သီရိမဂၤလာေစ်းဒီဇင္ဘာ ရန္ကုန္ကို အလည္ျပန္္ေနခ်ိန္မွာ သီရိမဂၤလာေစ်းကို ယခင္ၾကည့္ျမင့္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ကေန လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပိေတာက္ေခ်ာင္းအနီး ေျပာင္းေရႊ႕ခ်ိန္နဲ. ၾကဳံၾကိဳက္္လို႕ ၾကားခဲ.ရသမွ် ေစ်းသူေစ်းသားေတြရဲ. ဒုကၡေတြကို ဘေလာ့ကေန မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္။

မိုးမလင္းခင္ကတည္:က ေမွာ္ဘီတိုက္ၾကီ: အနယ္နယ္ကလာတယ္. ကားေတြ ညေနဆိုလည္: ပ်ံက် ေစ်းသည္ေတြနဲ. ၾကိတ္ၾကိတ္တိုး စည္ကားျပီ: တႏိုင္ငံလုံးကို အသီးအႏွံေတြ ျဖန္.ေဝတယ္. ၂၄ နာရီမအိပ္တယ္.ေစ်းလို႕ေတာင္ ဆိုေလာက္တယ္. ေစ်းကို ေအးရွားေဝါက ဆိပ္ကမ္:ကို တိုးခ်ဲ.ခ်င္တာနဲ.ပဲ ေျပာင္းေရႊ.ရမယ္လို႕ ဆိုလာျပန္တယ္။အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ. သီရိမဂၤလာေစ်းကို ဝင္ထြက္တယ္. ကားေတြက ယဥ္ေၾကာပိတ္ဆို.လို႕ ပါတဲ.။

မ်ားမ်ားရခ်င္ သီရိမဂၤလာေစ်းကို သြားဝယ္။ ေပါမွေပါ။ဆိုင္ၾကီ:ေတြကေတာ. အနည္:ဆုံး ၅၀သားေလာက္မွ စေရာင္းတာ။ ၂၅သားေလာက္ပဲ ဝယ္ခ်င္ရင္ ေစ်းအျပင္ဖက္မွာ ေရာင္းတယ္. ဗ်တ္ထိုး ေစ်းသည္ဆီက ဝယ္။

တခါတေလ အေမနဲ. လိုက္ျပီ: ေျမပဲ၊ေျပာင္းဖူး၊မင္းကြတ္သီးေတြ လိုက္ဝယ္ဖူ:တယ္။ သင္းခိုင္ ဒူးရင္းသီး စားခ်င္တိုင္း သြားဝယ္။ ေစ်းဝယ္ကြၽမ္:တယ္. ျဖိဳးနဲ. သင္းခိုင္က ဒူးရင္းသီး ဘယ္လိုေရြးရသလဲဆိုတာ သင္ေပးေပမယ္.လည္: ေကာင္းတာက်တာ နည္:နည္: ။ဒါေပမယ္.လည္: တျခားေစ်းေတြထက္ သက္သာလို႕ ကို သြားဝယ္ၾကဆဲ။ အညြန္း ေကာင္းေနတာနဲ.ပဲ လိုရင္း မေရာက္ေတာ.ဘူး။

တခ်ိဳ.အခန္:ေတြဆို သိန္:ရာခ်ီ တန္တာ။ ေနရာ အကြက္အကြင္းေကာင္းပိုင္တယ္.သူေတြကို ေနရာ အ ကြက္အကြင္းေကာင္းေတြ ျပန္ေပးရင္ Complaint တက္မွာ စိုးလို႕နဲ.တူပါရဲ။ ေစ်:သစ္အတြက္ ေနရာခ်ထားေပးပုံက မဲႏိႈက္ျပီ: ေနရာခ်ထားေပးတယ္။ တို.မ်ား ငယ္ငယ္ေက်ာင္းတက္တုန္းကေတာ. ေနရာခ်ထားပုံက မ်က္စိမႈန္တယ္. မ်က္မွန္သမားေတြကို ေရွ႕ဆုံးတန္:မွာ ထား။ အရပ္နိမ့္ျမင့္အလိုက္ ေနရာခ်တာ။ မူလတန္:တုန္းကေတာ. အရပ္က မပုမရွည္ ဆိုေတာ.အလည္ေလာက္မွာ ထိုင္ရတယ္။ အလယ္တန္:တက္ေတာ. မ်က္မွန္တဝင့္ဝင့္ ဆိုေတာ. ေရွဆုံးတန္:မွာ။ တကၠသိုလ္တက္တုန္းကေတာ. သူငယ္ခ်င္းေတြက အလည္တန္: ေရွ႕ဆုံး ၂တန္: ကို အျမဲလုခဲ.ၾကတာေပါ့။ ဒီလိုမ်ိဳးသာ ေနရာခ်ထားေၾကးဆို ဘာေျပာေကာင္းလိုက္မလဲ။

မဲႏိႈက္ျပီ: ေနရာခ်ထားျပီ:သကာလ ဦးေလးၾကီ: တေယာက္မွာ မူးတယ္ မူးတယ္နဲ. ေျပာျပီ: လဲက်သြားတာ တခါတည္: အသက္ပါသြားပါေရာလား။ ေနရာအကြက္အကြင္းေကာင္း ပိုင္တယ္.သူက မေကာင္းတယ္.ေနရာကို ရလို႕။ ေျပာင္းတယ္. ေန.ကလည္: ငိုၾကယိုၾက မ်က္ရည္စက္လက္နဲ. ေဘးက ျမင္ရတယ္.သူေတာင္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရတယ္။

ေနရာသစ္က ပိေတာက္ေခ်ာင္း ရဲစခန္:အနီးက ကြင္းျပင္က်ယ္။ ပိေတာက္ေခ်ာင္းက ေရတက္တာ ဒူးဝက္ေလာက္ ေရာက္တယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးက ေစ်းဖြင့္ပြဲ ေန႕မွ ရမွာမို႕လို႕ သီရိမဂၤလာ ေစ်းသူေစ်းသားေတြကေတာ.ကတ္တားကို မနက္ ေစ်းလာခ်ိန္ သယ္လာလိုက္ ေစ်းသိမ္းခ်ိန္ ျပန္သယ္သြားလိုက္။ျမစ္ကမ္:ေဘးနား ကပ္ရက္ရွိေနတယ္. ငါးပိ ငါးေျခာက္တန္:ကေတာ သူတို.ဆီကို ကုန္းလမ္:ကေရာ၊ ေရလမ္:ကေရာ လာေရာက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေၾကျငာပါတယ္။ေစ်းမဖြင့္မီကေတာ. ေနရာအကြက္အကြင္းေကာင္းေတြ ေစ်းေျမာက္ခဲ.ေပမယ္. ေစ်းသစ္ဖြင့္ျပီ:ခ်ိန္မွေတာ. ေစ်းအေျခအေနရယ္၊ ေျပာင္းဦးမယ္ ဆိုတယ္ သတင္းေတြေၾကာင့္ ေစ်းကြက္က ဝယ္သူ မရွိသေလာက္ ေအ:စက္သြားျပီ: ေစ်းလည္:ထိုးက်သြားခဲ.တယ္။ေမွာ္ဘီ တိုက္ၾကီ: ဟိုင္းလပ္ ကားေတြ ယခင္ လွည္:တန္: လမ္:ေၾကာင္း ကေန ဘုရင့္ေနာင္ေစ်:ဖက္ လမ္:ေၾကာင္း ေျပာင္းမယ္လို႕လည္: ၾကားသိရတယ္။

ရုံးၾကီ:လမ္:မွာ ေနထိုင္တယ္. အညာသူအညာသာ: ကြၽန္မေဆြမ်ိဳးမ်ား အဲေလ ေရာင္လို႕ အညာသူအညာသာ: ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားကေတာ. ေစ်းနဲ. အတူ ပါသြားၾကလို႕ ေစ်းသစ္အနီးက တိုက္ခန္:ငွါးခေတြေတာင္ ေျမာက္သြားတယ္။ အမယ္ အညာသူအညာသာ:ေတြက ခတ္မွီတာေနာ္။ တိုက္ခန္:၁ခန္:ငွါးရင္ အနည္:ဆုံး ၁၄၊၅ ေယာက္ေလာက္ ေနတာ။ Singaporeက အိမ္ရွင္ေတြက တခန္: လူ ၃၊၄ ေယာက္ ထားတာမ်ား သူတို.က ပ်င္းေတာင္ ပ်င္းေသးတယ္။ အိမ္မွာ အိပ္ရုံ၊ ေရခ်ိဳးရုံပဲ ေနျပီ: တခ်ိန္လုံး ေစ်းမွာပဲ ေနၾကတယ္. ျမန္မာျပည္မွ စလုံးမ်ားက အိပ္လည္: သိပ္မအိပ္တယ္. အတြက္ေၾကာင့္ သူတို.ရွိရင္ လမ္:ထဲ သူခိုး မကပ္ရဲပါဘူးတယ.္။

အညာမွာ ပိုက္ဆံ ရွာရတာ ခက္တယ္။ ရန္ကုန္က ပိုက္ဆံ ရွာရတာ လြယ္တယ္ ဆိုျပီ: ငရုပ္သီး ဆားေထာင္းစား၊ အစားအေသာက္ ေခြၽတာတယ္. သူတို.ဟာ သင္းၾကန္ ဆိုရင္ ကားစင္းလုံး ငွါးျပီ: ေရႊတြဲလြဲ ေငြတြဲလြဲ နဲ. အညာျပန္ႏိုင္ၾကသူေတြပါ။

အစစအရာရာ အဆင္ေျပတယ္. ေျပာင္းေရႊ႕စရာ မလိုတယ္. သီရိမဂၤလာေစ်းသစ္ကို ပိုင္ဆိုင္ၾကပါေစ။

1 comment:

Anonymous said...

Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation;
we have created some nice methods and we are looking to trade
solutions with others, please shoot me an e-mail if interested.


Feel free to surf to my homepage :: nutcracker