မကာအို ျပတိုက္

ေပၚတူဂီေတြ ေနသြာ:တဲ.အိမ္ကို ျပတိုက္လုပ္ထားပါ။ ေရကန္ေဘးနားမွာ တည္ရွိၿပီး ေတာင္ေအာက္ေျခမွာ ရွိတာေၾကာင့္ အေတာ္ကို သာယာပါတယ္။ ပံုစံတူ အိမ္ငါးလုံးေလာက္ ရွိပါတယ္။ ၁၉၂၁ ခုနစ္ကမွ ေဆာက္ထားတာ။ျပတိုက္ကို လွမ္:ျမင္ရစဥ္။

No comments: