ခံစားရတယ္. အေတြးေလးေတြ

စန္းထြန္းအတြက္ေတာ. မိဘညီအကိုေမာင္ႏွမသူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း ဆိုတာ ဘဝရဲ. အေရးပါတယ္.၊ မရွိမျဖစ္ အစိတ္အပိုင္းေတြပါ။ ကိုယ္ဘာလုပ္လုပ္ အျပစ္မျမင္တယ္.၊ ကိုယ္ဘာလုပ္လုပ္ ခ်စ္ေနတယ္.၊ ကိုယ္.ဖက္မွာ အျမဲရွိေနတယ္.၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ျပတ္သားေစတယ္.၊ စိတ္ဓာတ္ေတြကို ခိုင္မာေစတယ္.၊ အစားေကာင္းေကာင္းစားရရင္ ကိုယ္.ကို သတိရေနတယ္.၊ ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ေတြ အျမဲျဖစ္ေပၚေစတယ္.၊ ကိုယ္.စိတ္ဓာတ္ေတြ အျမဲျမႇင့္တင္ေပးေနတယ္. မိသားစုေလးပါ။
ကိုယ္ဘယ္ေရာက္ေရာက္ ျပန္ခ်င္မိတယ္.၊ ကိုယ္လိုအပ္တာေတြ အျမဲျဖည္.ေပးေနတယ္.၊ ခ်စ္ျခင္:ျမစ္တာေတြ ထံုမႊန္:ေနတယ္. ကိုယ္.ရဲ. အိမ္။

ရင္ဖက္ခ်င္းနီးတယ္. သူငယ္ခ်င္းကေတာ. မတူညီတယ္. ပတ္ဝန္:က်င္၊အသိုင္းအဝိုင္း၊အက်င့္စ႐ိုက္ေတြၾကားက တူညီတယ္. စိတ္ဓာတ္ေတြနဲ.မိသာ:စု၊သူငယ္ခ်င္း၊အခ်စ္၊စီးပြါးေရး၊မိတ္ေဆြ၊အေတြးအေခၚ၊အယူအဆ၊စိတ္ကူးယဥ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အရာအားလုံး တို.ေတြ ဖလွယ္ခဲ.တယ္။ ကိုယ္.ခံစားရတာေတြ တလုံးမက်န္ ေျပာျပႏိုင္တယ္။ တို.ေတြၾကားမွာ အထင္အျမင္ေသးတာ၊ ရွုံ.ခ်တာ၊မနာလိုတာ၊ရန္ျဖစ္တာေတြ မရွိဘဲ ရိုေသေလးစားမႈ၊ခ်စ္ခင္မူ၊နာ:လည္မူ၊အနစ္နာခံမူ၊သည္းခံမူေတြနဲ. တဦးကိုတဦး နားလည္ျပီ: အျပန္အလွန္ ကူညီရင္း၊ေဖးမရင္း၊သင္ေပးရင္း၊နားေထာင္ရင္း၊မွ်ေဝရင္း၊ခံစားရင္း ရင္းနီးမူေတြ တည္ေဆာက္ခဲ.ၾကတယ္။

အရင္းနီးဆုံးသူငယ္ခ်င္းေတြက်ေတာ. အရာအားလုံး မဟုတ္ေတာင ္အားလုံးနီးပါး ဖလွယ္ၾကတယ္။တေယာက္စိတ္ကို တေယာက္ နားလည္တယ္။ ရန္ျဖစ္လိုက္ ျပန္ခ်စ္လိုက္။ ကူညီဖို. အဆင္သင္.ရွိေနျပီ: တနယ္စီေဝးေနေပမယ္. စိတ္ထဲ နီးေနၾကတယ္။

သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြေတြထဲမွာ ႐ိုးသားသူ၊ ခင္မင္ဖို.ေကာင္းျပီ: ကူညီတတ္တယ္.သူ၊ သူမ်ားကို ဒုတ္ခမေပးတတ္သလို ခင္မင္ဖို. မေကာင္းတယ္.သူ၊ အားမနာတတ္သူ၊ အႏိုင္က်င့္သူ၊ အသံက်ယ္က်ယ္နဲ. ႂကြားဝါတတ္သူ၊ မျပည္.တယ္.အိုး ေဘာင္ဘင္ခတ္သူ၊ စကားမ်ားေပမယ္. နားေထာင္ေကာင္းေအာင္ ေျပာတတ္တယ္.သူ၊ ဘယ္ဘဝေရစက္မွန္:မသိ အသံၾကားရုံနဲ. အျမင္ကတ္စရာ ေကာင္တယ္.သူ၊ ေလာဘၾကီ:သူ၊ စည္:ကမ္:ရွိသူ၊ ရွပ္ျပာရွပ္ျပာ ႏိုင္သူ၊ ဟန္လုပ္တတ္သူ၊ ျပင္ဆင္တတ္သူ အို စုံေနတာပါပဲ။

စိတ္တိုတတ္တယ္.စန္:ထြန္းကို စိတ္ရွည္သည္းခံတတ္ေအာင္ ၊လူပါးဝတတ္ေအာင္၊ ရန္စြာတတ္ေအာင္ သင္ေပးတယ္.သူ ရွိသလို ေတြ႕ၾကဳံရသမွ် သူေတြထဲက ေကာင္းတယ္.အက်င့္ေတြကိုလည္: သင္ယူရျပန္တယ္။

25 January 2011 Tuesday
လူတေယာက္မွာ ကိုယ္.စိတ္ကို ကိုယ္ကိုတိုင္ထက္ ပတ္ဝန္:က်င္က စိတ္ပင္ပန္းမူ ေပးတာ မ်ားပါတယ္။ အေဝးမွာ ေနတယ္.သူထက္ ကိုယ္.အနီးအနားမွာ ရွိေနတယ္.သူကပဲ ကိုယ္.ကို အမ်ားဆုံး စိတ္ဒုတ္ခ ေပးႏိုင္တာပါ။တခါတေလ သူတို.နဲ. အေဝးကို ထြက္သြားခ်င္မိေပမယ္. သူတို. မရွိလို႕ကလည္: မျဖစ္ျပန္ဘူး။ပူေလာင္တဲ.သူရဲ. အနားမွာ ေနရရင္ အပူဟတ္တာပါပဲ။
တခါတေလမွာေတာ.လည္: တကိုယ္ေကာင္း ဆန္တယ္.သူ၊ မိသားစုကို သံေယာဇဥ္ မတြယ္တဲ. သူ၊ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာကို ဘာမွ လွည္.မၾကည္.ဘဲ လုပ္တဲ.သူ၊ သမီ:ဆိုး၊ ညီမဆိုး၊ အမဆိုးဆိုးေလး ျဖစ္ခ်င္မိတယ္။

26 January 2011 Wednesday
ငယ္ငယ္ကဆို ေခါင္းခ်တာနဲ. အိပ္ေပ်ာ္တာ တေရးဆိုတေမာပဲ။ ဆင္ေအာ္တာေတာင္ ႏိုးမွာ မဟုတ္ဘူး ။ အသက္ကၾကီးလာ၊ အလုပ္ထဲမွာ အဆင္မေျပ၊ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံရတယ္.သူေတြနဲ. အဆင္မေျပရင္ အိပ္မေပ်ာ္ေတာ.ျပန္ဘူး။ အိပ္ေပ်ာ္ဖို.အခ်ိန္ အေတာ္ယူသလို ႏိုးရင္လည္: ျပန္အိပ္ေပ်ာ္ဖို.အခ်ိန္အေတာ္ယူျပန္တယ္။ စိတ္ပင္ပန္:မူမ်ားရင္၊ အိပ္မေပ်ာ္ရင္၊ ပင္ပန္:ရင္ စန္:ထြန္းအတြက္ အေကာင္းဆုံးနည္းက Jogging ေျပးတာပါပဲ။ နားလိုက္ မေႏွးမျမန္ေလး ေျပးေနရတယ္.အခ်ိန္မွာ လြတ္လပ္ျခင္းအရသာကို ခံစားရတယ္္။ Singaporeလို အားကစား လိုက္စာ:တယ္.ႏိုင္ငံမွာေတာ. ေနရာတကာ အားကစား လုပ္ေနတယ္.သူေတြကို ေတြ႕ႏိုင္သလို ဘယ္သူ႕ကိုမွလည္: ဂ႐ုစိုက္စရာမလို။ စိတ္ပင္ပန္:မူေတြမ်ားရင္ Joggingေျပးတာဟာ စိတ္ပင္ပန္:မူေတြကို ေလွ်ာ့ေစတယ္.နည္းပါပဲ။

No comments: