၿမန္မာစကားပင္ ၿဖစ္သည္။

တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ေတာ့ သမီးေလးအတြက္  ေမ့ဆီမွ ေပးႏိုင္ေသာအေမြကို သမီးေလး ေက်နပ္ႏွစ္သက္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

စန္းထြန္း
ဇြန္ ၃၊ ၂၀၁၂။

(ဓာတ္ပံုမ်ားကို ဂူဂယ္မွ ယူပါသည္။)

9 comments:

Anonymous said...

ႏုုိင္ငံျခားေရာက္ျမန္မာမိဘေတြရဲ ့သားသမီးေတြျမန္မာ စကားမေျပာႏုုိင္တာေတြ ့ရတုုိင္းအားမလိုုအားမရျဖစ္ရတဲ့ စိတ္ကိုုမ်ဳိသိပ္ေနရေတာ့ဒီစာေလးကကိုုယ့္အတြက္ေတာ့
တကယ္ေက်နပ္ေစပါတယ္။
အိုုင္အိုုရာ

ပ်ိဳးယု၀သုန္ said...

ဒီိလိုု ကိုုယ့္ဘာသာနဲ႔ စကားကိုုတန္ဖိုုးထားတတ္တဲ့မိခင္ေတြ မ်ားမ်ား ရွိၾကပါေစကြယ္.. ဒါမွလည္း နိုုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာကေလးေတြ ျမန္မာစာ ျမန္မာစကားဆိုုတာ ကိုု မေမ့မွာ

စံပယ္ခ်ိဳ said...

ဂ်က္လဲတခါတရံဆုိရင္ေတာ႔ သူမ်ားေမာင္ႏွမေတြကုိ
ၾကည္႔ျပီးအားက်တယ္ တစ္ေယာက္ထဲဆုိတဲ႔အသိလဲ
မၾကာ မၾကာ၀င္လာေလရဲ့
အားငယ္တဲ႔စိတ္လဲ ျဖစ္ေနတယ္
ခုမွပဲ ငါလုိလူေတြအမ်ားသားပါလားလုိ႔

ပစ္ပစ္ said...

ေမရဲ႕ ဆံဳးျဖတ္ခ်က္မွန္ပါတယ္ .. အထြန္းးး

oakkar said...

ဦးေလးနဲ႔အေဒၚ က အလုပ္အေျခအေနအရ သူ႕သမီးကို နယ္ကအဖြားအေဒၚေတြနဲ႕ နယ္က ေက်ာင္းေလးမွာ ထားပါတယ္..ကန္႕ကြက္ၾကတာေတြရွိတာေပါ႕ ..ေတာေက်ာင္းမွာ ထားရသလားဆိုျပီး ... ကေလးကဆယ္တန္း ကိုထူးခၽြန္စြာေအာင္ျပီး ေဆးေက်ာင္းဝင္ခဲ႔ပါတယ္ ...ကေလးက လိမ္မာေရးျခားရွိသလို ...ျမိဳ႕ၾကီးျပၾကီးက လူမႈေရးျပသာနာေတြ ..မလိုတဲ႕ျပိဳင္ဆိုင္မႈေတြလဲ နယ္မွာ နဲပါးပါတယ္ ... စိတ္မေကာင္းမျဖစ္ပါနဲ႕ ..

AH said...

အင္း... ကြ်န္ေတာ္လည္း ကေလးရရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမွန္းမသိ။ ယဥ္ေက်းမႈ႕မတူ၊ စရိုက္မတူတဲ့ လူမ်ိဳးျခားႏုိင္ငံမွာ ဘယ္ေလာက္လူေနမႈ႕အဆင့္ျမင့္သည္ဆုိဆို.. ကေလးကိုေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာပဲ ျပန္ထားမယ္လို႕ စိတ္ကူးထားတာပဲ။

လြင္ျပင္လႈိင္းငယ္ said...

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေလးအရမ္းေကာင္းပါတယ္

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ကေလးေလး ရတဲ႔ အေမြက သိပ္ကိုတန္ဖိုးရွိပါတယ္
သူကိုယ္တိုင္လည္းသိတတ္လာတဲ႕အခ်ိန္က်ရင္ ေက်နပ္မွာပါ..
အဲဒီလိုအေမြမ်ိဳး လိုခ်င္မိပါေသးတယ္ စန္းထြန္းေရ..

ျမတ္ပန္းႏြယ္ (Myat Pan Nwe) said...

သမီးေလးအတြက္ ေမေမ ေမ ေပးႏိုင္တဲ႔ အရာေတြအားလံုးက တန္ဖိုးရွိလိုက္တာ။ အဲဒီအရာေတြကမွ တကယ္႔ဘဝကို ျပည္႔စံုေစတယ္ဆိုတာ သမီးေလး နားလည္တဲ႔ေန႔ ေမေမ ေမ႔ရဲ႕ အေမြေတြကို ေက်နပ္ႏွစ္သက္သြားမွာပါ။

ေလးစားစြာျဖင္႔
ျမတ္ပန္းႏြယ္